• Home
 • Welzijn op de werkplek: Alles wat je moet weten

Welzijn op de werkplek: Alles wat je moet weten

CoachHub · 16 February 2021 · 15 min read

Steeds meer organisaties beginnen zich te realiseren dat motivatie verder gaat dan het aanbieden van een hoog salaris en fantastische arbeidsvoorwaarden. Nu termen als burn-out, bore-out, presenteïsme en psychologische veiligheid steeds vaker voorkomen in onze gesprekken op de werkvloer, zien we een paradigmaverschuiving waarbij welzijn op de werkvloer een integraal onderdeel wordt van de talentmanagementstrategie van een organisatie.

De gebeurtenissen van 2020 hebben deze verandering alleen maar versneld. Werken op afstand introduceerde nieuwe uitdagingen, van het vasthouden van de teamgeest tot het bestrijden van eenzaamheid en het respecteren van de balans tussen werk en privé. We hebben ervaren hoe deze verschillende factoren de motivatie en, als gevolg daarvan, de productiviteit enorm kunnen beïnvloeden.

Hoewel deze gids werd opgesteld in de context van deze onzekere tijden, zal het gebruik ervan verder gaan en inzicht verschaffen in een sleutelconcept als het gaat om het verminderen van werkstress en het verbeteren van de ervaring van werknemers: welzijn op de werkplek.

Waarom is welzijn op de werkplek belangrijk?

We besteden een aanzienlijke hoeveelheid van onze tijd aan werken. Volwassenen in de VS besteden in de loop van hun leven gemiddeld zelfs 90.000 uur aan werken. Omdat een aanzienlijk deel van ons leven op de werkplek wordt doorgebracht, kan werkgerelateerde stress een grote invloed hebben op ons algehele welzijn en op onze prestaties.

Uit een onderzoek naar stress in Amerika bleek dat 70% van de werkende volwassenen het werk als een belangrijke bron van stress beschouwt, in vergelijking met 64% in 2019. Ze werden daarnaast gevraagd hun stressniveau in het algemeen te beoordelen en gaven dit een 5,4, tegen 4,9 in 2019. In het Verenigd Koninkrijk bleek uit meer onderzoek dat er 800.000 gevallen van werkgerelateerde stress, depressie en angst waren, met als gevolg een verlies van 17,9 miljoen werkdagen.

Ondertussen is er een berg bewijs dat de voordelen van het bevorderen van een positieve gezondheid van werknemers steunt. Zoals:

 • Welzijn op de werkplek vermindert het ziekteverzuim. Werknemers die een goede gezondheid en laag stressniveau melden, vertonen een lager percentage ziekteverzuim. Dit kan de bedrijfskosten verlagen met een ROI van 2,73.
 • Welzijn verhoogt de betrokkenheid. Uit een onderzoek van Limeade en Quantum Workplace bleek dat werknemers met een hoger welzijn eerder van hun werk genieten, zich betrokken voelen op het werk en hun organisatie aan anderen aanbevelen.
 • Geluk op de werkplek verbetert de productiviteit. Uit een recent onderzoek van Oxford University bleek dat blije werknemers 13% productiever zijn. 
 • Welzijn stimuleert de prestaties van de organisatie. Volgens een enquête van Deloitte is 94% van de HR-leiders het erover eens dat welzijn de prestaties van de organisatie tot op zekere hoogte bevordert.

Deze verschuiving naar welzijn op de werkplek zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden voor bedrijven.

Welzijn op de werkplek: Een prioriteit voor millennials

In 2020 bestond 50% van de mondiale beroepsbevolking uit millennials. Nu deze nieuwe generatie de werkplek domineert, zal het bevorderen van welzijn nog belangrijker worden. Uit een recent onderzoek van Welltok blijkt dat de vorige generaties welzijn zagen als niet meer dan de afwezigheid van ziekte. Ondertussen leggen millennials meer nadruk op financiële, sociale en emotionele gezondheid. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 75% van de millennials deze holistische steun verwacht, tegenover 64% van de Gen X’ers en 45% van de Baby Boomers.

Uit een onderzoek van PWC blijkt ook dat millennials meer open staan om verschillende functies te proberen en dat ze als zodanig niet dezelfde betrokkenheid op de lange termijn tonen bij organisaties als vorige generaties. Dit betekent dat het essentieel is voor degenen die het beste talent willen aantrekken om aan hun behoeften te voldoen.

Een flexibele werkplek, groeimogelijkheden, positieve merkwaarden en een geweldig programma voor welzijn op de werkplek zullen daarom een belangrijke rol spelen als je millennials een positieve ervaring wilt geven.

Het is duidelijk dat werknemers in een goede fysieke gezondheid moeten zijn om hun piekpotentieel te bereiken. In 2022 moeten we echter verder kijken dan fysieke gezondheid en kijken naar het holistisch welzijn en de geestelijke gezondheid van onze werknemers. Dat begint met het begrijpen van wat welzijn op de werkplek is en hoe waarschuwingssignalen kunnen worden gedetecteerd.

Employee Onboarding

Wat is welzijn op de werkplek?

Welzijn op de werkplek bestaat uit strategieën om gezondheid te bevorderen of organisatiebeleid dat is ontworpen om gezond gedrag op de werkplek te ondersteunen en gezondheidsresultaten te verbeteren. Het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC) definieert het als ‘Een gecoördineerde en uitgebreide reeks strategieën voor gezondheidsbevordering en -bescherming die op de werkplek worden geïmplementeerd en die programma’s, beleid, voordelen, ondersteuning van de omgeving en koppelingen naar de omliggende gemeenschap omvat die zijn ontworpen om de gezondheid en veiligheid van alle werknemers te bevorderen.’

Het detecteren van ongemak op het werk

Stress kan zich op veel verschillende manieren uiten. Je kunt veranderingen zien in het gedrag, de gewoonten en de routine van werknemers. Bijvoorbeeld dat ze beginnen met roken of vaker roken, meer vrije dagen opnemen, verandering in eetlust en ongewone fouten. Je kunt merken dat een werknemer zich meer terugtrekt of gevoeliger en kortaf reageert.

Een extreem negatief effect van stress is burn-out. Burn-out is een concept van de psycholoog Herbert Freudenberger uit de jaren zeventig. Het is een ernstige stressaandoening die leidt tot fysieke, mentale en emotionele uitputting. Er zijn verschillende tekenen die kunnen wijzen op burn-out bij werknemers.

 • Uitputting. Zich fysiek en emotioneel uitgeput voelen.
 • Isolatie. Degenen die burn-out ervaren kunnen zich overweldigd voelen en zullen stoppen met het omgaan met vrienden, collega’s en familie.
 • Ontsnappen in fantasieën. Ontsnappingsmechanismen zoals alcohol en drugs.
 • Prikkelbaarheid. Normale stressoren worden overdreven.
 • Frequente ziekte en ziekteverzuim. Langdurige stress vermindert je immuunsysteem, waardoor je gevoeliger bent voor ziekte en andere geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie en angst.

Een andere gebruikelijke indicator is het ziekteverzuim, of wanneer een werknemer regelmatig zonder geldige reden werk mist. Een aantal verschillende factoren kan dit soort gedrag bevorderen, bijvoorbeeld of een werknemer zich onzeker voelt over zijn prestaties of wordt gepest op kantoor. 

Bore-out komt voor wanneer een werknemer fysiek naar het werk komt, maar zich voortdurend verveelt en mentaal afwezig is door een gebrek aan zinvol werk. Dit kan erger worden als managers hun werknemers negeren en er niet in slagen adequate professionele coaching en begeleiding te bieden.

Groei en impact creëren met coaching

Bekijk ons gratis ebook

Koop het ebook

Wat is het recept voor welzijn op de werkplek?

Nu werkstress zo’n grote en destructieve kracht op de werkplek is, is het duidelijk dat organisaties actie moeten ondernemen om dit aan te pakken.

Dus nu we weten wat welzijn op de werkplek is, wat doen we eigenlijk om het te verbeteren?

Om deze vraag te beantwoorden, gaan we dieper in op de factoren die leiden tot een positieve ervaring van werknemers op de werkplek.

Werknemerservaring

Ontleend aan de focus van de marketingafdeling op ‘gebruikerservaring’ is de ‘werknemerservaring’ een manier om de reis van een werknemer door je organisatie te bekijken, vanaf het moment dat iemand solliciteert voor een baan tot het moment waarop die persoon je bedrijf verlaat.

Deze meer holistische visie stelt HR-managers in staat de verschillende interacties die een werknemer gedurende de hele levenscyclus binnen je organisatie kan hebben te analyseren en een betere algehele ervaring met het bedrijf te ontwerpen. Een geweldige werknemerservaring kan leiden tot hogere retentiepercentages, meer tevredenheid van werknemers en meer interesse van talent. 80% van de leidinggevenden vindt de werknemerservaring zeer belangrijk voor hun organisatie.

Onderzoek door Deloitte identificeerde vijf factoren die bijdragen aan een positieve werknemerservaring. Dit zijn:

 1. Betekenisvol werk
 2. Ondersteunend management
 3. Positieve werkomgeving
 4. Groeikansen
 5. Vertrouwen in leiderschap

Laten we eens dieper ingaan op de manier waarop het aanpakken van deze vijf factoren kan bijdragen aan een betere gezondheid op de werkplek.

Betekenisvolle werk- en groeimogelijkheden stimuleren de tevredenheid op het werk

Iedereen wil het gevoel hebben dat het werk dat ze doen betekenisvol en nuttig is. Zoals we eerder hebben besproken, is een gebrek aan zinvol werk vaak de oorzaak van negatief gedrag zoals burn-out en ziekteverzuim.

Daarentegen laten onderzoeken zien dat werknemers die hun werk zinvol vinden eerder voor minder salaris zullen werken, meer uren maken en tevredener zijn. Naast betekenisvol werk bleek uit een ander onderzoek van SHRM dat millennials (88%) en generatie X’ers (89%) loopbaanontwikkeling en professionele ontwikkelingsmogelijkheden noemen als belangrijke factoren voor hun tevredenheid op het werk.

Dit is echter niet alleen de verantwoordelijkheid van de werknemers zelf. Uit een recent onderzoek van SHRM blijkt dat 84% van de Amerikaanse werknemers slecht opgeleid management de schuld geeft van het creëren van onnodige stress. Volgens het onderzoek is het zelfs zo dat:

 • 57% van de werknemers zegt dat managers kunnen profiteren van training over hoe ze een betere people manager kunnen zijn
 • 50% vindt dat hun eigen prestaties zouden verbeteren als hun manager extra training in people management zou krijgen

Ondersteunende managers die hun team kunnen motiveren door betekenisvol werk en groeikansen te bieden zijn essentieel voor het verbeteren van het welzijn op de werkplek. Methoden als executive coaching kunnen het management helpen om duidelijk en open te communiceren, te luisteren naar de behoeften van werknemers en betere groeimogelijkheden te bieden door te leren hoe je zelf een geweldige coach kunt worden.

Geluk op de werkplek: een positieve werkomgeving creëren

Toen Google onderzoek deed naar de factoren die het perfecte team maken, waren het verrassend genoeg niet de teams met de intelligentste of de meest senior mensen. Het waren de teams die een hoog niveau van psychologische veiligheid hadden.

Volgens Amy Edmondson, hoogleraar aan de Harvard Business School, is ‘psychologische veiligheid de overtuiging dat je niet gestraft of vernederd zult worden voor het uiten van ideeën, vragen, zorgen of fouten’.

Zoals we eerder al hebben besproken, kunnen negatieve werkomgevingen waarin een werknemer zich onzeker voelt of wordt gepest, grote stress veroorzaken en leiden tot negatief gedrag op de werkplek.

Aan de andere kant tonen onderzoeken aan dat organisaties met een hoog niveau van psychologische veiligheid productiever zijn en beter presteren. Uit onderzoek blijkt ook dat een positieve werkcultuur het welzijn en de productiviteit van werknemers verbetert. In feite kan iets eenvoudigs zoals een goede vriend op het werk of positieve feedback en erkenning ontvangen het geluk op de werkplek enorm verbeteren.

Het vormgeven van een positieve bedrijfscultuur kan echter tijd en moeite kosten. Bekijk onze gids met tips over hoe je groepscoaching kunt gebruiken om het soort cultuur te bouwen dat je in jouw organisatie wilt zien.

Hoe je je eigen programma voor welzijn op de werkplek kunt ontwerpen

Nu we naar factoren hebben gekeken die stress op de werkplek beïnvloeden, is het tijd om stappen te ondernemen om het geluk op de werkplek te vergroten. De moeilijkste stap voor veel HR-managers is simpelweg uit te zoeken hoe je aan de slag kunt. Het probleem is dat geen twee organisaties hetzelfde zijn. Het simpelweg kopiëren en plakken van strategieën zal niet werken. Het kost tijd, onderzoek en experimenten.

Hier volgen een paar stappen die je kunt nemen om een programma voor welzijn op de werkplek te ontwikkelen dat aan de specifieke behoeften van je organisatie voldoet:

 • Voer een organisatorische beoordeling uit. De eerste stap is het beoordelen van de huidige gezondheids- en welzijnspraktijken van je werknemers en werkplek. Denk aan het rookbeleid, voeding, de mogelijkheden voor lichamelijke activiteit en je aanpak voor het omgaan met stress op je werkplek.
 • Wijs iemand aan als de verantwoordelijke voor welzijn. Een welzijnsprogramma voor je organisatie bouwen vergt tijd en er is een persoon of groep mensen nodig die het programma kan plannen, bevorderen en uitvoeren. We zullen dit idee later onderzoeken met de rol van coaching en het idee van een Chief Happiness Officer.
 • Laat iedereen meedoen. Het betrekken van alle werknemers bij het besluitvormingsproces zal de bereidheid om deel te nemen vergroten en ervoor zorgen dat het programma aan ieders behoeften voldoet.
 • Ontwikkel doelen en doelstellingen. Dit zouden enkele richtlijnen moeten zijn die uitleggen wat je met het programma wilt bereiken. Om deze effectief te ontwikkelen, kun je overwegen Smart-doelen te gebruiken:
 • Specifiek (eenvoudig, verstandig, significant)
 • Meetbaar (meetbare cijfers)
 • Haalbaar (overeengekomen, haalbaar)
 • Relevant (redelijk, realistisch en ondersteund door middelen, resultaatgericht)
 • Tijdgebonden (op basis van tijd, tijdsgebonden, beperkt in tijd/kosten, tijdig, tijdgevoelig)
 • Ontwerp en implementeer het programma. Zorg ervoor dat het programma tegemoetkomt aan de behoeften en belangen van je werknemers en bestaat uit o.a. bewustwording, veranderingen in levensstijl en educatieve programma’s. Dit kan worden gedaan met behulp van verschillende leerervaringen, zoals seminars, video’s, en individuele of groepscoaching die gedragsveranderingen en onderwijs op het gebied van geestelijke gezondheid en stressmanagement kunnen aanmoedigen. 
 • Meet resultaten. Evalueer het succes van het programma door te kijken of je doelstellingen zijn bereikt. Naast de resultaten moet je ook de structuur van het programma zelf en het proces evalueren, bijvoorbeeld het participatieniveau. We zullen hier in het volgende gedeelte verder op ingaan.

Zoals besproken, is het doel van een modern programma voor welzijn op de werkplek niet alleen om te kijken naar fysieke gezondheid, maar ook naar stressmanagement en het voldoen aan de toenemende behoefte aan een holistische overweging van de werknemerservaring. Om ervoor te zorgen dat je programma effectief is, is het daarom van essentieel belang om zowel geestelijke als lichamelijke gezondheidsproblemen evenveel aandacht te geven.

Zoals gezegd, is de rol van coaching van groot belang bij de implementatie van een programma voor welzijn op de werkplek. Executive coaching door de hele organisatie heen is de beste manier om te voorkomen dat een organisatie te maken krijgt met stress, burn-out en andere negatieve gevolgen van slecht gezondheidsmanagement. Executive coaching helpt bij al deze stappen, omdat het externe perspectief een organisatie kan helpen bij het inschatten van hun behoeften, het ontwikkelen van doelen, en iedereen kan aanmoedigen en ondersteunen bij het betrekken bij het programma.

Hoe je het welzijn op de werkplek kunt meten

Hoe kom je, als je weet hoe je een programma voor welzijn op de werkplek kunt maken en implementeren, er eigenlijk achter of het werkt? 

Vergeet niet dat geen enkele strategie echt effectief kan zijn zonder een methode om succes te meten. Begin met het nadenken over de doelen die je wilt bereiken. Misschien wil je bijvoorbeeld het ziekteverzuim met een bepaald percentage verminderen en de tevredenheid van de werknemers vergroten. Door te meten hoe deze veranderingen zich in de loop van je programma ontwikkelen, kun je de vooruitgang en het succes van je organisatie volgen.

Hier volgen enkele belangrijke KPI’s waar je aandacht aan moet besteden bij het ontwikkelen van je programma voor welzijn op de werkplek:

 • Ziekteverzuimpatronen
 • Retentiepercentages
 • Productiviteit en prestaties

Welke hulpmiddelen moet je gebruiken om het welzijn op de werkplek te meten?

Een andere methode is door regelmatige (anonieme) enquêtes uit te sturen om een beter begrip van de sfeer binnen je organisatie te krijgen. Anonimiteit is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat je werknemers zich op hun gemak voelen om te delen hoe ze zich echt voelen. Houd er ook rekening mee dat, aangezien enquêtes wekelijks, tweewekelijks of maandelijks worden verzonden, ze snel en eenvoudig moeten kunnen worden ingevuld. Hier volgen een paar dingen die je kunt meten met deze enquêtes:

 • Stressniveaus
 • Tevredenheid van werknemers
 • Activiteitsniveaus van werknemers
 • Psychologische veiligheid

Hoewel deze antwoorden anoniem zijn, kunnen ze zeer nuttig zijn bij het identificeren van ernstige problemen en hierop anticiperen. Als je bijvoorbeeld hoge stressniveaus binnen je team opmerkt, kun je een professionele coach inhuren om groepscoaching te bieden op het gebied van stressmanagement en hoe je positieve werkgewoonten kunt ontwikkelen.

Naast het gebruik van consistente en regelmatige enquêtes onder je werknemers zijn er ook diverse digitale hulpmiddelen die je kunt gebruiken om deze indicatoren te volgen en de betrokkenheid van medewerkers te bevorderen. 

Een voorbeeld hiervan is het CoreHealth Wellness Platform. Dit is een digitaal platform waarmee je duizenden activiteiten op het gebied van welzijn voor je werknemers kunt plannen. Het platform biedt ook rapportage en analyses waarmee je de prestaties, werktevredenheid en betrokkenheid kunt volgen.

Chief Happiness Officer: de geboorte van een nieuwe expertise

Net als bij elk nieuw bedrijfsinitiatief moet je, om je programma echt in het DNA van je bedrijf te kunnen integreren, buy-in op directieniveau hebben. 

Hoewel HR tientallen jaren werd gezien als leuk maar overbodig, zien we een grote verschuiving waarbij de zorgen over het werven van talent, de betrokkenheid van medewerkers en de omzet in organisaties steeds belangrijker worden. Dit heeft plaats gemaakt voor de ontwikkeling van een nieuwe positie op C-niveau, waardoor HR eindelijk een sleutelrol krijgt bij het nemen van beslissingen. 

De Chief Happiness Officer, of CHO, is nu een vaste waarde bij grote bedrijven, waaronder Google, Amazon en SAP. Deze nieuwe functie is in wezen een HR-manager en richt zich op het maximaliseren en stimuleren van het geluk en de tevredenheid van alle werknemers binnen een organisatie. Je kunt deze persoon met individuele coaching opleiden om professionele en persoonlijke groei aan te moedigen, werknemers een stem te geven en ervoor te zorgen dat bedrijfswaarden worden bevorderd en gehandhaafd.

Hoewel het misschien niet revolutionair klinkt, is het verschil dat de CHO als lid van het uitvoerend niveau een zeer belangrijke zetel aan de grote tafel heeft weten te krijgen voor HR en hun initiatieven. Als je al een CHO hebt, zou deze de perfecte kandidaat zijn om je programma voor welzijn op de werkplek te promoten en van de grond te krijgen. Zo niet, dan is het tijd om een verandering door te voeren.

Welzijn op de werkplek in een notendop

Met de voortzetting van de pandemie in 2021 is de kans op toenemende werkstress groot. Nu, meer dan ooit, is het tijd om te beginnen met het implementeren van strategieën voor welzijn op de werkplek. En deze behoefte komt niet alleen uit externe factoren. Er is ook een toenemende vraag naar een holistische benadering van de gezondheid vanuit jongere generaties werknemers en HR-experts.

En het is niet alleen omdat er een vraag is van werknemers, maar het investeren in het verhogen van het geluk op de werkplek geeft een aanzienlijk rendement, terwijl ongelukkige, gestreste werknemers je bedrijf negatief zullen beïnvloeden.

Maar om deze programma’s zo effectief mogelijk te maken, is evaluatie nodig om de behoeften van mensen te begrijpen, haalbare doelen te stellen en de betrokkenheid te vergroten. Met het toenemende gezag van HR binnen organisaties (zoals gezien bij het creëren van een functie als de Chief Happiness Officer) is het duidelijk dat de afdeling een sleutelrol zal spelen in het bevorderen van een gezonde levensstijl onder teams en daarmee het verbeteren van de tevredenheid, de betrokkenheid van medewerkers en de werknemerservaring.

Tot slot hebben zowel groepscoaching als individuele coaching een essentiële rol bij de implementatie van strategieën voor welzijn op de werkplek en het laten functioneren van organisaties op het hoogste niveau. Specifieke training helpt werknemers te enthousiasmeren voor een programma, laat een geïnvesteerde interesse in werknemers zien en kan belangrijke individuen ontwikkelen, zoals de Chief Happiness Officer, die zich kan blijven richten op het voorkomen van stress en het bevorderen van een gezonde werkplek, zowel lichamelijk als geestelijk.

Programma’s voor het welzijn van werknemers

Bouw aan een cultuur van aanpassingsvermogen en veerkracht.

Ontdek het programma

Onze wereldwijde locaties

Het wereldwijd toonaangevende digitale platform voor coaching

CoachHub is het nummer één platform voor persoonlijke ontwikkeling, die organisaties wereldwijd in staat stelt een gepersonaliseerd, meet-en schaalbaar coachingsprogramma aan al hun werknemers te bieden. Zo profiteren ze van vele voordelen, zoals een grotere betrokkenheid onder werknemers, een lager personeelsverloop en een hoger prestatie- en productieniveau. CoachHub beschikt over een wereldwijde pool van 3.500 gecertificeerde coaches uit 90 landen verspreid over zes continenten, die sessies in ruim 60 talen bieden. Met meer dan 1.000 klanten wereldwijd, zijn de innovatieve coachingsprogramma’s van CoachHub gebaseerd op eigen wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling vanuit ons Innovation Lab. CoachHub wordt financieel ondersteund door bepalende techinvesteerders, zoals Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech en Silicon Valley Bank/SVB Capital.
This site is registered on wpml.org as a development site.