• Home
 • Professionell Coachning: Allt Du Behöver Veta 2023

Professionell Coachning: Allt Du Behöver Veta 2023

CoachHub · 18 February 2021 · 12 min read

Många organisationer står inför en oförutsägbar marknad som kräver snabb förändring och omfattande strategier och lösningar för att underlätta den gradvisa digitala transformationen. Förutom att leda teamen genom en snabb och smidig förändringsprocess har chefer en extra utmaning i att lära sig hur man fortsatt engagerar och utvecklar helt fjärranslutna team.

Samtidigt stoppas rekryteringen och den ökade efterfrågan på digitala färdigheter sätter press på personalavdelningens affärspartner och L&D-chefer att utveckla inlärnings- och utvecklingsprogram som kan introducera ny personal och coacha befintlig personal med hjälp av effektivare interna mobilitetsprogram.

Professionell coaching, eller coaching för ledningen, har använts av företag, ledare och team under lång tid, och har kontinuerligt utvecklats med tiden. I den allt mer komplicerade och snabbt föränderliga arbetsmiljön vi nu står inför är professionell coaching populärare än någonsin.

Vi har därför sammanställt den här lättanvända guiden för chefer, team och ledare, för att förstå grunderna i professionell coaching och hur de kan använda dess fördelar.

Vad är professionell coaching? 

När det görs på rätt sätt har professionell coaching varit L&D-chefernas hemliga vapen. Och personalavdelningens affärspartner har använt sig av coaching för att utveckla viktiga färdigheter, engagera och behålla de bästa medarbetarna och skapa effektiva ledare, som i sin tur har de färdigheter som behövs för att utveckla ett högpresterande team.

Vi känner alla till termen professionell coaching … men vad är det egentligen?

International Coaching Federation beskriver professionell coaching som ”ett samarbete med kunder i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.” I affärsvärlden är detta ett samarbete genom vilket medarbetare och chefer kan utveckla nya färdigheter, skapa en tydlig karriärplan och förbättra sina prestation med hjälp av en certifierad coach.

Det finns ett antal olika format att välja på, bland annat gruppcoaching, individuell coaching och till och med online- eller offlinecoaching.

Individuell och kollektiv coaching, eller gruppcoaching, är en skillnad som görs mellan olika coachingformat. Skillnaden mellan dessa två beror på vilket mål du vill uppnå.

Om du vill hjälpa en högpresterande person, en ny chef eller någon i ledningen att antingen förbättra sina mjuka färdigheter eller lösa vissa problem på arbetsplatsen passar individuell coaching bäst. Framför allt i den senare situationen är det viktigt att personen känner sig bekväm och öppen för förändring. Detta går endast att uppnå med individuell coaching.

Om du vill implementera en större förändring inom organisationen, oavsett om det handlar om en organisatorisk omvandling eller om du vill förbättra organisationens mångfald och inkludering, hjälper kollektiv coaching dig att forma attityder och åsikter i önskad riktning.

Vi tittar närmare på de olika målen med professionell coaching i avsnittet: När behöver din organisation professionell coaching?

Oavsett om den är individuell eller i grupp avviker processen sällan från huvudmålet och definitionen av professionell coaching, vilket är att maximera potentialen genom en tankeväckande och kreativ process.

Coachingstilen beror på verksamhetens eller individens behov och mål, men om ett team eller ett företag arbetar på distans är det uppenbara alternativet digital coaching.

Vad professionell coaching inte är

Definitionen från ICF är simpel och idén om professionell coaching kan verka tydlig, men den missförstås och misstolkas ofta av människor som förväxlar den med andra typer av coaching.

För det första är det viktigt att veta att professionell coaching inte är detsamma som personlig coaching. Personlig coaching är till för personer som behöver det i sitt privatliv, även om det ibland kan inkludera deras förhållningssätt till sitt arbete. En professionell coach handlar istället endast inom ramen för ett företag och dess mål.

Professionell coaching är inte en behandling. Coachen finns, till skillnad från en terapeut, inte där för att ordinera något, utan istället för att underlätta arbetsprocessen och uppnå mål på ett bättre sätt.

Professionell coaching är inte utbildning. Detta är en vanlig missuppfattning. Utbildning innebär att en coach delar med sig av och lär ut sin kunskap, som inläraren sedan måste öva på, eller träna upp, för att bemästra. Men vid professionell coaching arbetar coachen tillsammans med kunden eller kunderna för att hjälpa dem att bli bättre på sina egna sätt.

Vem är professionell coaching till för?

Chefer

Coaching av ledningen är vanligt inom organisationer. Varför är det så? Även om du är en av de som presterar bäst inom ditt fält, och till och med är en bra chef, höjs insatserna betydligt när du når ledningsnivå.

På den här nivån får du ansvar för att hantera ett stort team eller en avdelning, samt för deras framgångar och misslyckanden. Det kan öka din stress och oro, vilket ofta kan påverka framsteg och handlingar.

Därför fokuserar ledningscoacher vanligtvis på att hjälpa sina kunder att hitta en nivå av självmedvetenhet, definiera sina mål, nå sina mål och i slutänden göra det möjligt för dem att nå sin fulla potential, samtidigt som de styr organisationen i rätt riktning.

Arbetsledare

Organisationens ledarskap är avgörande för att skapa ett effektivt och fungerande system för att identifiera begåvade kandidater med potential att stiga inom organisationen. Enligt en studie av Deloitte tycker 86 procent av personalavdelningschefer inte att de har ett tillräckligt starkt ledarskap.

Arbetsledare är kanske den viktigaste, men ofta den mest förbisedda, nivån i många organisationer. De har som uppgift att övervaka och utveckla högpresterande team, men vart kan de själva vända sig när de behöver hjälp? Eller när de inte kan utbilda underordnad personal för att upprätthålla en hög nivå av produktivitet och prestation?

Mycket fokus ligger på att utveckla överordnade chefer och personal i frontlinjen för att öka produktiviteten. Men det är också viktigt att se till att arbetsledarna är utrustade för att hantera de påfrestningar som deras jobb innebär.

Coaching av arbetsledare kan förbättra duktig personal och förbereda fler personer att ta sig an nya roller inom företaget, samtidigt som företagets mål uppfylls.

Anställda och nyckelpersoner

Alla företag vill att deras medarbetare ska prestera på bästa nivå. Det här är ingen nyhet, utan en nödvändighet på en konkurrensstark marknad. Coaching av medarbetare kan se till att de är i linje med företagets vision, öka deras produktivitet samt ge dem möjlighet att ta på sig fler uppgifter och arbeta mer effektivt.

Det är också en bra investering att erbjuda professionell coaching till alla medarbetare, från frontlinjen till toppen. Professionella coacher kan hjälpa medarbetare att bemästra de mjuka färdigheter som krävs för att utföra sina uppgifter på bästa sätt och motivera dem att ta på sig mer ansvar och ta mer initiativ.

Driv tillväxt och effekt med coaching

Kolla in vår gratis e-bok

Skaffa e-boken

När behöver din organisation professionell coaching?

Ändringshantering

Forskning från McKinsey and Company visar att 70 procent av försök till förändring misslyckas. Det finns ett flertal skäl till detta, men en av de viktigaste faktorerna för en lyckad förändringsimplementering är ambassadörer i arbetsledningen som kan motivera team och skapa förändringarna från botten och uppåt.

De flesta har dock ingen erfarenhet av att vara ”förändringsambassadör”. Beroende på hur väl etablerade företagets processer är kan det vara svårare än man förväntat sig. Det gäller framför allt större organisationer, där det krävs en stor grupp förändringsambassadörer som arbetar med en samordnad metod.

Utveckla dina mjuka färdigheter

Mjuka färdigheter har alltid varit avgörande för att utveckla effektiva ledare. Men idag är teamen så utspridda och arbetar hemifrån, och därför är det viktigare än någonsin. Idag ställs chefer inför nya utmaningar, från att hålla igång problemfria kommunikationslinjer till att hålla teamet engagerat trots att allt sker online.

När nya koncept som ”zoomtrötthet” dyker upp och föräldrar kämpar mer än tidigare för att balansera arbete och familjeliv hemma måste chefer gå in i sin roll som ledare och ge vägledning.

Karriärplanering/rörlighet

Många fokuserar på att locka till sig och anställa ny, duktig personal, men kvarhållandet av personalen och interna befordringar kan försummas, vilket är negativt för organisationen. Som nämnts tidigare kan du investera i din talangpipeline och coacha dina befintliga medarbetare att klättra upp i organisationen.

Genom att se till att den befintliga personalen coachas, hanteras och vägleds på rätt sätt säkerställer du att de här medarbetarna förkroppsligar företagskulturen och hjälper företaget att växa.

Mångfaldsutbildning

Fler och fler organisationer inser behovet av att skapa mer mångfaldiga och inkluderande företagskulturer. Omedvetna fördomar, känslighet och traditionella normer har under allt för lång tid hindrat många företag från att anställa eller utbilda människor med olika bakgrunder, kulturer, etnicitet och kön.

Många studier visar att kvinnor och medarbetare med minoritetsbakgrund får färre möjligheter till mentorskap och professionell utveckling, vilket leder till att chefer och ledningsgrupper fortsätter att vara i stort sett homogena. Enligt en studie från Deloitte har kvinnor och minoriteter fortfarande bara 35 procent av positionerna på C-nivå i Fortune 500

Oavsett om du vill hjälpa din ledningsgrupp att anta nya utmaningar, anpassa er till nya upplevelser och skapa en arbetsgrupp med större mångfald, eller om du helt enkelt vill skapa professionella utvecklingsmöjligheter för olika färdigheter, kan du få hjälp av professionell coaching.

Hur du hittar rätt coach för din organisation:

När du har bestämt dig för att du eller ditt företag ska använda er av professionell coaching är det viktigt att du tar dig tid att förstå vilken typ av coaching som behövs och hitta rätt coach eller coachingplattform för de resultat du letar efter.

Här är en steg för steg-guide som hjälper dig att välja rätt coach:

 • Bestäm först vilket coachingformat som fungerar bäst för dig eller ditt företag
  Det första steget är att bestämma hur du vill använda professionell coaching och hur du vill att den ska genomföras. Om du till exempel vill få ut det mesta av ett team eller flera team som arbetar med ett stort projekt är ett gruppcoachingsformat förmodligen det bästa alternativet, eftersom det använder gruppens färdigheter och erfarenheter och samlar resurser för att hitta det bästa sättet att arbeta tillsammans.Om du vill få ut mesta möjliga av dig själv eller en viktig individ inom din organisation är individuell coaching ett bra alternativ. Den här typen av coaching fokuserar på att förbättra individen och förstå hur de kan arbeta för att prestera så effektivt som möjligt.

  Om alla dina medarbetare arbetar på distans skulle onlinecoaching vara ett naturligt val. Det passar bäst för distansarbetare eftersom onlinecoaching är flexibel och kan anpassas till individens schema.

 • Leta efter någon med rätt erfarenhet/certifiering
  Det kan verka uppenbart, men i en värld full av bedrägliga personer har den professionella coachingbranschen ibland hemsökts av utövare som saknar rätt certifiering, kunskap och erfarenhet för att coacha dig eller dina anställda på rätt sätt.
  Faktum är att det finns flera exempel på professionell coaching som har gått snett. Vissa av dessa ”coacher” har ingen förståelse eller utbildning för att hantera de påfrestningar som en psykologisk utbildning innebär. Om de inte har det kan de inte behandla de verkliga problemen eller coacha sina kunder på rätt sätt för att bli bättre och nöjdare medarbetare.

  Istället har vi sett att dessa bedrägliga coacher har förstärkt negativa beteenden hos sina kunder genom att behandla symptomen snarare än orsakerna. Och om kunden har en ledande roll eller sitter i högsta ledningen kan det få allvarliga konsekvenser för hela organisationen.

  Så när du letar efter en professionell coach bör du ta dig tid att göra efterforskningar och se till att de har rätt kvalifikationer för jobbet.

 • Få en uppfattning om vad du vill förbättra
  Det är lätt att säga att du vill att en professionell coach ska komma in och hjälpa dina medarbetare och ditt företag att nå sin fulla potential, men om du inte vet exakt vad det är du vill förbättra eller var du vill se förändring kan det sluta med att du slösar både pengar och tid.Därför är det viktigt att du tar reda på vad du vill få ut av de professionella coachingtjänsterna eller -plattformarna. Vill du utbilda viktiga personer? Eller förbereda dig inför ett organisatoriskt skifte? Var ärlig kring dina behov och välj därefter.
 • Se vad som passar
  Det finns ingen metod som passar alla för professionell coaching. Ibland passar en coach och kund inte ihop och då kommer du inte att nå dina mål. Men oroa dig inte. Det här är bara en del av processen.
  Ge din professionella coach en testperiod, mät hur effektiva resultaten är och avgör sedan om du vill fortsätta eller byta riktning. Valet är alltid ditt.

Avslutande tankar

Professionell coaching kan vara ett sätt för dig eller ditt företag att frigöra potential och få ut mesta möjliga av din begåvade arbetsstyrka. Kom bara ihåg att vara vaksam och uppmärksam när du väljer din professionella coach, och ta dig tid att verkligen förstå vad det är du behöver. På så sätt ökar du dina chanser att lyckas – men det vet du redan!

Använd den här guiden för att hitta en professionell coach, modell eller coachingprogram som passar dig och njut av processen!

Driv tillväxt och effekt med coaching

Kolla in vår gratis e-bok

Upptäck programmet

Globala kontor

Den ledande globala digitala coachingplattformen

CoachHub är den ledande globala plattformen för talangutveckling som ger organisationer möjlighet att skapa ett personligt, mätbart och skalbart coachingprogram för alla anställda, oavsett avdelning och yrkesnivå. Genom att göra det kan organisationer dra nytta av en mängd fördelar, bland annat ökat personalengagemang, högre produktivitet, förbättrad arbetsprestation och minskat personalomsättning. CoachHubs globala pool av coacher består av över 3 500 certifierade affärscoacher i 90 länder på sex kontinenter med coachingsessioner på över 60 språk. CoachHubs innovativa coachingprogram, som betjänar mer än 1 000 kunder över hela världen, är baserade på skyddad vetenskaplig forskning och studier från vårt Coaching Lab. CoachHub backas upp av ledande tech-investerare, bland annat Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech och Silicon Valley Bank/SVB Capital. CoachHub har åtagit sig att skapa en grönare framtid och är ett certifierat koldioxidneutralt företag sedan 2022.
This site is registered on wpml.org as a development site.