Möjliggöra organisatorisk transformation

 

Ge din organisation möjligheten att bli mer agil och framgångsrikt navigera genom osäkerhet.

Ledarskapsutveckling för de nya arbetssätten

Modernisera dina ledarskapsutvecklingsprogram

Unga chefer och personer med hög potential efterfrågas aktivt för avancemang och för att förändra sina organisationer inifrån. Nya ledarskapsstilar som fokuserar på mjuka färdigheter krävs för de nya arbetssätten. CoachHub erbjuder platsoberoende digital coaching på begäran och e-utbildning som uppfyller kraven från dagens arbetsgrupper.

77%

av toppcheferna rapporterar mjuka färdigheter som den största svagheten trots utbildning.

85%

av toppcheferna som får coaching presterar bättre än sina kollegor när det gäller mjuka färdigheter.

80%

av de personer som coachas anser att de har fått kompetenser som är användbara för yrket.

27%

ökad vinst för företag som utvecklar mjuka färdigheter.

Navigera i osäkerhet

Bygg upp organisationens styrka idag och för morgondagen.

Ledare känner ofta att de fastnar när de ställs inför oväntade förändringar eller störningar. Det är viktigt att behålla självförtroendet och bejaka det obekanta. Relationer är nyckeln till inflytande på alla arbetsplatser och anställda samlas bakom en ledare när det finns ett gemensamt syfte. CoachHub hjälper team att lyckas vid störningar och instabilitet.

Företagstransformation och agila arbetskrafter

Företagstransformation börjar med era medarbetare

De flesta agila transformationerna misslyckas på grund av dålig personledningsförmåga, olika ledarstilar och mellanchefer (USC, 2020). CoachHub kan komplettera blandningen av agila coacher och workshops och skapa underpooler av erfarna transformationscoacher.

84%

av transformationerna misslyckas på grund av människor (McKinsey 2019). Nya värderingar, arbetssätt och tankesätt aktiveras genom kontinuerlig reflektion och utveckling med individuell coaching, vilket behövs i den (digitala/agila) transformationen.

256%

avkastning på investeringen för företag som investerar i styrka och flexibilitet.

91%

framgång för transformationen av team där chefer coachades i en personlig miljö (jämfört med 30 % framgång där man inte fick personlig coaching).

2x

högre effektivitet vid coaching (istället för andra e-utbildningsformer) för att leda en agil kulturtransformation.

Ring oss på +46 8 446 826 26, mejla oss (mail@coachhub.com) eller kontakta oss nedan för en demo.

Globala kontor

Den ledande globala digitala coachingplattformen

CoachHub är den ledande globala plattformen för talangutveckling som ger organisationer möjlighet att skapa ett personligt, mätbart och skalbart coachingprogram för alla anställda, oavsett avdelning och yrkesnivå. Genom att göra det kan organisationer dra nytta av en mängd fördelar, bland annat ökat personalengagemang, högre produktivitet, förbättrad arbetsprestation och minskat personalomsättning. CoachHubs globala pool av coacher består av över 3 500 certifierade affärscoacher i 90 länder på sex kontinenter med coachingsessioner på över 60 språk. CoachHubs innovativa coachingprogram, som betjänar mer än 1 000 kunder över hela världen, är baserade på skyddad vetenskaplig forskning och studier från vårt Coaching Lab. CoachHub backas upp av ledande tech-investerare, bland annat Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech och Silicon Valley Bank/SVB Capital. CoachHub har åtagit sig att skapa en grönare framtid och är ett certifierat koldioxidneutralt företag sedan 2022.
This site is registered on wpml.org as a development site.