• Home
 • Fem Enkla Steg Till Varumärkesutveckling för Arbetsgivare

Fem Enkla Steg Till Varumärkesutveckling för Arbetsgivare

CoachHub · 21 July 2021 · 15 min read

Hur utvecklar arbetsgivare en varumärkesstrategi för att locka till sig och behålla talangfulla medarbetare?

Många företag försöker i allt högre grad rekrytera nya talanger för att säkerställa fortsatt utveckling. Konkurrensen om skicklig personal har aldrig tidigare varit så intensiv, och det är utan tvekan medarbetarnas marknad. Detta är en trend som förväntas fortsätta i takt med att befolkningen blir allt äldre. Det innebär att ett företag behöver sticka ut i mängden med ett gott rykte och en stark image som varumärke. Och för att åstadkomma detta behövs en riktigt bra varumärkesstrategi för arbetsgivare. Ta reda på hur du utvecklar din varumärkesstrategi för arbetsgivare så att du kan rekrytera nya talanger och behålla de bästa kandidaterna!

Att förstå principen

Utvecklingen av ett starkt arbetsgivarvarumärke är en HR-marknadsföringsstrategi med dubbla mål.

Ett varumärkesprojekt för arbetsgivare, eller en varumärkesstrategi för arbetsgivare, är en HR-strategi som behandlar koncepten rykte, organisation, kommunikation, värderingar och välbefinnande.

Interna och externa mål

Det interna målet går ut på att förbättra medarbetarnas upplevelse. Vi vet att medarbetarnas välbefinnande är något av det som företagsledare och chefer bryr sig om allra mest idag. Enligt experter beror välbefinnande på jobbet på följande saker:

 • en uppfattning om goda karriärmöjligheter
 • en omtänksam och trevlig arbetsmiljö
 • chefernas förmåga att visa uppskattning för kvaliteten på det utförda arbetet
 • jämställdhet och respekt för medarbetare
 • tillgång till utbildning av hög kvalitet, inklusive blandad inlärning, digital coaching och erfarenhetsbaserad inlärning.

Det externa målet, som går ut på att utveckla ett arbetsgivarvarumärke, strävar handlar om att attrahera nya, skickliga kandidater. Meningen med detta är att ditt företag ska fungera som en magnet för nya, kvalificerade talanger som delar dina värderingar.

Driv tillväxt och effekt med coaching

Kolla in vår gratis e-bok

Skaffa e-boken

De fyra grundpelarna i ett arbetsgivarvarumärke

Ett arbetsgivarvarumärke vilar på fyra pelare:

 • Extern image: företagets anseende och den arbetsgivarimage som uppfattas av intressenter utanför företaget (framtida kandidater, skolor, influencers, rekryteringsföretag osv.)
 • Intern image: känslorna som upplevs av interna intressenter i företaget och livskvaliteten på arbetsplatsen (driftpersonal, chefer, HR och företagsledare)
 • Varumärkesidentitet: företagets faktiska egenskaper, till exempel dess värderingar och företagskultur, företagets historia, produkter eller tjänster, typen av organisation, ledarstilen osv.
 • HR-policy: alla HR-processer (rekrytering, integrering, utbildning, ersättning osv.)

Varför är det nödvändigt att utveckla ett arbetsgivarvarumärke?

Skapa en synlighet på internet

Nu för tiden går det bara inte att nöja sig med en passiv närvaro på digitala medier, och detta av goda skäl. Enligt en LinkHumans-studie börjar 83 procent av anställningar med en sökning på internet. Dessutom använder 79 procent av sökande under 35 år sociala medier för att söka efter jobb. En online-närvaro, och särskilt närvaro på sociala medier, är därför helt avgörande om du vill vara konkurrenskraftig och attraktiv. Tack vare en stark varumärkesstrategi för arbetsgivare, som tar hänsyn till och prioriterar utvecklingen av ditt företags e-rykte, är detta möjligt.

Minska anställningskostnaden

Enligt samma LinkHumans-studie skulle utvecklingen av ett arbetsgivarvarumärke minska anställningskostnaden med hela 43 procent. Det finns en enkel förklaring till detta: det finns inte längre något behov av att använda dyra rekryterare och bemanningsföretag. Tack vare varumärkesstrategin för arbetsgivare är ditt företag nu attraktivt för de allra bästa kandidaterna, så du har ett utbud av unga talanger som är redo att ansöka så snart jobberbjudandet publiceras.

Välj de bästa profilerna

Enligt LinkHumans skulle utvecklingen av ett arbetsgivarvarumärke öka antalet kvalificerade jobbsökande med 50 procent. Varför? Eftersom de här kandidaterna med hög potential inte bara delar dina värderingar, utan också valde dig. Ett utvecklat arbetsgivarvarumärke gör det därför möjligt att attrahera de bästa talangerna, dem som alla är ute efter på dagens konkurrensstyrda arbetsmarknad.

Tack vare det stora antalet mottagna ansökningar är det även möjligt att välja rätt profiler. Ett välutformat arbetsgivarvarumärke ser till att du kan njuta av överflöd, även i tider då det är skralt på arbetsmarknaden. Du kan därför välja de bästa kandidaterna från urvalet av medarbetare med hög potential.

Förbättra medarbetarnas välbefinnande

Sist men inte minst: att förbättra medarbetarnas välbefinnande är oerhört viktigt under dessa utmanande tider. En av tre anställda säger att deras arbetsgivare antingen bryr sig lite eller inte alls om deras psykiska välbefinnande. Vad är konsekvenserna av denna brist på omtanke? Utbrändhet, stress, ångest, trötthet, frånvaro och hög personalomsättning. Om du utvecklar ditt arbetsgivarvarumärke kan du dock undvika allt detta.

Kort sagt gör en varumärkesstrategi för arbetsgivare det möjligt att attrahera, rekrytera och behålla nya talanger.

Hur utvecklar man ett arbetsgivarvarumärke?

Externt

Investera i innehållsmarknadsföring

Utvecklingen av ditt arbetsgivarvarumärke sker främst genom större synlighet på nätet. Därför måste du skapa en koherent webbplats som matchar den image av arbetsgivarvarumärket som du vill förmedla. Detta kräver bland annat en grafisk presentation och en tydlig beskrivning av verksamheten. Självklart måste webbplatsen även vara intuitiv för att underlätta kandidatens upplevelse. På grund av sökmotoroptimering (SEO) måste den även innehålla bra nyckelord, så att du blir synlig i sökmotorer.

Utöver en webbplats och en blogg måste du också ha en meningsfull företagssida på sociala medier. Detta gör inte bara att du blir synlig, utan också att du kan skapa ett rykte och nå ut till potentiella kandidater.

Sedan kan du dela olika typer av innehåll:

 • Livet på företaget, t.ex. teambuildingaktiviteter
 • Företagets lokaler (avkopplingsytor, utrustat kök, bordsfotboll osv.)
 • Anställda som själva berättar (intervjuer eller foton av teamet)
 • Företagets framgångar (nya avtal, en ny praktikant, inskolning av nya medarbetare osv.)
 • Jobb

Låt oss titta lite närmare på några varumärkesstrategier för arbetsgivare …

Närvaro på sociala medier

Sociala nätverk (LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook osv.) är centrala för utvecklingen av ett företags arbetsgivarvarumärke. Med tanke på att över 80 procent av alla kandidater frågar på nätet innan de söker jobb hos ett företag, skulle det vara synd att gå miste om en effektiv rekryteringskanal på sociala medier. De är mer levande än webbplatsen och ökar din synlighet genom att framhäva din expertis, dina aktiviteter och dina medarbetares dagliga liv samtidigt som du kan interagera med intresserade personer. Det här är en guldgruva för potentiella kandidater!

Bloggen

Bloggen är en av de viktigaste hävstängerna för din webbplats. Förutom att generera naturlig återkommande trafik till din webbplats kan bloggen hjälpa dig att utveckla företagets arbetsgivarvarumärke. Genom blogginlägg lyfter du fram expertisen hos dina medarbetare, och med hjälp av tonen och stilen i det du skriver tydliggör du din identitet. Med bloggen kan du även ge dina anställda en röst och låta dem skriva expertinlägg, eller genom att intervjua dem regelbundet för att få deras syn på ett visst ämne.

Kandidatens sökväg

Kandidatens sökväg är, som namnet antyder, den väg som kandidaterna tar för att ansöka om ett av dina jobberbjudanden. Om kandidatens sökväg snarare liknar en hinderbana är det dags att tänka om! För att attrahera de bästa talangerna är det viktigt att ta väl hand om kandidatens sökväg, och detta görs enkelt genom några olika åtgärder: optimera karriärsidan, främja innovativa utbildningsmöjligheter, sköt om jobberbjudandena, lägga upp jobberbjudandena på olika platsannonstavlor, förenkla vägen genom att ta bort onödiga steg eller göra ansökningsformulären lättare, hålla kontakten med kandidaten under hela rekryteringsprocessen osv.

Karriärsidan

Som vi nämnde ovan får majoriteten av kandidaterna höra om företaget innan de ansöker. Gör allting enklare genom att lägga all viktig information på en och samma sida, karriärsidan. Företag som rekryterar i större omfattning kan ha en särskild webbplats för lediga tjänster. På den här sidan måste dina potentiella kandidater kunna hitta viktig HR-relaterad information som aktuella lediga tjänster, viktiga företagssiffror, värderingar, företagets historia och vitsord från medarbetare. Du kan även använda videor för att få fram dina budskap. Videor är väldigt populära hos kandidater eftersom de gör det enklare för dem att föreställa sig själva (eller inte) på företaget när de får se dina team, lokalerna, ert arbetssätt osv. Utöver att förenkla för kandidaterna är karriärsidan även ett bra sätt att lyfta fram dina främsta tillgångar, så satsa på det! Följ våra råd för en lyckad karriärsida.

Lediga tjänster

Jobbannonser är ofta den första kontakt som en kandidat får med ditt företag. Hur de skrivs säger mycket om dig, så var noga med detaljerna. Tonen, stilen på texten och orden som väljs är viktiga och analyseras noggrant av de som läser annonserna. För att göra ett jobberbjudande så attraktivt som möjligt bör du inkludera så mycket information som möjligt om den aktuella tjänsten och de färdigheter som efterfrågas, men även om kulturen på företaget, vilket är avgörande för dagens kandidater. För att undvika enorma textblock är video återigen den perfekta lösningen för att förmedla budskap på ett vänligare och roligare sätt.

På en tuff marknad ligger det i företags intresse att förbättra sin image som arbetsgivarvarumärke och förbli attraktiva i kandidaternas ögon.

Tack vare noggrann förberedelse och vidtagandet av lämpliga åtgärder har du nu alla de verktyg du behöver för att utveckla arbetsgivarvarumärket internt eller med hjälp av en extern byrå för arbetsgivarvarumärke.

Använd enkla och effektiva rekryteringsmetoder

Ju enklare och effektivare rekryteringsprocessen är, desto mer förbättras bilden av företaget. Att ansöka om en tjänst kan redan vara en stressig och ibland plågsam process. Om du insisterar på flera intervjuer kommer även den perfekta kandidaten att tröttna. Dessutom blir konkurrensen om talangerna hårdare och hårdare för varje dag som går. Som vi förklarade i början av artikeln är det inte längre företaget utan kandidaten som håller i alla spelkorten. Du bör försöka att inte skrämma bort de starka kandidaterna med långa och komplexa rekryteringsprocesser. Om det du vill är att rekrytera och utveckla talanger kan du behöva se över dina nuvarande processer.

Du bör begränsa antalet rekryteringssteg till två eller tre. Dessutom måste du snabbt svara på alla ansökningar du tar emot så att du inte går miste om några möjligheter. Och då menar vi verkligen alla ansökningar. Att svara alla sökande är ett tecken på respekt. Annars kan din goda image förstöras och du kan få ett rykte om att vara ett respektlöst företag.

Utveckla ett ambassadörsprogram

Tanken bakom ett ambassadörsprogram är enkel: marknadsför företaget och utveckla arbetsgivarens rykte genom dina medarbetare. Som riktiga ambassadörer för företaget delar de företagets nyheter på sina egna sociala medier. De kan också besöka skolor och universitet eller delta på mässor eller andra evenemang för nätverkande. Det ger dem även möjlighet att visa upp sig på ett annat sätt än de gör i sina vanliga roller.

Nuvarande medarbetare är ofta allra bäst på att berätta företagets historia. Frågan är bara vilken historia de mest sannolikt kommer att berätta. Identifiera vilka av dina medarbetare som redan har en aktiv närvaro på sociala medier och skapa incitament som leder till engagemang över hela företaget. Uppmuntra dem att vara den bästa möjliga professionella versionen av sig själva.

Internt

Se till att medarbetarna mår bra

Dina nuvarande medarbetares välbefinnande börjar med en ledningsstil som baseras på förtroende. En arbetsmiljö där förtroende aktivt utvecklas och uppmuntras främjar investeringar och produktivitet. Det innebär i sin tur att dina medarbetare stärks och blir mer självständiga genom att de får projektledningsverktyg och utbildning i personlig utveckling för att förbättra sina färdigheter. Det innebär även att den lokala chefen behöver inspirera till förtroende genom att föregå med gott exempel och uppvisa ett gott ledarskap.

Detta är dock inte tillräckligt för att utveckla ett arbetsgivarvarumärke! Chefen måste också ha ett välutvecklat sinne för kommunikation, vilket inte bara kräver att chefen kan uttrycka sig rakt, tydligt och sammanhängande, utan även vara en aktiv lyssnare. Effektiv kommunikation är trots allt omöjlig om man inte lyssnar uppmärksamt på problem och önskningar.

Nyckelorden på arbetsplatsen är förtroende, vänlighet, respekt, lyhördhet och kommunikation.

Att främja kollektiv intelligens

Gruppsammanhållning bidrar till en bra atmosfär på arbetsplatsen genom att främja lyhördhet och kreativitet. Detta uppnås genom regelbundna samarbetsmöten men även genom teambuildingaktiviteter och seminarier. Det finns många bra sätt att skapa sammanhållning och förtroende mellan medarbetare.

Utbilda och coacha chefer

Chefen är en central aktör i en stark varumärkesstrategi för arbetsgivare. Därför är det viktigt att hen utbildas för just detta uppdrag. Det gör du genom individuell och personlig coaching. På så sätt kan chefen utvecklas och skaffa sig nya sociala färdigheter. Med lämplig chefscoaching utvecklas snabbt förändringar i beteende och nya färdigheter. Du kan alltså effektivt utveckla ditt arbetsgivarvarumärke på nolltid!

Om du inte redan visste det bör du lära dig att arbetsgivarens varumärke nu är en nödvändig strategi för företag som vill modernisera sina rekryteringsmetoder, locka fler kvalificerade kandidater och förbättra medarbetarnas upplevelse. Men för att detta ska fungera behöver man skapa en välkonstruerad strategi och noggrant planera de åtgärder som ska vidtas. Så följ guiden!

Förstå din spelplan för att bygga upp din varumärkesstrategi för arbetsgivare

För att kunna ta sig an ett arbetsgivarvarumärke på rätt sätt är det viktigt att även ställa rätt frågor. Vilka är ditt företags styrkor och svagheter? Vad fungerar bra i dagsläget och vad fungerar mindre bra? Det första steget i åtgärdsplanen bör vara att skapa en stabil och hållbar varumärkesstrategi för arbetsgivare. Bilda ett dedikerat team på din HR-avdelning för detta, eller ta hjälp av en betrodd konsultbyrå för arbetsgivarvarumärken. Det finns en mängd olika verktyg och lösningar att införa för att skapa en bra varumärkesstrategi för arbetsgivare. Några exempel är: granskning av arbetsgivarvarumärket och företagskulturen, granskning av arbetsgivarvarumärkets image, granskning av kandidaternas sökväg såväl online som offline, värdelöften till medarbetare (Employee Value Proposition, EVP), samarbetsworkshops för att jobba med företagsvärderingar med mera. Med hjälp av dessa verktyg kommer du att kunna skapa en varumärkesstrategi för arbetsgivare som är anpassad efter de mål som du har satt upp.

Engagera ditt team i projektet för arbetsgivarvarumärket

Nu när du fastställt en strategi har du ett steg kvar innan du kan formulera konkreta åtgärder för att utveckla arbetsgivarvarumärket, och det går ut på att involvera dina medarbetare i det här projektet. Det är viktigt att tänka på att ditt arbetsgivarvarumärke inte är värt särskilt mycket om det endast bärs upp av cheferna eller HR-avdelningen. Arbetsgivarvarumärket måste återspegla företagets verklighet. Att försköna verkligheten är direkt skadligt för företaget. En bra varumärkesstrategi för arbetsgivare är inte enbart bra för rekryteringar, det syftar också till att behålla dina medarbetare internt. Så om de känner sig lurade av HR-kommunikation där de inte känner igen sig, då kommer du behöva se upp! Om du vill skapa support hos dina medarbetare för det här nya storskaliga projektet är det viktigt att planera särskilda höjdpunkter. Några exempel kan vara workshops där medarbetarna får arbeta med tvärgående koncept inom företaget, utbildning för medarbetare och chefer, ambassadörsprogram, seminarier eller afterworkevenemang med fokus på arbetsgivarvarumärket. Det är din tur!

De olika hävstängerna för att utveckla ditt arbetsgivarvarumärke

Så där! Din varumärkesstrategi för arbetsgivare är redo att aktiveras och ditt team stöttar dig till hundra procent! Det är bara att höra av dig till oss om något mer behöver göras. Skapa innehåll som främjar ditt arbetsgivarvarumärke, såklart! Det finns många hävstänger, digitala eller ej, som kan utveckla ditt arbetsgivarvarumärke, och om det är svårt att skapa en helhetsbild med ett enda blogginlägg har vi listat några som vi tycker är mest lämpliga för att få jobbet gjort. Alla företag är förstås olika och vi rekommenderar att du tar till dig alla dessa råd och tillämpar dem på dina egna utmaningar och problem.

När det gäller talangrekrytering kan utvecklingen av en effektiv varumärkesstrategi för arbetsgivare framstå som en svår uppgift för vilken chef eller ledare som helst. Chefscoaching kan vara den perfekta lösningen på problemet eller så kan det vara ett support för företag som vill anta utmaningen. Kontakta CoachHub om du vill ha mer information om hur vi kan hjälpa din organisation att i större utsträckning behålla medarbetarna och underlätta din professionella utveckling.

Ledarskaps- och kompetensutvecklingsprogram

Avancera och stödja anställda i hela företaget.

Upptäck programmet

Globala kontor

Den ledande globala digitala coachingplattformen

CoachHub är den ledande globala plattformen för talangutveckling som ger organisationer möjlighet att skapa ett personligt, mätbart och skalbart coachingprogram för alla anställda, oavsett avdelning och yrkesnivå. Genom att göra det kan organisationer dra nytta av en mängd fördelar, bland annat ökat personalengagemang, högre produktivitet, förbättrad arbetsprestation och minskat personalomsättning. CoachHubs globala pool av coacher består av över 3 500 certifierade affärscoacher i 90 länder på sex kontinenter med coachingsessioner på över 60 språk. CoachHubs innovativa coachingprogram, som betjänar mer än 1 000 kunder över hela världen, är baserade på skyddad vetenskaplig forskning och studier från vårt Innovation Lab. CoachHub backas upp av ledande tech-investerare, bland annat Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech och Silicon Valley Bank/SVB Capital. CoachHub har åtagit sig att skapa en grönare framtid och är ett certifierat koldioxidneutralt företag sedan 2022.
This site is registered on wpml.org as a development site.