Främja mångfald, jämställdhet och inkludering

 

Skapa en inkluderande arbetsplatskultur, stimulera positiva relationer och öka engagemanget i din organisation.

Support för alla och deras karriärväg

Varje teammedlem spelar en roll i att stödja hur vi försvarar ett inkluderande samhälle. Vi borde ge alla tillgång till samma coachingmöjligheter. Från vd till praktikanter och olika grupper av människor i alla samhällsskikt som omfattar – men inte är begränsade till – etnicitet, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, nationalitet, fysisk kapacitet, neurodiversitet, relationsstatus, religiös och politisk övertygelse. Coachingsamtal är utformade för att hjälpa personer att nå sina mål, oavsett om de är stora eller små.

Mångfald, jämställdhet och inkludering är kärnan i alla verksamheter. Det är inte bara rätt sak att göra, det har också en enorm inverkan på motivation, kreativitet och innovation.

Ta reda på hur digital coaching stärker engagemanget för era kärnvärden genom att stödja anställda med färdigheter som breddar empati, representation och förståelse. Klicka här för att hämta vår kostnadsfria summering av The Value of DE&I and Why Digital Coaching Helps (Värdet av mångfald, jämställdhet och inkludering och varför digital coaching hjälper).

De rätta långsiktiga beteendena

Digital coaching har visat sig ha långvariga fördelar som medför psykologisk förändring med ökad själveffektivitet, utvecklande stöd och öppenhet i beteende. Märkbara effekter sågs sex månader till ett år efter den senaste coachingsessionen.

8x ROI med coaching

En stark coachingkultur gynnar företag genom att:

  • öka produktiviteten med 86 %
  • öka personalengagemanget med 56 %
  • öka bibehållandet av anställda med 32 %

Skapa positiva relationer inom hela organisationen

Vi hjälper ledare att bli bekväma med att vara obekväma. En viktig del av ledarskapet är att skapa en psykologiskt säker kultur.

CoachHub arbetar för att ta ner hinder och eliminera förutfattade meningar genom strategiska initiativ och beteendeanalys.

96%
av personer som coachas ser beteendeförändringar efter 12 månaders coaching.
91%
av de personer som coachas ökade sin självkännedom och medvetenhet.
84%
av de personer som coachas har fått nya perspektiv.

Representation spelar roll

För att få bästa möjliga inverkan externt krävs det att du gör en stor inverkan internt. Om du kopplar ihop coachingprogram med program om mångfald, jämställdhet och inkludering får du ett mer bestående resultat. Coaching kan stärka de muskler som behövs för att skapa inkluderande arbetsplatskulturer och öka engagemanget från alla anställda.

  • Av företag med ”tvådimensionell” mångfald rapporterar 45 % sannolikt att de tagit en större del av marknaden och 70 % har mer sannolikt tagit sig in på en ny marknad under det senaste året (Harvard Business Review).
  • Företag med ledningsteam med större mångfald har 19 % högre intäkter tack vare innovation (Boston Consulting Group).
  • Team som har en inkluderande process fattar beslut dubbelt så fort med hälften så många möten (Forbes).
  • Team med etisk mångfald presterar 35 % bättre än team utan mångfald och samarbetar med större känslighet mot varandra (MIT).
  • Ledningsgrupper med jämnare könsfördelning visar sig ha 21 % större sannolikhet att överträffa lönsamheten (McKinsey & Company).

Klicka här för att hämta vår kostnadsfria informationsgrafik om hur du skapar olika och inkluderande arbetsstyrkor.

En känsla av tillhörighet

Coaching bidrar till att skapa en företagskultur där både minoriteten och majoriteten av anställda känner tillhörighet och bekvämt kan uttrycka sina åsikter och bejaka varandras unika egenskaper. Studier har visat att när mångfalden är högre, är arbetsglädjen större.

Vad står vi för?

På CoachHub lever vi efter mantrat VAR DIG SJÄLV. Vi anser att coaching ger stöd för att övervinna hindren för att uppnå rättvisa resultat i arbetslivet. Med en global pool av över 3 500 toppcoacher som talar över 60 språk tror vi att alla, från högsta chefer till ingångsnivå, kan kanalisera kraften i coaching för att få till förändring för mångfald, jämställdhet och inkludering.


Globala kontor

Den ledande globala digitala coachingplattformen

CoachHub är den ledande globala plattformen för talangutveckling som ger organisationer möjlighet att skapa ett personligt, mätbart och skalbart coachingprogram för alla anställda, oavsett avdelning och yrkesnivå. Genom att göra det kan organisationer dra nytta av en mängd fördelar, bland annat ökat personalengagemang, högre produktivitet, förbättrad arbetsprestation och minskat personalomsättning. CoachHubs globala pool av coacher består av över 3 500 certifierade affärscoacher i 90 länder på sex kontinenter med coachingsessioner på över 60 språk. CoachHubs innovativa coachingprogram, som betjänar mer än 1 000 kunder över hela världen, är baserade på skyddad vetenskaplig forskning och studier från vårt Innovation Lab. CoachHub backas upp av ledande tech-investerare, bland annat Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech och Silicon Valley Bank/SVB Capital. CoachHub har åtagit sig att skapa en grönare framtid och är ett certifierat koldioxidneutralt företag sedan 2022.
This site is registered on wpml.org as a development site.