CoachHub Compliance Centre

 

Säkerhet är CoachHubs företagskultur

Certifieringar

ISO 27001-certifierad

Vi är ISO 27001- och dataskyddscertifierade. Som global marknadsledare inom digital coaching tar vi vårt ansvar för att skydda dina data på största allvar och använder endast de högsta branschstandarderna för att garantera dataskydd och säkerställa integritet och sekretess.

På CoachHub bryr vi oss om säkerhet som en del av företagskulturen. Vi använder även tekniska och organisatoriska åtgärder på nätbanksnivå, PCI DSS Nivå 1-, ISO 9001- och ISO 27001-certifierade datacenter. Vi använder flerfaktorsautentisering, lösenordshanterare och annan säkerhetspraxis i toppklass eftersom det inte finns någon integritet eller sekretess utan säkerhet. Mer information finns i vårt material nedan, eller kontakta oss. Observera att detaljerad dokumentation om CoachHub och dess partner av juridiska skäl och säkerhetsskäl endast är tillgänglig under ett sekretessavtal.

CoachHub är verksamt i 70 länder på 6 kontinenter. För att vara en tillförlitlig partner och för att garantera dig den högsta nivån av datasäkerhet har vi fått vårt interna system för hantering av informationssäkerhet (ISMS) reviderat och är nu ISO 27001-certifierade. Standarden skyddar din mest värdefulla information och som DIN-standard bekräftar ISO 27001 officiellt den kontinuerliga förbättringen av datasäkerhet genom att minska luckor i informationssäkerheten till ett minimum. Många av kraven i ISO 27001 uppfyller även kraven i GDPR och dataskyddslagen och ger en mycket större informationssäkerhet totalt sett.

GDPR som vår gemensamma möjlighet

Sedan maj 2018 revolutionerar och förenar den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) den Europeiska unionens (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) dataskyddslagar och tar sekretess- och dataskyddslagar till en högre nivå. Integritet och förtroende ligger CoachHub varmt om hjärtat, vilket är anledningen till att GDPR är mycket viktig för oss. Genom att efterleva den strävar vi efter att förbättra skyddet av våra europeiska partners rättigheter och ge en transparent överblick över hur vi skyddar deras data. Dessutom inspirerar GDPR, som föregångare och med guldstandard inom dataskydd, dataskyddslagar över hela världen, såsom California Consumer Privacy Act.

Vad är annorlunda enligt GDPR?

Viktiga förändringar utifrån GDPR omfattar fler rättigheter för personer i EU, omfattande anmälningsplikt vid dataintrång, strikta säkerhetskrav, gränsöverskridande dataskydd, omfattande ansvarsskyldighet och enklare verkställighet. GDPR ger böter på upp till 4 % av den globala företagsgruppens omsättning. Konsekvent tillämpning är viktigt: EU-domstolen och hela kapitel 7 säkerställer att GDPR tillämpas kooperativt och konsekvent inom hela EES. GDPR stöder den gemensamma datamarknaden, vilket underlättar flödet av personuppgifter inom EES och med tredje länder med jämförbara dataskyddsbestämmelser. Åtgärder som bindande företagsregler, beslut om adekvat skyddsnivå och klausuler om dataskyddsmodeller säkerställer säker behandling av personuppgifter i tredje länder med lägre dataskyddsstandarder. Vi är och förblir uppdaterade med EU-domstolens senaste beslut (t.ex. Schrems II) och andra riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB). Mer information finns i vårt databehandlingstillägg som är standard inom bankbranschen.

Efterlever CCPA

Vi stödjer skydd av konsumenter och deras data. Och i takt med att vår verksamhet har utökats internationellt, har även våra säkerhetsåtgärder gjort det. Därför arbetar vi för att uppfylla de juridiska kraven för alla regionala lagar, vilket omfattar California Consumer Privacy Act (CCPA). Från och med juni 2018 antog Kalifornien AB 375, en konsumentskyddslag som förbättrar integritetsrättigheterna och konsumentskyddet för invånare i Kalifornien.

Certifierat dataskydd och datasäkerhet

Dataskydd och datasäkerhet är viktigare än någonsin och har högsta prioritet på CoachHub. För att bevisa att vi verkligen menar det erbjuder vi på CoachHub våra kunder en plattform med certifierat dataskydd samt toppmodern säkerhet. En oberoende revision på plats av en erkänd certifieringsmyndighet godkände CoachHubs dataskydd baserat på:
– efterlevnad av lagkrav för dataskydd (t.ex. GDPR och CCPA) samt – principer för toppmoderna IT-säkerhetsåtgärder i enlighet med viktiga aspekter av internationella standarder för ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) såsom ISO 27001.

Byggt för globala företag

Vi utformar vår programvara och relaterade åtgärder för efterlevnad och dataskydd så att du kan njuta av vår digitala coachingupplevelse och lämna resten till oss. Som din främsta plattform för digital coaching ger CoachHub mycket konfidentiell digital coaching som enkelt kan delas mellan globala företagsgrupper. Du kan välja att ta emot GDPR, CCPA och andra överensstämmelser, helt anonym statistik om hur framgångsrik coachingen är. Du kontrollerar dina data på ett öppet sätt. Vi tar ditt medgivande på allvar. Du kan dela med dig av det du vill. Vi stannar inte heller vid efterlevnad av GDPR. Vi strävar efter att gå längre och implementera viktiga integritets- och sekretessfunktioner även om de inte krävs enligt lag. Vi följer gärna GDPR, CCPA och andra regelverk, även om de inte gäller dig. Dessutom hjälper vi gärna våra kunder att följa gällande utländska och internationella lagar.

Vårt engagemang för kvalitet

CoachHub strävar efter att upprätthålla högsta kvalitetsstandard och leverera högsta kvalitet till den globala företagsvärlden och den digitala coachingmarknaden. Vårt kvalitetshanteringssystem följer standarden ISO 9001:2015 och är utformat för att ge en konsekvent och högkvalitativ kundupplevelse. Alla anställda på CoachHub förstår vikten av ett obevekligt fokus på kvalitet och kontinuerlig processförbättring, och det leder till ökad moral för de anställda, förbättrade verksamhetsresultat och en ökad kundnöjdhet.

Läs mer om vår policy och dess omfattning här

Presentationer med mera

Kontakta oss om du vill ha mer information om CoachHubs företagsefterlevnad och tekniska och organisatoriska åtgärder.

Vanliga frågor

Behandlar ni personuppgifter?

Kan vi använda er plattform helt utan personuppgifter?

Har ni en dataskyddsansvarig?

Uppfyller den digitala coachingplattformen CoachHub GDPR?

Överförs personuppgifter i krypterad form?

Är en profilbild obligatorisk?

Har ni stöd för samlad inloggning (SSO)? Har ni stöd för Active Directory?

Databehandlingsavtalet avser serviceavtalet. Var finns serviceavtalet?

Det finns flera CoachHub-verksamheter. Vilken verksamhet behandlar personuppgifter?

Vilka tjänsteleverantörer/kontraktsbehandlare använder ni för behandling av personuppgifter? Var bearbetar ni dessa data?

Är era datacenter säkra?

Vem är personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde för vilken bearbetning?

Efterlever internationella dataöverföringar GDPR?


Globala kontor

Den ledande globala digitala coachingplattformen

CoachHub är den ledande globala plattformen för talangutveckling som ger organisationer möjlighet att skapa ett personligt, mätbart och skalbart coachingprogram för alla anställda, oavsett avdelning och yrkesnivå. Genom att göra det kan organisationer dra nytta av en mängd fördelar, bland annat ökat personalengagemang, högre produktivitet, förbättrad arbetsprestation och minskat personalomsättning. CoachHubs globala pool av coacher består av över 3 500 certifierade affärscoacher i 90 länder på sex kontinenter med coachingsessioner på över 60 språk. CoachHubs innovativa coachingprogram, som betjänar mer än 1 000 kunder över hela världen, är baserade på skyddad vetenskaplig forskning och studier från vårt Innovation Lab. CoachHub backas upp av ledande tech-investerare, bland annat Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech och Silicon Valley Bank/SVB Capital. CoachHub har åtagit sig att skapa en grönare framtid och är ett certifierat koldioxidneutralt företag sedan 2022.
This site is registered on wpml.org as a development site.