Digital coaching uppbackad av vetenskaplig expertis

Genom att sätta vetenskapen i centrum på vår plattform har vår strategi utformats i nära samarbete med ledande experter inom näringsliv och vetenskap, med hjälp av den senaste forskningen inom beteendevetenskap och positiv psykologi. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder en banbrytande, hållbar och effektiv coachingstrategi som ger konkreta, bestående organisatoriska och beteendemässiga förändringar.

Hjälper dig steg för steg

Mål

Den inledande fasen av coachingprocessen fokuserar på att få klarhet i individuella mål, utvecklingspotential, medvetenhet om personliga styrkor och värderingar. En inledande självbedömning klargör den aktuella statusen för personen som ska coachas innan man går vidare till den digitala kickoff-sessionen.

Utveckling

Efter kickoffen deltar de som coachas i 45-minuterssessioner varannan vecka med sin coach. Under sessionerna diskuteras framsteg som gjorts på mål och fokusområden, såväl som att hantera och arbeta igenom aktuella utmaningar och möjliga bakslag. För att befästa sessionerna rekommenderar coacher mikroinlärningsaktiviteter som utvecklar bearbetade färdigheter och förstärker nya beteenden.

Reflektion

Med jämna mellanrum uppmuntras du av din coach att reflektera över din nuvarande situation. Med stöd av automatiserad analys och statistik granskas din utveckling och dina framsteg tillsammans med din coach.

Coachingmodell

Holistiskt ramverk för coaching

Tillsammans med vårt vetenskapliga råd har vi har utvecklat ett holistiskt tillvägagångssätt för affärscoaching med fokus på de två viktigaste faktorerna för framgångsrikt ledarskap i den digitala tidsåldern. Årtionden av vetenskaplig forskning visar att personlig utveckling har en betydande inverkan på ledarskap och företagets framgång. Endast de som växer kontinuerligt som individer kan inspirera andra på ett effektivt sätt.

Växa som människa

 • Balans

  Stärk dig själv, fokusera bara på det viktigaste och styr dina känslor.

 • Närvaro

  Lär dig att leva i nuet, vara jordad, medveten och snäll mot dig själv.

 • Syfte

  Hitta mening i ditt arbete, upptäck dina styrkor och vad som verkligen är viktigt för dig.

Inspirera som ledare

 • Prestation

  Sätt upp tydliga mål, motivera team, hitta lösningar på komplexa problem.

 • Befogenhet

  Ge personer befogenhet att oberoende hitta lösningar på komplexa problem, samtidigt som de främjar samarbete.

 • Kommunikation

  Kommunicera öppet och tydligt, ta upp kritiska punkter och ge konstruktiv återkoppling.

Fokusområden i korthet

Våra kunder har en mängd olika mål och utmaningar. Med hjälp av vårt holistiska ramverk för coaching har vi identifierat viktiga fokusområden och ämnen som kan utgöra ämnet för eller målet med coachingen.

Balansera

Stärk tåligheten, fokusera på det viktigaste och styr känslorna.

Styrka innebär förmågan att agera och hålla ut även i stressiga situationer och bearbeta stress positivt.

Tidshantering antyder förmågan att balansera uppgifter i livet, koncentrera sig på specifika områden och sätta upp prioriteringar.

Emotionell reglering avser i vilken utsträckning en person medvetet reflekterar och kontrollerar sitt eget känslomässiga tillstånd.

Närvaro

Lär dig att leva i nuet, vara jordad, medveten och snäll.

Trovärdighet representerar förmågan att vara medveten om sin sanna natur och att interagera med andra i enlighet med detta.

Centrerad är förmågan att få ihop de inre detaljerna till en övergripande balanserad struktur och skapa en kraftfull yttre effekt.

Mindfulness är förmågan att medvetet uppfatta sig själv och sin omgivning, både fysiskt och mentalt, i nuet.

Syfte

Hitta mening i livet och handlingar, upptäck styrkor och vad som är viktigt.

Visionär förmåga omfattar möjligheten att finna mening i sin egen aktivitet och alltid ha det i åtanke.

Utvecklingsmentalitet kännetecknar i vilken utsträckning en person är motiverad att vidareutveckla sin egen professionella utveckling.

Värderingar innebär att agera utifrån ett inre sätt att tänka och uppfatta moraliska situationer.

Inspirera som ledare

Prestationsikon

Sätt upp tydliga mål, motivera och inspirera ditt team, hitta lösningar på komplexa problem och fatta beslut.

Mål inspirerar anställda att prestera på topp.

Motivation innebär att förmedla företagets vision till teammedlemmarna och att främja ett gemensamt syfte.

Problemlösning är förmågan att tillhandahålla lösningar på komplexa utmaningar och fatta relevanta beslut.

Befogenhet

Utveckla och värdesätt ditt team genom att lita på och ge ansvar samt främja samarbete med varandra.

Delegering visar i vilken utsträckning en person ger teammedlemmar befogenhet att oberoende hitta lösningar på komplexa problem.

Uppskattning karaktäriserar en persons attityd gentemot andra och kännetecknas av fullständigt förtroende, erkännande och samhörighet.

Samarbete innebär förmågan att stödja teammedlemmar i att arbeta tillsammans på ett ämnesövergripande sätt och dela med sig av kunskap och involvera intressenter.

Kommunikation

Kommunicera öppet och tydligt, ta upp kritiska punkter och ge kontinuerlig konstruktiv återkoppling.

Kommunikation innebär förmågan att upprätthålla informationsflödet, samtidigt som man lär sig att växla mellan bokstavlig kommunikation och metanivån för kommunikation. Återkoppling avser teammedlemmarnas förmåga att ge respektfull, handlingsinriktad återkoppling och proaktivt söka återkoppling om sig själva. Konflikthantering avser en persons förmåga att hantera tvister med andra, diplomatiskt och konstruktivt.

Forskning och vetenskap:

Arbetsallians
ROI för coaching
Digitala coachinginterventioner

Innehållserfarenhet:

Mikroinlärning
Forskningsstudier
Informationsdokument och webbinarier

Produktinnovation:

Matchande algoritm
Målformulering
ROI-kalkylator

Ring oss på +46 8 446 826 26, mejla oss (mail@coachhub.com) eller kontakta oss nedan för en demo.

Globala kontor

Den ledande globala digitala coachingplattformen

CoachHub är den ledande globala plattformen för talangutveckling som ger organisationer möjlighet att skapa ett personligt, mätbart och skalbart coachingprogram för alla anställda, oavsett avdelning och yrkesnivå. Genom att göra det kan organisationer dra nytta av en mängd fördelar, bland annat ökat personalengagemang, högre produktivitet, förbättrad arbetsprestation och minskat personalomsättning. CoachHubs globala pool av coacher består av över 3 500 certifierade affärscoacher i 90 länder på sex kontinenter med coachingsessioner på över 60 språk. CoachHubs innovativa coachingprogram, som betjänar mer än 1 000 kunder över hela världen, är baserade på skyddad vetenskaplig forskning och studier från vårt Coaching Lab. CoachHub backas upp av ledande tech-investerare, bland annat Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech och Silicon Valley Bank/SVB Capital. CoachHub har åtagit sig att skapa en grönare framtid och är ett certifierat koldioxidneutralt företag sedan 2022.
This site is registered on wpml.org as a development site.