• Home
 • Employer Branding-Strategie in Vijf Haalbare Stappen

Employer Branding-Strategie in Vijf Haalbare Stappen

CoachHub · 21 July 2021 · 13 min read

Hoe ontwikkel je een brandingstrategie voor werkgevers om loyaliteit van getalenteerde medewerkers aan te trekken en te behouden?

Veel bedrijven proberen steeds meer nieuw talent te werven om hun voortdurende ontwikkeling veilig te stellen. De concurrentie voor talent is nog nooit zo intens geweest. Het is bovendien ongetwijfeld een werknemersmarkt, een trend die zich zal voortzetten met een vergrijzende bevolking. Dit betekent dat een bedrijf zich moet onderscheiden met een reputatie en een sterk merkimago. Om dit te doen is het van cruciaal belang om de beste employer branding-strategie te hebben. Ontdek hoe je je employer branding-strategie kunt ontwikkelen om nieuw talent te werven en topkandidaten te behouden.

Begrijp het principe

Het ontwikkelen van een sterk werkgeversmerk is een HR-marketingstrategie met dubbele doelstellingen.

Een Employer Branding-project, of Employer Branding-strategie, is een strategie voor het beheer van human resources die de concepten reputatie, organisatie, communicatie, waarden en welzijn omvat.

Interne en externe doelstellingen

In het eerste geval is de ambitie om de werknemerservaring te verbeteren. En we weten dat het welzijn van werknemers de kern vormt van de zorgen van leidinggevenden en managers van vandaag de dag. Volgens deskundigen is welzijn op het werk afhankelijk van:

 • De perceptie van goede loopbaanmobiliteit;
 • Een zorgzame en prettige werkomgeving;
 • Het vermogen van managers om de kwaliteit van het uitgevoerde werk te erkennen;
 • Gelijkheid en respect voor werknemers;
 • Toegang tot hoogwaardige training, inclusief blended learning, digitale coachingen ervaringsleren

In het tweede geval is de externe doelstelling van de ontwikkeling van een werkgeversmerk gericht op het aantrekken van nieuwe getalenteerde kandidaten. Het doel is dat je bedrijf als magneet fungeert voor nieuwe talenten die gekwalificeerd zijn en die dezelfde waarden als jij delen.

Groei en impact stimuleren met coaching

Bekijk ons ​​gratis e-book

Download het e-boek

De vier pijlers van een werkgeversmerk

Een werkgeversmerk is gebaseerd op vier pijlers:

 • Extern imago: bedrijfsreputatie en werkgeversimago waargenomen door belanghebbenden buiten het bedrijf (toekomstige kandidaten, scholen, influencers, recruiters, enz.)
 • Intern imago: sentiment van interne belanghebbenden in het bedrijf en de kwaliteit van het bestaan op het werk (operationeel personeel, managers, HR en directeuren)
 • Merkidentiteit: feitelijke kenmerken van het bedrijf, zoals de waarden, bedrijfscultuur, geschiedenis, producten of diensten, het soort organisatie, de managementstijl
 • HR-beleid: alle HR-processen (werving, integratie, training, beloning, etc.)

Waarom is het nodig om je werkgeversmerk te ontwikkelen?

Zichtbaarheid op internet

Tegenwoordig is een passieve aanwezigheid op digitale media niet langer genoeg. En om een goede reden, want volgens een LinkHumans studie begint 83% van de werkzoekenden met online onderzoek. Bovendien gebruikt 79% van de sollicitanten onder de 35 jaar sociale media bij het zoeken naar werk. Een online aanwezigheid, en vooral op sociale media, is daarom essentieel om te winnen op het gebied van concurrentievermogen en aantrekkelijkheid. Dit is mogelijk dankzij een sterke Employer Brand-strategie die rekening houdt met en prioriteit geeft aan de ontwikkeling van de online reputatie van je bedrijf.

Verlaging van de kosten van het aannemen van personeel

Volgens hetzelfde LinkHumans-onderzoek zou het ontwikkelen van een werkgeversmerk de kosten van het aannemen van personeel met 43% verlagen. En dit is eenvoudig te verklaren: er is geen behoefte meer aan dure headhunters of wervingsbureaus. Dankzij de Employer Brand-strategie is je bedrijf nu aantrekkelijk voor de beste kandidaten. Je hebt dus een pool van jong talent klaar om te solliciteren zodra een baan wordt aangeboden.

Selectie van de beste profielen

Volgens LinkHumans zou de ontwikkeling van een werkgeversmerk het aantal hooggekwalificeerde sollicitanten met 50% doen toenemen. Waarom? Omdat deze hoogpotentiële kandidaten niet alleen dezelfde filosofie delen als jij, maar jou hebben gekozen. Een ontwikkeld werkgeversmerk maakt het daarom mogelijk om de beste talenten aan te trekken, degenen waar iedereen in deze strijd om talent om vecht.

De selectie van de juiste profielen wordt ook mogelijk gemaakt dankzij het aantal ontvangen sollicitaties. Een goed ontworpen werkgeversmerk is een teken van overvloed, zelfs in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt. Je kunt dus de beste kandidaat(s) kiezen uit de groep hoogpotentiële werknemers.

Beter welzijn van werknemers

Last but not least: het verbeteren van het welzijn van werknemers: een belangrijk modewoord in deze uitdagende tijden. Eén op de drie werknemers zegt dat hun werkgever weinig tot geen zorg draagt voor hun psychologisch welzijn. De gevolgen van dit gebrek aan aandacht? Burn-out, stress, angst, vermoeidheid, ziekteverzuim en verloop. Maar het ontwikkelen van je werkgeversmerk kan dit allemaal vermijden.

Kortom, een Employer Brand-strategie maakt het mogelijk om talent aan te trekken, te werven en te behouden.

Hoe kun je je werkgeversmerk ontwikkelen?

Extern

Investeren in contentmarketing

Het ontwikkelen van je werkgeversmerk gebeurt in de eerste plaats door een grotere online zichtbaarheid. Je moet daarom een coherente website creëren die overeenkomt met het imago van het werkgeversmerk dat je wilt overbrengen. Dit vereist onder andere een grafisch handboek en een gedefinieerd redactioneel handboek. Het is duidelijk dat deze website ergonomisch prettig moet zijn om de ervaring van de kandidaat te vergemakkelijken. Er moet ook naar worden verwezen, met SEO voor verwijzingen, zodat de website beter vindbaar is voor zoekmachines.

Naast een website en blog, moet je ook een betekenisvolle bedrijfspagina op sociale media hebben. Hiermee word je niet alleen beter zichtbaar, maar werk je ook aan je reputatie en maak je verbinding met potentiële kandidaten.

Je kunt vervolgens verschillende soorten inhoud delen:

 • Het leven bij het bedrijf, zoals teambuilding-uitjes
 • Bedrijfslocatie (ontspanningsruimte, ingerichte keuken, tafelvoetbal, enz.)
 • De woorden van werknemers (interviews of teamfoto’s)
 • Bedrijfssuccessen (nieuw contract, aankomst stagiair, mensen inwerken, enz.)
 • Banen

Laten we eens in meer detail kijken naar een aantal strategieën voor werkgeversbranding…

Aanwezigheid op sociale media

Sociale netwerken (Linkedin, Twitter, Instagram, Facebook, enz.) vormen een centrale as in de ontwikkeling van het werkgeversmerk voor bedrijven. Als je bedenkt dat meer dan 80% van de kandidaten online onderzoek doet voordat ze bij een bedrijf solliciteren, zou het zonde zijn om een effectief wervingskanaal op sociale media te missen. Sociale media zijn levendiger dan de website en vergroten je zichtbaarheid door je expertise, je activiteiten en het dagelijkse leven van je werknemers te benadrukken terwijl ze in contact staan met je gemeenschap. Dit is een goudmijn voor je potentiële kandidaten!

De blog

De blog is een van de essentiële hefbomen voor je website. Naast het genereren van natuurlijk terugkerend verkeer naar je website, kun je het werkgeversmerk van je bedrijf ermee ontwikkelen. Door je blogartikelen benadruk je de deskundigheid van je werknemers. Je markeert je identiteit met je toon en schrijfstijl. Blogs zijn ook een manier om je werknemers een stem te geven door hen deskundige artikelen te laten schrijven, of door hen regelmatig te interviewen om hun standpunt over een specifiek onderwerp te geven.

Het pad van de kandidaat

Het pad van de kandidaat is, zoals de naam al suggereert, het pad dat kandidaten nemen om op een van je vacatures te solliciteren. Als je kandidaatpad meer op een hindernisbaan lijkt, is het hoog tijd om daar iets aan te doen! Om de beste talenten voor je aan te trekken, is het van essentieel belang om je kandidaatpad te verzorgen door middel van diverse zeer toegankelijke acties: het optimaliseren van de carrièrepagina, het bevorderen van innovatieve opleidingsmogelijkheden, het verzorgen van je vacatures, het plaatsen van je vacatures op verschillende plekken, het vereenvoudigen van het pad door onnodige stappen te verwijderen of de sollicitatieformulieren te vereenvoudigen, het onderhouden van een link met de kandidaat gedurende het hele wervingsproces, enz.

De carrièrepagina

Zoals we hierboven al hebben verteld, zoekt de meerderheid van de kandidaten meer informatie over een bedrijf voordat ze solliciteren. Maak hun leven gemakkelijker door alle essentiële informatie op één en dezelfde pagina te zetten: de carrièrepagina of zelfs de carrièresite voor bedrijven die massaal werven. Hier moeten je potentiële kandidaten bepaalde belangrijke HR-gerelateerde informatie kunnen vinden, zoals actuele vacatures, belangrijke bedrijfscijfers, waarden, bedrijfsgeschiedenis, testimonials van werknemers, enz. Je kunt ook zeker videomedia gebruiken om je boodschap over te brengen. Video’s zijn erg populair bij kandidaten omdat ze hen in staat stellen zichzelf makkelijker (of niet) te projecteren in je bedrijf door je teams, je kantoor, je manier van werken, enz. te ontdekken. Afgezien van de voordelen voor kandidaten, is de carrièrepagina een geweldige manier om je beste pluspunten te benadrukken, dus ga ervoor! Volg ons advies voor een succesvolle carrièrepagina.

Vacatures

Vacatures zijn vaak het eerste contact dat een kandidaat met je bedrijf zal hebben. De manier waarop ze zijn geschreven zegt veel over je, dus vergeet de details niet. De toon, schrijfstijl en gebruikte woorden zijn belangrijk en worden zorgvuldig geanalyseerd door de lezers van je advertenties. Om een baan zo aantrekkelijk mogelijk te maken, moet je zoveel mogelijk informatie opnemen over de functie en de gezochte vaardigheden, maar ook over het leven in het bedrijf, dat een bepalend element is voor de huidige kandidaten. Om het effect van een ‘blok tekst’ te vermijden, is video opnieuw de ideale oplossing om een boodschap op een speelsere en leukere manier over te brengen.

Bij een krappe markt hebben bedrijven er alle belang bij om het imago van hun werkgeversmerk te verbeteren om aantrekkelijk te blijven in de ogen van kandidaten.

Dankzij de zorgvuldige voorbereiding en de implementatie van gepaste acties heb je nu alle troeven in handen om het werkgeversmerk intern of met de hulp van een extern werkgeversmerkenbureau te ontwikkelen.

Gebruik eenvoudige en effectieve wervingstechnieken

Hoe eenvoudiger en efficiënter het wervingsproces, hoe beter het imago van het bedrijf wordt. Solliciteren op een vacature is al een stressvol en moeilijk proces. Als je blijft aandringen op herhaalde gesprekken, zal zelfs de ideale kandidaat daar tegenin gaan. Bovendien wordt de race naar talent vandaag de dag steeds zwaarder. En zoals uitgelegd aan het begin van het artikel, is het niet langer het bedrijf, maar de kandidaat die alle kaarten in de hand heeft. Je moet proberen om goede kandidaten niet af te schrikken met lange en complexe wervingsprocessen. Als je serieus bezig bent met het werven en ontwikkelen van talent, moet je mogelijk je bestaande processen herzien.

Je moet de wervingsfasen beperken tot twee of drie. Bovendien moet je goed reageren op de ontvangen sollicitaties, zodat je geen kansen mist. En daarmee bedoelen we alle sollicitaties. Het beantwoorden van alle sollicitanten is een teken van respect. Als je dit niet doet, zou je goede imago kunnen worden aangetast en kun je een reputatie als respectloos bedrijf krijgen.

Ontwikkel een ambassadeursprogramma

Het principe van een ambassadeursprogramma is eenvoudig: promoot het bedrijf en ontwikkel de reputatie van de werkgever door je werknemers. Als echte ambassadeurs van het bedrijf brengen deze werknemers het nieuws van het bedrijf door op hun eigen sociale netwerken. Ze kunnen ook spreken op scholen en universiteiten of deelnemen aan beurzen of andere netwerkevenementen. Dit geeft hen dan de kans om een andere kant van zichzelf te laten zien dan die in hun gebruikelijke rol.

Huidige werknemers zijn vaak in de beste positie om het verhaal van je bedrijf te vertellen. Het probleem is, wat is het verhaal dat ze waarschijnlijk zullen vertellen? Zoek uit wie van je werknemers al actief aanwezig zijn op sociale media en stimuleer ze om het voortouw te nemen voor een programma voor het hele bedrijf. Moedig hen aan om de best mogelijke professionele versie van zichzelf te zijn.

Intern

Zorg voor het welzijn van werknemers

Het welzijn van je huidige werknemers begint met een managementstijl gebaseerd op vertrouwen. Een werkomgeving waarin vertrouwen actief wordt ontwikkeld en aangemoedigd bevordert investeringen en productiviteit. Dit betekent dan dat je werknemers de gelegenheid biedt autonoom te zijn. Dit kun je doen door ze projectmanagementtools te bieden evenals training in persoonlijke ontwikkeling om vaardigheden te verbeteren. Het impliceert ook inspirerend vertrouwen met een duidelijk rolmodel en leiderschap van de lokale manager.

Toch is dat niet genoeg om je werkgeversmerk te ontwikkelen. De manager moet ook over goede communicatievaardigheden beschikken. Dit betekent zelf openhartig, transparant en samenhangend communiceren, maar ook actief luisteren. Niet-agressieve communicatie is immers onmogelijk zonder aandachtig te luisteren naar de problemen en wensen van de gesprekspartner.

De sleutelwoorden van welzijn op het werk: vertrouwen, vriendelijkheid, respect, luisteren en communicatie.

Collectieve intelligentie bevorderen

Een hecht team draagt bij aan een goede sfeer op het werk doordat luisteren en creativiteit worden bevorderd. Dit ontstaat door regelmatige gezamenlijke bijeenkomsten, maar ook door teambuildingssessies en seminars. Er zijn veel geweldige manieren om vertrouwen op te bouwen tussen werknemers en teams.

Training en coaching van managers

De manager is een centrale speler in een sterke Employer Branding-strategie. Daarom is het essentieel om managers voor deze missie op te leiden. Om dit te doen is individuele en gepersonaliseerde coaching ideaal. Dit stelt de manager in staat zich te ontwikkelen en nieuwe soft skills te verwerven. Met de juiste managementcoaching verschijnen veranderingen in gedrag en nieuwe vaardigheden heel snel. Genoeg om je werkgeversmerk effectief en in een mum van tijd te ontwikkelen.

Als je het nog niet wist, weet dan dat het werkgeversmerk nu een essentiële strategie is voor bedrijven die hun wervingsmethoden willen moderniseren om meer gekwalificeerde kandidaten aan te trekken en de werknemerservaring te verbeteren. Maar om dit te laten werken is het noodzakelijk om een goed doordachte strategie te ontwikkelen en de uit te voeren acties strak te plannen. Dus volg de gids.

Begrijp het speelveld om je werkgeversmerk op te bouwen

Om het onderwerp werkgeversbranding goed aan te pakken is het belangrijk om de juiste vragen te stellen. Wat zijn de sterke en zwakke punten van je bedrijf? Welke acties werken al en welke werken tot nu toe minder? De eerste stap in je actieplan is het bouwen van een solide en duurzame Employer Branding-strategie. Om dit te doen, moet je een toegewijd team vormen op je HR-afdeling, of ondersteuning krijgen van een vertrouwde organisatie gespecialiseerd in het opbouwen van een werkgeversmerk. Er zijn allerlei instrumenten en oplossingen om een goede Employer Branding-strategie op te bouwen. Enkele voorbeelden hiervan: audit van werkgeversmerk en bedrijfscultuur, audit van werkgeversmerkreputatie, onderzoek naar het pad van online en offline kandidaten, waardepropositie voor werknemers, gezamenlijke workshops om te werken aan bedrijfswaarden, etc. Dankzij deze tools kun je een Employer Branding-strategie opbouwen die is aangepast aan de doelstellingen die je eerder voor jezelf hebt gesteld.

Betrek je team bij je werkgeversmerkproject

Nu je strategie is geïmplementeerd, heb je nog één tussenstap over voordat je concrete acties gaat ondernemen om het werkgeversmerk te ontwikkelen: je werknemers bij dit project betrekken. Laat het gezegd worden: je werkgeversmerk heeft weinig waarde als het alleen wordt gedragen door managers of de afdeling Human Resources. Het werkgeversmerk moet de realiteit van je bedrijf weerspiegelen. De werkelijkheid verfraaien zou schadelijk zijn. Een goede Employer Branding-strategie is niet alleen in het belang van je nieuwe werknemers, maar heeft ook tot doel je werknemers intern te behouden. Dus als ze zich misleid voelen door HR-communicatie waarin ze zichzelf niet herkennen, pas dan op voor de keerzijde. Om de steun van je werknemers in dit nieuwe grootschalige project te krijgen, is het essentieel om speciale hoogtepunten te creëren: workshops om je werknemers te laten werken aan concepten door het bedrijf, training voor werknemers en managers, programma’s voor werknemerambassadeurs, of seminars of borrels na het werk die zijn gewijd aan het werkgeversmerk. Je kunt dit op je eigen manier invullen.

De verschillende middelen om je werkgeversmerk te ontwikkelen

Het is zover: je Employer Branding-strategie is er klaar voor om ingezet te worden en je team staat er volledig achter. Is er nog iets anders dat er moet gebeuren? Je moet natuurlijk inhoud creëren die je werkgeversmerk dient. Er zijn veel middelen – digitaal of niet – om je werkgeversmerk te ontwikkelen en aangezien het moeilijk is om alles in een eenvoudig blogartikel te vatten, noemen we de middelen die, volgens ons, het meest geschikt zijn voor het doel. Natuurlijk is elk bedrijf anders en we raden je aan de adviezen toe te passen op je eigen uitdagingen en problemen.

Als het gaat om talentwerving, kan het ontwikkelen van een effectieve Employer Branding-strategie een ontmoedigende taak lijken voor elke manager en leider. Executive coaching is de perfecte oplossing om dit probleem op te lossen of om bedrijven te ondersteunen bij het aanpakken van de genoemde belangen. Neem contact op met CoachHub voor meer informatie over hoe we je organisatie kunnen helpen het werknemersbehoud en ook je professionele ontwikkeling te verbeteren.

Leiderschaps- en vaardigheidsontwikkelingsprogramma’s

Bevorder en ondersteun medewerkers in de hele onderneming.

Ontdek het programma

Onze wereldwijde locaties

Het wereldwijd toonaangevende digitale platform voor coaching

CoachHub is het nummer één platform voor persoonlijke ontwikkeling, die organisaties wereldwijd in staat stelt een gepersonaliseerd, meet-en schaalbaar coachingsprogramma aan al hun werknemers te bieden. Zo profiteren ze van vele voordelen, zoals een grotere betrokkenheid onder werknemers, een lager personeelsverloop en een hoger prestatie- en productieniveau. CoachHub beschikt over een wereldwijde pool van 3.500 gecertificeerde coaches uit 90 landen verspreid over zes continenten, die sessies in ruim 60 talen bieden. Met meer dan 1.000 klanten wereldwijd, zijn de innovatieve coachingsprogramma’s van CoachHub gebaseerd op eigen wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling vanuit ons Innovation Lab. CoachHub wordt financieel ondersteund door bepalende techinvesteerders, zoals Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech en Silicon Valley Bank/SVB Capital.
This site is registered on wpml.org as a development site.