Vårdar vårt engagemang för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG)

När vi startade CoachHub visste vi att vi ville skapa ett företag där vi gör det bra samtidigt som vi gör gott. Vi är så stolta över att se att den här drömmen blir verklighet!

– Matti & Yannis Niebelschütz
Medgrundare

Hur gör vi det?

Vi skapar en inspirerande arbetsplats

Vi vill ge alla våra CoachHubbers möjlighet att leva upp till mantrat ”Var dig själv!”. Därför är mångfald, jämställdhet och inkludering ett strategiskt fokus för oss när vi växer till en verkligt global organisation.

Läs mer om våra åtgärder för mångfald, jämställdhet och inkludering här.

Efterlevnad är avgörande när det gäller att upprätthålla etiska affärsmetoder. Vår globala hotline för visselblåsare säkerställer att anställda konfidentiellt kan ta upp eventuella frågor med en extern juridisk rådgivare. Genom att uppmuntra de anställda att säga till när något inte verkar rätt ger vi våra medarbetare möjlighet att göra CoachHub till det bästa företaget det kan vara.

Skapa en grönare framtid genom coaching

Vi menar det när vi säger att vi är engagerade i ESG! Vi har certifierats som ett koldioxidneutralt företag (Carbon Neutral Company Seal) och har aktivt investerat i att minska utsläppen – för vårt företag och för ditt.

Vad gör vi för att minska utsläppen?

Vi är ett certifierat koldioxidneutralt företag

Vi samarbetar med Planetly by OneTrust för att mäta våra koldioxidutsläpp och investera i åtgärder för att minska vår miljöpåverkan genom att kompensera för och sträva efter att minska framtida utsläpp. Därmed tilldelades CoachHub Carbon Neutral Company Seal 2022.

Vi var först med digital coaching för att driva hållbar transformation

Vår produkt är mer hållbar än offlinecoaching, och mindre utsläpp är en naturlig del av kärnan i vår affärsmodell. 100 % av våra sessioner utförs på distans via gröna servrar, vilket innebär att vi har eliminerat resor för coacher och för de som coachas, och minskar ineffektiva omkostnader som att tillhandahålla stora mötesrum och utbildningslokaler.

Vi hjälper partner att minska sin miljöpåverkan

Vi strävar efter att driva en hållbar företagstillväxt – på CoachHub och i samarbete med våra partner. Förutom att hjälpa organisationer att uppnå en holistisk och hållbar transformation minskar CoachHub utsläppen jämfört med offlinecoaching med upp till 90 %.

Vi är fast beslutna att växa – både bokstavligt och bildligt

Vi är ett papperslöst företag och driver initiativet CoachHub4Good i samarbete med Ecosia för att plantera ett träd för varje coachad person som använder CoachHub-plattformen, som en symbol för utveckling under deras coachingprogram.

Vi samarbetar med dem som spelar enligt reglerna

Våra etiska affärsmetoder gäller inte bara för oss, utan även för alla våra direkta och indirekta affärspartner, som är skyldiga att följa principerna i vår uppförandekod för miljö och social styrning.

CoachHub planterar ett träd för varje person som coachas

Vi på CoachHub anser att det är viktigt att bidra positivt till miljön vi lever i. Därför samarbetar vi med sökmotorn Ecosia och planterar ett träd för varje person som coachas och använder CoachHub-plattformen, som en symbol för deras utveckling under deras coachingprogram.

Vårt engagemang för kvalitet

CoachHub strävar efter att upprätthålla högsta kvalitetsstandard och leverera högsta kvalitet till den globala företagsvärlden och den digitala coachingmarknaden. Vårt kvalitetshanteringssystem följer standarden ISO 9001:2015 och är utformat för att ge en konsekvent och högkvalitativ kundupplevelse. Alla anställda på CoachHub förstår vikten av ett obevekligt fokus på kvalitet och kontinuerlig processförbättring, och det leder till ökad moral för de anställda, förbättrade verksamhetsresultat och en ökad kundnöjdhet.

Läs mer om vår policy och dess omfattning här

Våra välgörenhetspartner

Vårt CoachHub 1-1-1-löfte

Socialt ansvar på en global skala

Vi lovar att leverera minst 1 % av coachingsessionerna kostnadsfritt via vårt CoachHub4Good-initiativ.

Stödjer våra lokala samhällen

Vi lovar varje anställd en dags betald ledighet per år för att stödja samhälls- eller välgörenhetsarbete.

Vi arbetar mot en 100 % koldioxidneutral framtid

Vi lovar att plantera ett träd per person som coachas som symboliserar varje persons utveckling och vår miljömässiga hållbarhet.

Vill du vara en del av vår otroliga tillväxt och inverkan?

Kolla in möjligheterna på CoachHub!

Hur kan vi förbättra våra ansträngningar eller samarbeta tillsammans?

Kontakta oss via feedback@coachhub.com

Globala kontor

Den ledande globala digitala coachingplattformen

CoachHub är den ledande globala plattformen för kompetensutveckling som ger organisationer möjlighet att skapa ett personligt, mätbart och skalbart coachingprogram för alla anställda, oavsett avdelning och yrkesnivå. Genom att göra det kan organisationer dra nytta av en mängd fördelar, bland annat ökat personalengagemang, högre produktivitet, förbättrad arbetsprestation och behålla personalen. CoachHubs globala pool av coacher består av över 3 500 certifierade affärscoacher i 90 länder på sex kontinenter med coachingsessioner på över 60 språk som betjänar fler än 500 kunder. Våra program baseras på avancerad forskning och utveckling från vårt Coaching Lab, som leds av prof. Jonathan Passmore och vårt vetenskapsråd. CoachHub backas upp av ledande tech-investerare, bland annat Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech och Silicon Valley Bank/SVB Capital. I september 2021 förvärvade CoachHub den franska digitala coachingpionjären MoovOne för att etablera en global vinnare som fokuserar på att gemensamt föra ut coaching till alla.
This site is registered on wpml.org as a development site.