• Home
 • Innovatiemanagement: Een complete gids voor verbeterde prestaties

Innovatiemanagement: Een complete gids voor verbeterde prestaties

CoachHub · 14 May 2021 · 15 min read

Met toenemende globalisering en technologische trends is de arbeidsmarkt net als de interne organisatorische omgeving zich voortdurend aan het ontwikkelen. Diverse veranderingen, waaronder op afstand werken, werk uitbesteden, open ruimtes en culturele diversiteit, stellen de managementrol op de proef. Gezien deze evolutie zou het een vergissing zijn voor leiders en managers om de traditionele managementstijl te behouden.

En om concurrerend te blijven in de huidige verzadigde wereldmarkt en de productiviteit van werknemers te verhogen, moeten bedrijven zich inzetten voor innovatie op managementgebied.

Richt je als manager op de top 5 van innovatieve managementpraktijken die deel uitmaken van de HR-trends van 2021.

1. Wat is managementinnovatie?

De term ‘innovatie’ hoor je vandaag de dag vaak, vooral in de zakelijke omgeving waar innovatie de drijvende kracht achter verkoop is. Om de betekenis van managementinnovatie te begrijpen is het in de eerste plaats belangrijk om innovatie te definiëren.

Volgens het Merriam-Webster-woordenboek verwijst innovatie naar de daad van het introduceren van iets nieuws. Dit betekent niet alleen dat er iets nieuws moet worden gecreëerd, maar ook dat het aan de wereld moet worden aangeboden.

Managementinnovatie draait dus om het omgaan met verschillende activiteiten die nodig zijn om een nieuwe managementpraktijk te introduceren die gericht is op het bevorderen van de prestaties van managers in een organisatie. Dit soort innovatie wordt beschouwd als een evolutie waarin de bestaande bestuurshoudingen en -praktijken worden getransformeerd om de samenwerking tussen werknemers en managers te bevorderen. Het nieuwe managementfenomeen creëert daarom individuele ontwikkeling en collectieve prestaties voor de organisatie.

Op basis van bovenstaande definitie omvat managementinnovatie drie elementen:

 • Grote managementtransformatie, die strategische innovatie vertegenwoordigt
 • Nieuwe managementpraktijken, waaronder hulpmiddelen voor management vanuit samenwerking en proces- en managementfuncties zoals leiderschap en communicatieafdelingen
 • Nieuwe samenwerkingsaanpak tussen werknemers en managers om persoonlijke ontwikkeling, professionele prestaties en collectieve intelligentie te bevorderen.

2. The Process of Managerial Innovation

Generally, a managerial innovation process consists of five essential steps, which include:

 • An organization feeling dissatisfied with the existing status quo of the management
 • Getting inspiration to change the system
 • Invention, which is triggered by both inspiration and dissatisfaction
 • Validation of the innovative practice, both from internal and external influences
 • Diffusion of the management innovation to other areas of the organization

Groei en impact stimuleren met coaching

Bekijk ons gratis e-book

Download het e-boek

3. Managementinnovatie en bedrijfsprestaties

BVA for Audencia heeft een onderzoek uitgevoerd om te begrijpen wat de rol van managementinnovatie is als het gaat om de prestaties van een bedrijf. Volgens de bevindingen associeert 64% van de managers managementinnovatie met verbeterde economische prestaties. Nog eens 65% van het cohort was het erover eens dat managementinnovatie de productiviteit van werknemers verhoogt en 40% associeert het fenomeen met een beter welzijn op de werkplek. Het is dus duidelijk dat managementinnovatie van cruciaal belang is voor het behoud van het concurrentievermogen op de internationale markt.

Maar het implementeren van managementinnovatie zonder voldoende kennis of uit sociale druk is nooit de oplossing. Dit soort innovatie moet alleen worden gedaan vanuit een diepe overtuiging, met het juiste menselijk kapitaal en effectieve vormen van kennis. Om te kunnen groeien moet een “liberated company” de managementinnovatie als een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur beschouwen.

4. 5 innovatieve managementpraktijken

Er zijn vijf verschillende soorten innovatiemanagement. Dit zijn onder meer:

A. Agile management

In het begin van de jaren 2000 werd agile innovatie voor het eerst ontdekt. Vandaag de dag wordt het beschouwd als het hoofd van elke bedrijfstak, omdat bedrijven het als de basis voor digitale transformatie beschouwen. Om deze reden plaatst de innovatieve managementpraktijk de menselijke hulpbronnen weer in het centrum om welzijn en motivatie op de werkplek te verkrijgen. Tegenwoordig is de klantervaring de primaire focus van elke innovatiestrategie. Flexibele innovatie stelt bedrijven in staat klantgerichter te zijn en de goederen en diensten te leveren die de klanttevredenheid bevorderen.

Is het moeilijk voor een bedrijf om agile innovatie toe te passen?

Het aantal successen van nieuwe diensten, projecten of bedrijven blijft laag in Frankrijk. Toch is het verschil tussen deze bedrijven en bedrijven die consequent winst genereren het vermogen om een agile projectmanagementaanpak te hanteren.

De functies van agile management kunnen de volgende zaken omvatten:

 • Lichtheid: agile management gaat uit van een lichte leiderschapsstructuur, geen bureaucratie of autoritarisme. Het omvat de toepassing van lean-technieken in alle managementprocessen.
 • Doelgerichtheid: dit betekent dat een bedrijf zich alleen richt op taken die waarde toevoegen aan het productieproces.
 • Snelheid: agile elimineert dubbel werk en wachttijd. Het management onderneemt tijdig actie en biedt adequate antwoorden. De genomen beslissingen zijn gebaseerd op de gevestigde gestructureerde gewoonten en training.
 • Elasticiteit: agile innovatie wordt ook geassocieerd met flexibiliteit. Flexibel management kan zich sneller aanpassen aan de veranderende omgeving en kan onder alle omstandigheden terugkeren naar de beginfase.
 • Holacratie: agile omarmt een democratische benadering van leiderschap. Deze vorm van matrixmanagement zorgt ervoor dat de rollen van het bedrijf worden verdeeld op basis van ervaring en vaardigheden.
 • Dynamiek: een dynamisch bedrijf is in staat om zich voortdurend aan te passen aan veranderende marktbehoeften door het verbeteren van processen. Agile stimuleert anticipatie, wat voorkomt dat bedrijven reactief zijn in hun besluitvorming.

Agile management heeft bedrijfscultuur nodig

Hoewel agile wordt gedreven door digitalisering, is het aspect van de technologie niet genoeg. Het is noodzakelijk dat een organisatie rekening houdt met culturele omstandigheden om effectieve werk- en managementstructuren te creëren. Het is daarom belangrijk om duidelijke concepten te hebben die van toepassing zijn op het bedrijf, waaronder de bedrijfscultuur, de locatie, de volwassenheid van de organisatie en de werkomgeving. Vaak impliceert agile een verandering in de cultuur van een organisatie.

Net als bij elke verandering kan agile management de manier waarop mensen culturele transformatie waarnemen beïnvloeden. Organisaties moeten daarom de rol van het managementsysteem op de bestaande cultuur overbrengen.

Wat zijn de voordelen van agile management?

Eenvoudig gezegd vertaalt agile management zich in betere producten en diensten. Een agile managementinnovatie is altijd gekoppeld geweest aan nieuwe en betere producten in de markt, minder mislukkingen en hogere klanttevredenheid. Met agile management kan een bedrijf de kosten verlagen en betere resultaten behalen met het bedrijf.

Agile wordt ook gekoppeld aan teamproductiviteit. Omdat het aansluit op de organisatiecultuur, bevordert de innovatieaanpak het geluk van werknemers, wat resulteert in een grotere klanttevredenheid.

Met agile denken kunnen organisaties de productstroom stimuleren, het team actief houden en potentiële verstoringen identificeren en blokkeren. Bedrijven die een agile managementaanpak hanteren, kunnen hun productiviteit verhogen.

Andere bijkomende voordelen van agile zijn:

 • Minder risico’s
 • Snellere levering op de markt
 • Meer motivatie en teammoreel
 • Verhoogde productiviteit

B. Zuinig management

Zuinig management is de innovatieve stijl van een organisatie die beperkingen van hulpbronnen in een voordeel verandert. Met zuinigheid kan een bedrijf de productie maximaliseren door de complexiteit van het product of productieproces te verminderen. Op gevestigde markten stelt zuinig management bedrijven in staat om effectief te concurreren met betaalbare leveranciers of fabrikanten, waardoor de productie een goedkoop proces wordt.

Wat is het einddoel van zuinig innoveren? De implementatie bevordert een bedrijf om concurrerend te zijn, terwijl de productiekosten laag blijven. Met andere woorden, bedrijven die dit soort management gebruiken kunnen innovatieve en voordelige oplossingen vinden. De belangrijkste principes van deze managementstijl zijn de integratie van alle teamleden, flexibel handelen en denken, openstaan voor beperkingen, het productieproces eenvoudig houden en luisteren naar je gevoel.

Hoe kan een bedrijf profiteren van zuinig management?

Een bedrijf zal zuinige innovatie een belangrijk element vinden in het verlagen van de kosten en het verhogen van de klanttevredenheid. Als gevolg daarvan zijn bedrijven in staat toegankelijke en hoogwaardige diensten aan te bieden, terwijl ze tegelijkertijd winst en stabiliteit op de markt behouden.

Er zijn verschillende manieren om zuinig te innoveren:

 • Het gebruik van een nieuwe app om bedrijfsactiviteiten te promoten
 • Het terugdringen van onnodige kosten door het elimineren van niet-winstgevende activiteiten
 • Het vinden van alternatieve technologieën die de menselijke hulpbronnen ondersteunen

De rol van technologie in zuinig innovatiemanagement

Technologie speelt een cruciale rol in de marketing en het ontwerpen van het product van een bedrijf. Als zodanig is toegang tot gratis of betaalbare platforms de beste manier om de productie te verbeteren. De toepassing van technologie is mogelijk in verschillende industrieën, waaronder de horeca, waar consumenten vaak op online platforms worden gevonden.

Telewerken wordt erkend als een van de belangrijkste managementtrends in dit tijdperk, en technologie blijft ook cruciaal om een digitale cultuur op de werkplek te bevorderen. Telecommunicatiehulpmiddelen, zoals digitale platforms voor samenwerking, kunnen een bedrijf helpen de band te onderhouden met werknemers die op afstand werken. Om dit te doen, moeten managers actief luisteren en communiceren om tegemoet te komen aan de behoeften en problemen waarmee de teams op afstand worden geconfronteerd. Het managen van werknemers op afstand vereist dat organisaties regelmatig contact onderhouden; het gebruik van systemen voor management op afstand en communicatie, zoals videoconferenties en e-mail, kan het teamwork verbeteren.

Technologie kan tegen beperkte kosten enorme inzichten bieden in de juiste strategie voor een bedrijf. Managers hebben toegang tot technologieplatforms die gebruik maken van automatisering, blockchain en kunstmatige intelligentie om hun productieprocessen te verbeteren.

C. Neuromanagement

Onderzoek op het gebied van cognitieve psychologie, hersenbeeldvorming, ethologie en neurowetenschappen heeft aangetoond dat er een correlatie bestaat tussen hersenactiviteit en ontevredenheid op het werk. Dit betekent dat bedrijven de neuromanagementstijl kunnen toepassen om stress op de werkplek te verminderen. Neuromanagement richt zich op het creëren van een prettige werksfeer, het bevorderen van creativiteit en het verbeteren van het welzijn van alle werknemers. Deze managementstijl richt zich op het onderzoeken van de mentale processen en hersenactiviteiten om te begrijpen hoe mensen reageren op typische uitdagingen waar bedrijven mee te maken hebben. Op deze manier biedt het inzicht in het sociale gedrag van werknemers, inclusief hun vermogen om de juiste zakelijke beslissingen te nemen.

Waarom is neuromanagement belangrijk?

Elke organisatie heeft te maken met meningen, feiten, logica en emoties. Door dagelijkse interacties en werkprestaties voelen werknemers emoties. Deze veranderende emoties hebben een directe invloed op de bedrijfsresultaten, hetzij op een positieve, hetzij op een negatieve manier. Bovendien is het, te midden van de verscheidenheid aan software voor innovatiemanagement die beschikbaar is voor human resource management, moeilijk om emoties te begrijpen en ermee om te gaan. Als zodanig is het herkennen van emoties door middel van de neurowetenschappelijke innovatiemanagementtheorie een belangrijke manier om prestaties te verbeteren.

Via neuromanagement is een organisatie in staat effectief de manieren te beheren waarop werknemers de bedrijfsresultaten beïnvloeden. Zo kan een organisatie leiderschap, productiviteit, communicatie en innovatie weer beïnvloeden.

Een mensgerichte werkomgeving creëren

Zelfregulering en zelfbewustzijn zijn belangrijke componenten van emotioneel welzijn. Neuromanagement gaat echter verder dan het emotionele begrip om te helpen hoe het brein van werknemers werkt. Beschouw het als een routekaart die helpt bij het begrijpen van hoe mensen zich op de werkplek anders gedragen. Op deze manier is het managementteam in staat de emoties, houding en mentaliteit van iedere persoon te begrijpen. Neuromanagement, dat gewoonlijk wordt toegepast in “liberated companies“, helpt de op de werknemers gerichte manieren te identificeren om op het werk met emoties om te gaan.

Om een gunstig emotioneel klimaat voor werknemers te creëren, moeten managers:

 • jobcrafting mogelijk maken
 • werkproblemen aanpakken
 • uitmuntendheid erkennen en belonen
 • informatie delen en communicatie bevorderen
 • kwetsbaarheid tonen
 • persoonlijke groei faciliteren

Wanneer dit gedrag wordt aangepakt, kunnen de prestaties van werknemers verbeteren, wat zich vertaalt in een positief resultaat.

Over het algemeen wordt neuromanagement beperkt tot het activeren van de cognitieve mechanismen van werknemers om de besluitvorming, motivatie en memorisatie te verbeteren.

D. Prestatiemanagement door manager-coach

Tegenwoordig is een succesvolle, resultaatgerichte manager niet alleen maar een teamspeler. Hij is meester op het gebied van innovatiemanagement die zijn volgers kan motiveren en de doelstellingen van het bedrijf kan behalen door middel van strategische planning. Voor succes wordt van prestatiemanagers verwacht dat ze de professionele vaardigheden van werknemers ontwikkelen en hen motiveren. Prestatiemanagement stelt werknemers in staat om loyaal en toegewijd te zijn.

Waarom een manager-coach nodig is voor prestatiemanagement

Het hoofddoel van prestatiecoaching is niet om werknemers te micromanagen, maar om samen te werken met de managers en werknemers om prestatieproblemen aan te pakken en de productie te verbeteren. Werknemers die goed reageren op coaching kunnen een grote bijdrage leveren aan het succes van een bedrijf. Het proces helpt werknemers nog effectiever bij te dragen aan de groei van het bedrijf. Dit fenomeen vloeit voort uit het feit dat prestatiecoaching helpt bij het voortdurende verbeteringsproces van vaardigheden en kennisontwikkeling.

Het is ironisch dat sommige bedrijven meerdere jaren bezig zijn met het onderhouden van slecht presterende werknemers. Coaching is de beste managementaanpak om de meest competente werknemers te werven die doelstellingen delen met het bedrijf. Coaching van managers kan zo de potentiële promotiekansen van werknemers verbeteren.

De rol van een manager-coach bij het bevorderen van diversiteit en inclusie

Bedrijven over de hele wereld beginnen diversiteit en inclusie te omarmen. De Franse bouwfederatie faciliteert verschillende campagneprogramma’s om vrouwelijk leiderschap te bevorderen. Gezien deze nieuwe HR-trend kan een manager een bedrijf helpen zich te richten op het bevorderen van diversiteit op de werkplek.

Van de manager-coach wordt daarom verwacht dat die het team begeleidt op het gebied van diversiteit op de werkplek door middel van een diversiteitsprogramma dat samenwerking en teamwork bevordert en discriminatie aanpakt. Het programma voor diversiteitsmanagement  moet multiculturele onderwerpen omvatten, zoals niet-gewelddadige communicatie, teamgeest, tijdmanagement, assertiviteit, relationele intelligentie en empathie.

Stappen voor het inhuren van een coach voor prestatiemanagement

Als je denkt dat coaching voor prestatiemanagement iets is dat je organisatie nodig heeft, lees dan hieronder welke factoren je bij het inhuren in overweging moet nemen

Het zelfrespect van werknemers vergroten: het is de rol van een prestatiecoach om een omgeving te creëren waarin de werknemers een gevoel van eigenwaarde kunnen ontwikkelen. De prestatiecoach werkt samen met zowel het management als de medewerkers om de prestaties te verbeteren en uitmuntendheid te garanderen. De coach moet positieve feedback gebruiken om het vertrouwen in het team te vergroten.

Wees eerlijk: in het bedrijfsleven kan dingen goed praten het einddoel ondermijnen. Managers moeten in staat zijn constructieve kritiek te leveren zonder angst of intimidatie. Prestatiecoaches moeten in staat zijn hun redenen voor kritiek uit te leggen en te laten zien hoe de prestaties kunnen worden verbeterd. Het feedbackproces kan een omgeving creëren die werknemers aanmoedigt om eerlijk te zijn.

Bereid om hulp te zoeken: tegenwoordig gaan coaching en managementstijlen meer over prestatieontwikkeling en feedbackinspiratie. Werknemers willen altijd hun mening en input delen met het bedrijf; de rol van een prestatiecoach is ervoor te zorgen dat dit proces moeiteloos verloopt. De betrokkenheid van werknemers bij het prestatiebeheersysteem zal zorgen voor volledige betrokkenheid en een gezonde besluitvorming. Als zodanig moeten prestatiecoaches weten wanneer ze werknemers moeten betrekken en ideeën delen met de organisatie.

Actief luisteren: een prestatiecoach moet begrijpen dat fouten onvermijdelijk zijn. Ze moeten actief naar het team luisteren terwijl ze beslissingen nemen en altijd open staan voor feedback van hun coaches. Een luisterende coach is in staat om goed inzicht te krijgen in het bedrijf en om vertrouwen op te bouwen en de communicatie te verbeteren. Naast volledige aandacht voor de werknemers, zou een prestatiecoach er ook voor moeten kunnen zorgen dat de coaches de positieve resultaten van het actief luisteren opmerken en hen aanmoedigen om ideeën met betrekking tot het bedrijf te delen.

Teamondersteuning bieden: coachingprofessionals die solliciteren naar functies voor innovatiemanagement moeten in staat zijn om teamondersteuning te bieden. Als coach is het, net als voor werknemers, belangrijk om een ondersteuningssysteem te hebben. In tegenstelling tot toxische managers moet de coach empathie hebben om de uitdagingen aan te kunnen gaan waarmee werknemers worden geconfronteerd. De coach moet dus de effectieve communicatiestijlen en werkwaarden van werknemers en managers identificeren en deze correct afstemmen op het mentor- en trainingsproces.

E. Manager-bemiddelaar

Met de ontwikkeling van een bevrijde werkomgeving voorspellen managers het einde van het directieve managementsysteem. Van nu af aan hebben managers niet langer de rol van leider, maar eerder van ondersteuner. Zo verliest de manager zijn hiërarchische status en sluit hij zich aan bij de gelederen van de medewerkers. Als de manager de werking van de organisatie en de visie van het bedrijf beter kent, wordt hij een bemiddelaar voor het team.

Wat is de rol van een manager als bemiddelaar?

Bemiddelaars begeleiden werknemers door verschillende organisatorische processen om positieve resultaten te behalen. Managers die bemiddelaar zijn, leiden vergaderingen, ontwikkelingssessies, trainingen en teambuildingsactiviteiten waarbij het personeel betrokken is om de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Een bemiddelaar integreert processen en structuren in interacties, zodat werknemers efficiënt kunnen functioneren om gewenste resultaten te bereiken.

Er is een bemiddelaar nodig om een succesvolle groep te creëren. Dit betekent dat managers elk conflict moeten aanpakken dat het succes van een bedrijf kan belemmeren. Hoewel conflicten in het begin misschien niet schadelijk lijken, kunnen ze leiden tot ontevredenheid van klanten en het uiteenvallen van het team. Effectieve bemiddelende vaardigheden zijn dus belangrijk om het team tevreden te houden en ervoor te zorgen dat relaties in stand blijven.

Iedereen in de organisatie profiteert aanzienlijk van de voordelen van bemiddeling. Leiders en supervisors profiteren vooral doordat ze teams krijgen die samen werken aan een plan dat is gekozen voor het resultaat van het bedrijf. Dit betekent dat een manager-bemiddelaar de basisregels moet vaststellen die nuttig zijn bij het stroomlijnen van de prestaties van het team.

5. Professionele coaching om managers te ondersteunen

Professionele coaching blijft een cruciaal onderdeel van innovatiemanagement. Terwijl bedrijven nog bezig zijn met de overstap naar managementinnovatie, is er behoefte aan coaches om managers te instrueren over hoe ze prestaties kunnen verbeteren.

Managers stellen veel vragen als het gaat om verandermanagement: Hoe organiseren we onze tijd? Hoe kunnen we onze managementinnovatieplannen communiceren? Hoe garanderen we de betrokkenheid van medewerkers? Hoe kunnen we de nieuwe rol van managers op het gebied van innovatiemanagement in de hand houden? Om de transformatie te ondersteunen en managers in staat te stellen het bedrijf succesvol te laten innoveren, is professionele coaching noodzakelijk.

Een professionele coach zorgt ervoor dat managers en werknemers over de vaardigheden beschikken die nodig zijn om innovatie te implementeren door middel van geïndividualiseerde ondersteuning. De coach zorgt er ook voor dat bedrijfsprocessen worden geïntegreerd om de prestaties te verbeteren ondanks beperkingen op het gebied van hulpbronnen. Bij CoachHub zorgen we ervoor dat elk bedrijf digitale coaching gebruikt voor de beste resultaten. Innovatiemanagement alleen is niet genoeg. De juiste coaching zorgt ervoor dat de managementstijl winstgevend wordt voor een organisatie.

Organisatorische transformatieprogramma’s

Bied continuïteit, kansen en vertrouwen aan uw bedrijf.

Ontdek het programma

Onze wereldwijde locaties

Het wereldwijd toonaangevende digitale platform voor coaching

CoachHub is het nummer één platform voor persoonlijke ontwikkeling, die organisaties wereldwijd in staat stelt een gepersonaliseerd, meet-en schaalbaar coachingsprogramma aan al hun werknemers te bieden. Zo profiteren ze van vele voordelen, zoals een grotere betrokkenheid onder werknemers, een lager personeelsverloop en een hoger prestatie- en productieniveau. CoachHub beschikt over een wereldwijde pool van 3.500 gecertificeerde coaches uit 90 landen verspreid over zes continenten, die sessies in ruim 60 talen bieden. Met meer dan 1.000 klanten wereldwijd, zijn de innovatieve coachingsprogramma’s van CoachHub gebaseerd op eigen wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling vanuit ons Innovation Lab. CoachHub wordt financieel ondersteund door bepalende techinvesteerders, zoals Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech en Silicon Valley Bank/SVB Capital.
This site is registered on wpml.org as a development site.