• Home
  • Professionele coaching: alles wat je moet weten in 2023

Professionele coaching: alles wat je moet weten in 2023

CoachHub · 18 February 2021 · 11 min read

Veel organisaties hebben te maken met een onvoorspelbare markt waar snel verandermanagement en coherente strategieën en oplossingen nodig zijn om de geleidelijke overgang naar digitale transformatie te versnellen. Naast het begeleiden van teams door een snel en soepel verandermanagementproces hebben managers de extra uitdaging om te leren hoe ze teams op afstand kunnen blijven betrekken en ontwikkelen.

Tegelijkertijd zetten wervingsstops en de toegenomen vraag naar digitaal talent druk op HR-zakenpartners en L&D-managers om leer- en ontwikkelingsprogramma’s te ontwikkelen die nieuw talent binnenhalen, en om bestaand talent te coachen met effectievere interne mobiliteitsprogramma’s.

Professionele of executive coaching wordt al enige tijd door bedrijven, leiders en teams gebruikt, en wordt met elk opeenvolgend tijdperk verder ontwikkeld. En in de steeds complexere en snel veranderende werkomgeving waar we nu mee te maken hebben, wordt professionele coaching populairder dan ooit.

Daarom hebben we deze handige gids voor managers, teams en leiders samengesteld om de basisprincipes van professionele coaching te begrijpen en te leren hoe ze de voordelen ervan kunnen benutten.

Wat is professionele coaching? 

Als het goed wordt gedaan, is professionele coaching het geheime ingrediënt dat L&D-managers en HR-zakenpartners gebruiken om het grootste talent te ontwikkelen, toppresteerders te betrekken en te behouden, en effectieve leiders te vormen, die op hun beurt over de vaardigheden beschikken die ze nodig hebben om goed presterende teams te ontwikkelen.

Maar zelfs als we al bekend zijn met de term professionele coaching, wat houdt het precies in?

De International Coaching Federation beschrijft professionele coaching als het proces van “samenwerken met klanten in een doordacht en creatief proces dat hen inspireert om hun persoonlijke en professionele potentieel te maximaliseren.” In het bedrijfsleven is dit een samenwerking waarbij werknemers en managers nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen, een duidelijk carrièrepad kunnen creëren en hun prestaties kunnen verbeteren met behulp van een gecertificeerde coach.

Er zijn een aantal verschillende vormen van coaching om uit te kiezen, waaronder: groepscoaching, 1-op-1 coaching en zelfs online versus offline coaching.

Eén onderscheid dat je kunt maken in coachingsvormen is tussen individuele coaching en collectieve of groepscoaching. Het verschil tussen deze twee is echt afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken.

Als je een goed presterend individu, een nieuwe manager of een leidinggevende wilt helpen soft skills te verbeteren of bepaalde problemen waar ze mee te maken hebben op de werkplek te overwinnen, is individuele coaching het beste. Vooral in deze laatste situatie wil je dat het individu zich comfortabel voelt en open staat voor verandering. Dit kan alleen worden bereikt in een 1-op-1-omgeving.

Als je met succes een bredere verandering binnen je organisatie wilt introduceren, of je nu een organisatorische transitie doormaakt of diversiteit en inclusie in je hele organisatie wilt verbeteren, helpt collectieve coaching je om houdingen en mentaliteiten in dezelfde richting vorm te geven.

We zullen dieper ingaan op de verschillende doelen van professionele coaching in het gedeelte: Wanneer heeft je organisatie professionele coaching nodig?

Of het nu gaat om 1-op-1 of om een collectieve groep, het proces wijkt zelden af van de hoofddoelstelling en definitie van professionele bedrijfscoaching: het maximaliseren van het potentieel door een stimulerend en creatief proces.

Welke coachingstijl past, is afhankelijk van de behoeften en doelstellingen van het bedrijf of individu. Als een team of bedrijf echter op afstand werkt, is digitale coaching de voor de hand liggende optie.

Wat professionele coaching niet is

Hoewel de definitie van het ICF rechtdoorzee is en het idee van professionele coaching duidelijk kan lijken, wordt het vaak verkeerd begrepen en verkeerd geïnterpreteerd door mensen die het verwarren met andere vormen van coaching.

Ten eerste is het belangrijk om uit te leggen dat professionele coaching geen persoonlijke coaching is. Persoonlijke coaching is voor personen die dat nodig hebben in hun privéleven, ook al omvat dit soms ook hun aanpak van het werk. Een business coach daarentegen grijpt alleen in binnen het kader van een professionele organisatie en de doelstellingen die inherent zijn aan dat bedrijf.

Professionele coaching is geen therapie – de coach is er, in tegenstelling tot een therapeut, niet om iets voor te schrijven, maar om het proces van werken en het bereiken van doelstellingen beter te faciliteren.

Tot slot is professionele coaching geen training. Dit is een algemene misvatting. Training impliceert dat een coach kennis deelt en overbrengt op de cursist en dat die vervolgens moet oefenen, of trainen, om die kennis te beheersen en te leren. Bij professionele bedrijfscoaching werkt de coach echter samen met cliënten om hen te helpen op hun eigen manier te verbeteren.

Voor wie is professionele coaching bedoeld?

Leidinggevenden

Executive coaching is misschien een van de meestvoorkomende praktijken in organisaties. Waarom? Zelfs als je een toppresteerder bent in je vakgebied en een geweldige manager veranderen de belangen aanzienlijk als je eenmaal het executive niveau bereikt.

Op dit niveau neem je de verantwoordelijkheid op je van het managen van een groot team of een afdeling en ben je verantwoordelijk voor de successen en mislukkingen. Dit kan extra stress en angst veroorzaken wat vaak ten koste van vooruitgang en actie gaat.

Dat is de reden dat executive coaches zich doorgaans richten op het helpen van hun klanten om meer zelfbewustzijn te creëren, hun doelen te definiëren, te helpen bij de voortgang van hun doelstellingen en ze uiteindelijk in staat te stellen hun volledige potentieel te bereiken, terwijl ze de organisatie op het juiste pad sturen.

Middenmanagement

Je leiderschapslijn is van cruciaal belang voor het creëren van een effectief en verstandig systeem om getalenteerde kandidaten te vinden die binnen de organisatie kunnen groeien. Maar volgens een studie van Deloitte gelooft 86% van de HR-leiders niet dat ze een adequate leiderschapslijn hebben.

Middenmanagement is misschien wel de belangrijkste, maar vaak ook de meest overziene afdeling in veel organisaties. Deze managers worden belast met het toezicht op en het ontwikkelen van goed presterende teams, maar waar kunnen ze naartoe als ze zelf hulp nodig hebben? Of wanneer ze niet in staat zijn om junior personeel op te leiden om een hoog niveau van productiviteit en prestaties te handhaven?

Er is veel aandacht voor het verbeteren en ontwikkelen van senior personeel of eerstelijnswerkers om de productiviteit te verhogen, maar het is van cruciaal belang dat het middenmanagement ook uitgerust is om met de lastige kanten van hun werk om te gaan.

Voor elk bedrijf of elke organisatie kan het coachen van het middenmanagement de talentenpijplijn ondersteunen en meer mensen binnen het bedrijf laten groeien, terwijl er tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat de doelstellingen van het bedrijf worden gehaald.

Werknemers en belangrijke mensen

Elk bedrijf wil dat hun werknemers op hun beste niveau presteren. Dat is niks nieuws, het is gewoon noodzaak in zo’n concurrerende markt. Coaching kan werknemers in lijn brengen met de visie van het bedrijf, hun productiviteit verhogen, hen in staat stellen meer taken op zich te nemen en efficiënter te werken.

Het is ook een goede investering voor een bedrijf om professionele coaching te bieden aan al hun werknemers, van de eerste lijn tot de top. Professionele coaches kunnen werknemers helpen de soft skills onder de knie te krijgen die nodig zijn om hun taken op het hoogste niveau uit te voeren en hen motiveren om meer initiatief en verantwoordelijkheden voor zichzelf op zich te nemen.

Groei en impact creëren met coaching

Bekijk ons gratis ebook

Download hier het ebook

Wanneer heeft je organisatie professionele coaching nodig?

Verandermanagement

Uit onderzoek van McKinsey and Company blijkt dat 70% van de pogingen tot verandermanagement faalt. Hier zijn een aantal verschillende redenen voor, maar een van de belangrijkste componenten die je nodig hebt voor een succesvolle transformatie zijn ambassadeurs op het niveau van het middenmanagement die teams kunnen motiveren en veranderingen van onderaf kunnen bewerkstelligen.

De meeste mensen hebben echter geen ervaring als ‘vertegenwoordiger van verandering’. En afhankelijk van hoe diep de praktijken van je bedrijf zijn geworteld, kan dit nog moeilijker zijn dan je zou verwachten. Dit is vooral het geval bij het werken in een grotere organisatie die een grote groep vertegenwoordigers nodig heeft om te werken aan een gecoördineerde aanpak.

Ontwikkelen van soft skills

Soft skills zijn altijd essentieel geweest bij de ontwikkeling van effectieve leiders. Maar nu teams verspreid zijn en vanuit huis werken, zijn ze belangrijker dan ooit. Managers worden nu geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, van het soepel laten lopen van communicatielijnen tot het online onderhouden van een betrokken teamgeest.

Nu nieuwe concepten als ‘Zoom-vermoeidheid’ opduiken en ouders nog meer moeite hebben om thuis werk en gezin in evenwicht te brengen, moeten managers opstaan als leiders die in deze onzekere tijden begeleiding bieden.

Loopbaantraject/-mobiliteit

Nu zoveel mensen zich richten op het werven en aannemen van nieuw talent, worden retentie en interne mobiliteit af en toe verwaarloosd, ten koste van de organisatie. Zoals eerder vermeld, kunnen investeringen in je talentenpijplijn en het coachen van je bestaande werknemers je organisatie van binnenuit ondersteunen.

Als je ervoor zorgt dat het bestaande talent in je organisatie op de juiste manier wordt gecoacht, beheerd en begeleid, zullen deze werknemers de bedrijfscultuur op de juiste manier belichamen en op hun beurt het bedrijf helpen groeien.

Diversiteitstraining

Steeds meer organisaties realiseren zich dat het nodig is om meer diverse en inclusieve bedrijfsculturen te creëren. Onbewuste vooringenomenheid, gevoeligheid en traditionele normen hebben veel bedrijven al te lang gehinderd om mensen met verschillende achtergronden, culturen, etnische afkomst en gender in dienst te nemen of op te leiden.

Veel onderzoeken tonen aan dat vrouwen en werknemers met een minderheidsachtergrond minder kansen krijgen voor mentorschap en professionele ontwikkeling, wat betekent dat uitvoerende en leiderschapsteams grotendeels homogeen blijven. Zo bekleden vrouwen en minderheden volgens een onderzoek van Deloitte nog steeds slechts 35% van de posities op C-niveau in de Fortune 500

Of je nu je leiderschapsteam wilt helpen om nieuwe uitdagingen te omarmen, je wilt aanpassen aan nieuwe ervaringen en een meer diverse groep mensen aan boord wilt brengen, of gewoon professionele ontwikkelingsmogelijkheden wilt creëren die specifiek zijn voor divers talent, professionele coaching kan en zal helpen.

Hoe vind je de juiste professionele coach voor je organisatie?

Wanneer je hebt besloten dat jij of je bedrijf professionele coaching kan gebruiken, is het belangrijk dat je de tijd neemt om goed te begrijpen wat voor soort coaching je nodig hebt en de juiste coach of het juiste coachingsplatform te vinden om de gewenste resultaten te behalen.

Hier volgt een stapsgewijze handleiding om je te helpen de juiste professionele coach te kiezen:

1. Beslis welke coachingsvorm het beste past bij jou of je bedrijf

De eerste stap is om te beslissen hoe je professionele coaching wilt gebruiken en te bepalen hoe je die coaching wilt doen. Als je bijvoorbeeld het meeste uit een team of meerdere teams wilt halen die aan een groot project werken, dan is een groepscoachingformaat waarschijnlijk de beste optie omdat het de vaardigheden en ervaringen van de groep benut, en zo bronnen bundelt om de beste manier te vinden om samen te werken.

Als je het meeste uit jezelf of een belangrijke persoon binnen je organisatie wilt halen, dan zal individuele coaching de beste manier zijn. Deze vorm is gericht op het verbeteren van de persoon en het begrijpen hoe deze werkt zodat hij zo effectief mogelijk zal presteren.

Als al je werknemers op afstand werken, zou de natuurlijke keuze voor professionele coaching zijn om het online te doen. Het is het beste voor werknemers op afstand, omdat online coaching vaak flexibel is en geschikt is voor de planning van iedereen.

2. Ga op zoek naar iemand met de juiste ervaring/certificering

Dit lijkt misschien een no-brainer, maar in een wereld vol oplichters is de professionele coachingswereld soms verpest door beoefenaars die niet over de juiste certificeringen, kennis en ervaringen beschikken om jou of je werknemers goed te coachen. 

Er zijn voorbeelden genoeg waarbij professionele training mis is gegaan. Sommige van deze “coaches” hebben niet het begrip of de opleiding om een goede psychologische training te bieden. Zonder die kennis hebben deze coaches eigenlijk niet de echte problemen behandeld of hun cliënten op de juiste manieren getraind om betere en gelukkigere werknemers te worden.

Wat we in plaats daarvan zagen, waren gevallen waarin deze ongeschikte coaches eigenlijk negatief gedrag versterkten bij hun cliënten door de symptomen in plaats van de oorzaken te behandelen. En als deze cliënt zich op C-niveau of in een hoger-managementpositie bevindt, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de hele organisatie.

Zorg er dus voor dat je, als je op zoek gaat naar een professionele coach, de tijd neemt om je onderzoek te doen en ervoor te zorgen dat de coach de juiste kwalificaties voor zijn werk heeft.

3. Weet wat je wilt verbeteren

Het is gemakkelijk om te zeggen dat je een professionele coach wilt die je mensen en je bedrijf helpt hun volledige potentieel te bereiken, maar als je niet precies weet wat je wilt verbeteren of waar je verbetering wilt zien, verspil je misschien gewoon je geld en tijd.

Daarom is het van het grootste belang dat je bedenkt wat je wilt bereiken met professionele coachingservices of -platforms – wil je belangrijke mensen trainen? Of bereid je het bedrijf voor op een organisatorische verschuiving? Wees eerlijk over je behoeften en kies vervolgens een benadering die daarbij past.

4. Kijk of de coach bij je past

Ten slotte is er geen one-size-fits-all-benadering voor professionele coaching. Soms klikt het niet tussen een coach en een klant en behaal je daardoor je doelen niet. Maar maak je geen zorgen. Dat hoort gewoon bij het proces.

Geef je professionele coach een proefperiode, meet de effectiviteit van de resultaten en bepaal of je wilt doorgaan of van richting wilt veranderen. De keuze is altijd aan jou.

Conclusie

Professionele coaching kan een zegen zijn voor jou of je bedrijf, waarmee je potentieel ontgrendelt en het meeste uit je getalenteerde personeelsbestand haalt. Denk eraan dat je doordacht en bewust je professionele coach kiest en neem de tijd om werkelijk te begrijpen wat je nodig hebt. Op die manier vergroot je je kans op succes – maar dat wist je al.

Ga verder met deze gids en zoek de professionele coach, coachingsvorm of coachingprogramma die bij je past en geniet onderweg van het proces.

Ontwikkelingsprogramma’s voor leiderschap en vaardigheden

Stimuleer en ondersteun werknemers in de hele onderneming.

Ontdek het programma

Onze wereldwijde locaties

Het wereldwijd toonaangevende digitale platform voor coaching

CoachHub is het nummer één platform voor persoonlijke ontwikkeling, die organisaties wereldwijd in staat stelt een gepersonaliseerd, meet-en schaalbaar coachingsprogramma aan al hun werknemers te bieden. Zo profiteren ze van vele voordelen, zoals een grotere betrokkenheid onder werknemers, een lager personeelsverloop en een hoger prestatie- en productieniveau. CoachHub beschikt over een wereldwijde pool van 3.500 gecertificeerde coaches uit 90 landen verspreid over zes continenten, die sessies in ruim 60 talen bieden. Met meer dan 1.000 klanten wereldwijd, zijn de innovatieve coachingsprogramma’s van CoachHub gebaseerd op eigen wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling vanuit ons Innovation Lab. CoachHub wordt financieel ondersteund door bepalende techinvesteerders, zoals Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech en Silicon Valley Bank/SVB Capital.
This site is registered on wpml.org as a development site.