Mångfald, jämställdhet och inkludering på CoachHub

Vad innebär mångfald, jämställdhet och inkludering för oss på CoachHub?

Det är ganska enkelt – vi vill ge alla våra CoachHubbers möjlighet att leva upp till mantrat ”Var dig själv!

Vi är enormt stolta över att CoachHub genom att föra ut coaching till alla stödjer olika grupper runt om i världen i att utforska sitt större jag. Vi anser att coaching ger stöd för att övervinna hindren för att uppnå rättvisa resultat i arbetslivet.

Även om saker börjar röra sig i rätt riktning när det gäller jämlik representation på arbetet är det fortfarande en del kvar att göra, och det är därför mångfald, jämställdhet och inkludering är ett av våra viktigaste strategiska ämnen när vi växer till en verkligt global organisation. Centralt i detta ämne är en önskan att se till att CoachHub är en plats där hela spektrumet av olika grupper är välkomna, får sina röster hörda och sina förtjänster erkända och belönade.

CoachHubs vision är en öronmärkt coach för varje anställd – oavsett karriärnivå eller var de arbetar i världen. Kärnan i detta är tanken att varje person tar med sin egen bakgrund, sitt eget perspektiv, sitt eget sätt att vara, och på så sätt berikas den större helheten. Det är i den andan som vi närmar oss mångfald, jämställdhet och inkludering på CoachHub.

– Matti & Yannis Niebelschütz Medgrundare

Hur gör vi det?

Årlig analys av löneskillnad mellan könen

Anställning av medarbetare och coacher från olika intressegrupper

Inkluderande, icke-religiöst firande på företag

Tillgång till könsneutrala toaletter

Kontor utan hinder

Våra partner inom mångfald, jämställdhet och inkludering

Uttalande om mångfald, jämställdhet och inkluderande

CoachHub strävar efter att främja mångfald bland sina anställda, coacher och personer som coachas genom att erkänna, respektera och stödja individuella skillnader i alla aspekter av mångfald, inklusive – men inte begränsat till – etnisk tillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, nationalitet, fysisk kapacitet, neurodiversitet, relationsstatus, religiös övertygelse och politisk övertygelse. CoachHub strävar efter att vara en inkluderande, rättvis och inspirerande arbetsplats för alla våra globala CoachHubbers.

Läs vår mångfaldspolicy här.

Hur kan vi förbättra våra ansträngningar eller samarbeta tillsammans?

Kontakta oss för att dela med dig av dina idéer.

 


Globala kontor

Den ledande globala digitala coachingplattformen

CoachHub är den ledande globala plattformen för talangutveckling som ger organisationer möjlighet att skapa ett personligt, mätbart och skalbart coachingprogram för alla anställda, oavsett avdelning och yrkesnivå. Genom att göra det kan organisationer dra nytta av en mängd fördelar, bland annat ökat personalengagemang, högre produktivitet, förbättrad arbetsprestation och minskat personalomsättning. CoachHubs globala pool av coacher består av över 3 500 certifierade affärscoacher i 90 länder på sex kontinenter med coachingsessioner på över 60 språk. CoachHubs innovativa coachingprogram, som betjänar mer än 1 000 kunder över hela världen, är baserade på skyddad vetenskaplig forskning och studier från vårt Innovation Lab. CoachHub backas upp av ledande tech-investerare, bland annat Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech och Silicon Valley Bank/SVB Capital. CoachHub har åtagit sig att skapa en grönare framtid och är ett certifierat koldioxidneutralt företag sedan 2022.
This site is registered on wpml.org as a development site.