Förändra kultur och ledarskap med digital coaching på ett framgångsrikt sätt

Strategisk transformation är avgörande för varje organisations framgång. För att kunna förändra bör det finnas en långsiktig individuell strategi för att se till att alla dina ledare och nyckelmedarbetare anpassar sig till den nya kulturen.

Ledarskapsutveckling för de nya arbetssätten

Modernisera dina ledarskapsutvecklingsprogram

Unga chefer och personer med hög potential efterfrågas aktivt för avancemang och för att förändra sina organisationer inifrån. Nya ledarskapsstilar som fokuserar på mjuka färdigheter krävs för de nya arbetssätten. CoachHub erbjuder platsoberoende digital coaching på begäran och e-utbildning som uppfyller kraven från dagens arbetsgrupper.

77%

av toppcheferna rapporterar mjuka färdigheter som den största svagheten trots utbildning.

85%

av toppcheferna som får coaching presterar bättre än sina kollegor när det gäller mjuka färdigheter.

80%

av de personer som coachas anser att de har fått kompetenser som är användbara för yrket.

27%

ökad vinst för företag som utvecklar mjuka färdigheter.

Navigera i osäkerhet

Bygg upp organisationens styrka idag och för morgondagen.

Ledare känner ofta att de fastnar när de ställs inför oväntade förändringar eller störningar. Det är viktigt att behålla självförtroendet och bejaka det obekanta. Relationer är nyckeln till inflytande på alla arbetsplatser och anställda samlas bakom en ledare när det finns ett gemensamt syfte. CoachHub hjälper team att lyckas vid störningar och instabilitet.

Företagstransformation och agila arbetskrafter

Företagstransformation börjar med era medarbetare

De flesta agila transformationerna misslyckas på grund av dålig personledningsförmåga, olika ledarstilar och mellanchefer (USC, 2020). CoachHub kan komplettera blandningen av agila coacher och workshops och skapa underpooler av erfarna transformationscoacher.

84%

av transformationerna misslyckas på grund av människor (McKinsey 2019). Nya värderingar, arbetssätt och tankesätt aktiveras genom kontinuerlig reflektion och utveckling med individuell coaching, vilket behövs i den (digitala/agila) transformationen.

256%

avkastning på investeringen för företag som investerar i styrka och flexibilitet.

91%

framgång för transformationen av team där chefer coachades i en personlig miljö (jämfört med 30 % framgång där man inte fick personlig coaching).

2x

högre effektivitet vid coaching (istället för andra e-utbildningsformer) för att leda en agil kulturtransformation.

Ring oss på +46 8 446 826 26, mejla oss (mail@coachhub.com) eller kontakta oss nedan för en demo.

Globala kontor

Den ledande globala digitala coachingplattformen

CoachHub är den ledande globala plattformen för kompetensutveckling som ger organisationer möjlighet att skapa ett personligt, mätbart och skalbart coachingprogram för alla anställda, oavsett avdelning och yrkesnivå. Genom att göra det kan organisationer dra nytta av en mängd fördelar, bland annat ökat personalengagemang, högre produktivitet, förbättrad arbetsprestation och behålla personalen. CoachHubs globala pool av coacher består av över 3 500 certifierade affärscoacher i 90 länder på sex kontinenter med coachingsessioner på över 60 språk som betjänar fler än 500 kunder. Våra program baseras på avancerad forskning och utveckling från vårt Coaching Lab, som leds av prof. Jonathan Passmore och vårt vetenskapsråd. CoachHub backas upp av ledande tech-investerare, bland annat Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech och Silicon Valley Bank/SVB Capital. I september 2021 förvärvade CoachHub den franska digitala coachingpionjären MoovOne för att etablera en global vinnare som fokuserar på att gemensamt föra ut coaching till alla.
This site is registered on wpml.org as a development site.