• Home
  • Tillit På Arbetsplatsen: Varför Detta är så Viktigt Idag Och Hur Man Bygger Upp Den

Tillit På Arbetsplatsen: Varför Detta är så Viktigt Idag Och Hur Man Bygger Upp Den

CoachHub · 23 November 2021 · 8 min read

Utveckla dina medarbetares prestation med ledning genom tillit!

Om det bara fanns en sak som ledningen behövde lära sig så skulle det vara ”förtroende”. Men få ledare och linjechefer tror riktigt på dess kraft eller på dem som leder genom tillit.

Människor som använder sig av ledning genom tillit gör det vanligtvis bara för att ge sig själva ett gott samvete med en snygg chefsfasad. Denna fundamentala värdering anges sällan i uppförandekoden och den åtföljs aldrig av konkreta fakta. Men tillit har en enorm kraft: För organisationens transformation och ditt teams motivation, men även för att skapa engagemang, motivation, välbefinnande och innovation. Kort sagt alla ingredienser som krävs för att säkerställa hållbarheten i din organisation börjar från grunden med tillit.

Energin från medarbetarnas tillit för förnyat ledarskap

Samhället och arbetsmarknaden utvecklas parallellt med varandra. Därför har du två val: Fortsätt att göra det du redan gör eller inför en ny strategi. I det första fallet fortsätter du med samma organisatoriska ramverk och samma ledarskapsmetoder som du har använt i många år. Det kan vara ett sätt att arbeta som kanske har nått sina gränser, vilket resulterar i stress, frånvaro, utbrändhet, personalomsättning. I det andra fallet ändrar du mönstret, modellen och ramverket för ledningen för att uppfylla nya marknadsförväntningar och förhoppningsvis skapa enorma produktivitetsvinster.

Effekten av brist på tillit mellan ledningen och medarbetarna

Ett team är en samling människor som delar samma mål. Det här kollektivet är synonymt med prestation, vilket representeras av den berömda formeln: 1 + 1 = 3.

Utan förtroende och självkänsla undermineras den här enheten eftersom den måste hantera oproduktiva beteenden som inbundenhet och isolering. Personliga mål får företräde framför det kollektiva intresset.

I den här situationen kan du som chef inte hävda ditt ledarskap. Därför blir du hjälplös i de utmaningar som ditt team måste möta. Och det gör att ditt ansvar äventyras.

I ett sådant klimat och genom misstro tenderar alla att hålla tillbaks information genom att behålla viktiga delar för sig själv. Samarbetet mellan medlemmarna försämras. De föredrar generellt att inte förlita sig på andra. Tävlingsandan får företräde framför samarbete och det leder till bristande motivation.

Om du agerar nu kommer du att märka en skillnad inom några år, men exakt vad behöver du göra? Du behöver revolutionera ditt förhållningssätt mot en innovativ och dynamisk återlansering där förtroende råder. Vidta alltså åtgärder för att göra verksamheten hållbar och för morgondagens jobb!

Diversity , Equity and Inclusion

Vad är ledning genom tillit?

Att förstå hur man är självsäker och att visa din tillit är en ovärderlig kraft. Men precis som med respekt kan tillit inte krävas, det måste förtjänas, vecka efter vecka, dag efter dag, minut efter minut. Våra åtgärder, vårt sätt att göra saker, våra reaktioner, vår inställning och vårt beteende förbättrar eller försvagar denna tillit. Det är alltså inte ord som gör skillnad, utan handlingar. Ledning genom tillit inspirerar till förtroende hos andra, och framför allt till förtroende för dina medarbetare. Anta alltid att personen du pratar med är kompetent och att de vill göra sitt jobb bra. Tillit till ledningen bygger på tanken att helt enkelt vara vänlig mot dina medarbetare och föregå med gott exempel. Transparens är också viktigt för att få en hög nivå av tillit.

Självförtroende och tillit till andra skapar rum där positiva diskussioner blir möjliga. Vi tillåter också engagemang, gemensamt ansvar, innovation eller till och med ”ansvarsfulla” prestation. Men det räcker inte att säga att man ska ha tillit till ledningen för att få tillit till ledningen. Även en struktur, processer och ledningsverktyg måste utvecklas och fungera som support. Förutom tillit måste t.ex. element med självstyrning och självständighet etableras.

Driv tillväxt och effekt med coaching

Kolla in vår gratis e-bok

Skaffa e-boken

Fördelarna med ledning genom tillit

Bättre konflikthantering

Förebyggande ändringshantering är bättre än reaktiv konflikthantering. En sann grund för välbefinnande på arbetsplatsen där tillit avsevärt minskar konflikter mellan medarbetarna. De flesta framgångsrika chefer lyckas skapa en känsla av säkerhet som ger ett förtroende som i sin tur leder till ett ömsesidigt utbyte av information. Detta ger medarbetarna det nödvändiga förtroende de behöver för att ventilera de problem de stöter på, och chefen får då chansen att förutse underliggande konflikter och lösa dem snabbt istället för att förlita sig på krishantering. Det här arbetet med förtroende för sig själv och andra öppnar också dörren till positiva diskussioner, långt från de konflikter som oundvikligen uppstår när det finns höga nivåer av misstro på arbetsplatsen.

Bättre krishantering

En krisperiod kan leda till rädslor och oro. En ledningsstrategi som baseras på tillit gör att medarbetarna har lättare att följa strategin. Detta lugnar dem, motiverar dem och engagerar dem på lång sikt. Men genom att lita på dina team i en krissituation undviker du också de spänningar som kan uppstå på grund av detaljstyrning. I detta sammanhang uppstår det lätt spänningar: Ett oförsiktigt ord, en gest eller en negativ attityd kan tända gnistan som distraherar medarbetarna från det gemensamma målet.

Medarbetares välbefinnande och prestation

En arbetsmiljö där förtroende råder främjar personlig och professionell utveckling. Och detta av goda skäl. En anställd som känner sig respekterad med verkligt ansvar är en motiverad anställd som är fullt engagerad i sitt arbete. Tillit på jobbet betyder välbefinnande och produktivitet.

Hur kan ledare skapa ett tillitsfullt klimat inom ett team?

Det sätt vi uppfostrades på gör att vi inte spontant känner tillit. Hur släpper man då på den vanliga känslan av ”permanent kontroll och makt”? Hur lägger du ditt ego åt sidan? Hur ger du utrymme för andra, och frihet att agera? Hur skapar du autonomi? Hur vågar man ändra ett lednings- och organisationsparadigm för att gå vidare mot förnyelse och gemensamt ansvar? Hur hanterar man dagligen ett team genom att följa den här stilen av ledning genom tillit?

Teambuilding

Teambuildingsessioner är det perfekta sättet att bygga upp tillit och förbättra den kollektiva kunskapen mellan gruppmedlemmarna. Bland de mest effektiva aktiviteterna hittar vi den perfekta rutan, där målet är att lägga ut ett rep i form av en perfekt kvadrat samtidigt som deltagarna i gruppen har ögonbindel. Rygg-mot-rygg-varianten är också mycket populär. Deltagarna sitter parvis, rygg mot rygg. En av dem får ett blankt anteckningsblock och den andra får en bild som den första personen ska rita, men bara med hjälp av vad den andra medarbetaren säger. Hinderbana med ögonbindel, skattjakt, rymningsspelet; det finns många roliga lekar till väldigt låg kostnad som är utmärkta sätt att stärka tilliten mellan medarbetarna, gruppsamhörigheten och skapa bättre samarbete i gruppen.

Ansvar och självständighet på arbetet

Målet med ledning genom tillit är att ge dina medarbetare befogenheter och självständighet. Helt enkelt därför att du litar på dem. För att göra detta är det första steget att förse dem med verktyg som förenklar deras dagliga liv.

Det andra steget är att erbjuda utbildning i personlig utveckling, t.ex. mellanmänskliga relationer, icke-våldsam kommunikation, känslohantering eller energihushållning. Alla dessa mjuka färdigheter, som generellt avser chefer, bidrar till att utveckla dina medarbetares självständighet.

Slutligen är det viktigt att främja varje medarbetares ansvar genom kompetensutveckling, utbildning eller affärscoaching. Det gör att de utvecklas internt och kan ta viktigare roller. Vissa företag går ännu längre med ledning genom tillit och erbjuder till och med medarbetare möjlighet att delta i ledningsgruppen, en meningsfull förändring i arbetsplatskulturen som rekommenderas starkt.

Förlorad tillit för ledningen? Hur känner man och inspirerar till tillit?

De personer som måste visa förtroende i första hand är chefer, alltså ingen annan än chefen, projektledaren eller VD:n. Genom sitt beteende och genom att föregå med exempel måste de skapa ett utrymme av tillit som ger medarbetarna rätten att försöka, och att ibland få göra misstag. Men de måste dock även hävda sitt ledarskap för att ge medarbetarna självförtroende. Tillit möjliggör alltså självständighet, trovärdighet och sårbarhet. På så sätt inspirerar tillit till både självförtroende och till att stärka det personliga förtroendet i teamen.

Professionell coaching och personlig utveckling

Coaching i personlig utveckling är, som vi har sett tidigare, viktigt för att ge medarbetare möjlighet att skaffa sig kunskaper och därmed få mer ansvar och självständighet. I CoachHub känner du en större autonomi när den digitala kursen har genomförts och varje steg i processen åtföljs av viktig information (videokonferenser, snabbmeddelanden, teknisk support m.m.). Men denna coaching gäller även för chefsgrupper. Med hjälp av chefscoaching får du verkligen de ledarskapskunskaper och -färdigheter som krävs för att leda genom tillit.

Coaching kontra utbildning?

Det kan verka som en skrämmande uppgift att förbättra tilliten inom din organisation om du inte har rätt support på plats och verktyg till ditt förfogande. Chefscoaching är den perfekta lösningen för att lösa problemet med tillit eller hjälpa ditt företag med att hantera tillit på arbetsplatsen. Kontakta CoachHub om du vill veta mer om hur en professionell utbildning baserad på gedigen psykologisk forskning kan leda till en meningsfull verksamhetstransformation.

Leadership and Skills Development Programs

Advance and support employees across the enterprise.

Discover the program

Globala kontor

Den ledande globala digitala coachingplattformen

CoachHub är den ledande globala plattformen för talangutveckling som ger organisationer möjlighet att skapa ett personligt, mätbart och skalbart coachingprogram för alla anställda, oavsett avdelning och yrkesnivå. Genom att göra det kan organisationer dra nytta av en mängd fördelar, bland annat ökat personalengagemang, högre produktivitet, förbättrad arbetsprestation och minskat personalomsättning. CoachHubs globala pool av coacher består av över 3 500 certifierade affärscoacher i 90 länder på sex kontinenter med coachingsessioner på över 60 språk. CoachHubs innovativa coachingprogram, som betjänar mer än 1 000 kunder över hela världen, är baserade på skyddad vetenskaplig forskning och studier från vårt Coaching Lab. CoachHub backas upp av ledande tech-investerare, bland annat Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech och Silicon Valley Bank/SVB Capital. CoachHub har åtagit sig att skapa en grönare framtid och är ett certifierat koldioxidneutralt företag sedan 2022.
This site is registered on wpml.org as a development site.