Digital coaching ger långsiktig personlig utveckling med hög effekt

Coaching stödjer organisationer med en riktig strategi för talent management som ökar motivationen och engagemanget.

Prestation och engagemang

Uppgradera gamla lärandeformer för att skapa högpresterande team.

Företag som kan främja ett tillväxttankesätt (använda stretchuppdrag och öppet diskutera misstag för att stödja lärande) och anamma den digitala transformationen i utbildning och utveckling, ökar sina prestationer avsevärt och är tre gånger mer lönsamma.

70%

av de personer som coachas uppger att arbetsprestationen förbättrats.

96%

av de personer som coachas är mycket engagerade (jämfört med 30 % av anställda som engagerar sig i nuvarande plattformar för e-utbildning).

88%

av de personer som coachas rapporterar måluppfyllelse genom CoachHub (jämfört med utbildning i klassrum där endast 15 % av de anställda uppger en ökning av prestation och måluppfyllelse).

4x

högre intäkt per aktie i tillväxt för företag med mycket engagerad personal.

Kompetensutveckling

Modernisera din L&D-portfölj för att driva affärsresultat.

Många av våra kunder integrerar CoachHub som en viktig del i sina utvecklingsprogram för att tillsammans med en neutral sakkunnig ge deltagarna möjlighet att reflektera över hur man inför standardmodulerna i sitt eget sammanhang.

För att säkerställa hållbarhet för och överföring av lärande erbjuds CoachHub även som en uppföljning av aktuella program eftersom det är då anställda är för sig själva och behöver det individuella stödet.

83%

av de personer som coachas har lärt sig och utvecklats betydligt genom coachingen.

80%

av de personer som coachas har fått ny kompetens som är användbar för yrket.

95%

av CoachHub-klienterna skulle använda sin utbildningsbudget för att fortsätta använda CoachHub.

24%

högre vinstmarginal uppnås av företag som investerar i kompetensutveckling.

Ring oss på +46 8 446 826 26, mejla oss (mail@coachhub.com) eller kontakta oss nedan för en demo.

Globala kontor

Den ledande globala digitala coachingplattformen

CoachHub är den ledande globala plattformen för kompetensutveckling som ger organisationer möjlighet att skapa ett personligt, mätbart och skalbart coachingprogram för alla anställda, oavsett avdelning och yrkesnivå. Genom att göra det kan organisationer dra nytta av en mängd fördelar, bland annat ökat personalengagemang, högre produktivitet, förbättrad arbetsprestation och behålla personalen. CoachHubs globala pool av coacher består av över 3 500 certifierade affärscoacher i 90 länder på sex kontinenter med coachingsessioner på över 60 språk som betjänar fler än 500 kunder. Våra program baseras på avancerad forskning och utveckling från vårt Coaching Lab, som leds av prof. Jonathan Passmore och vårt vetenskapsråd. CoachHub backas upp av ledande tech-investerare, bland annat Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech och Silicon Valley Bank/SVB Capital. I september 2021 förvärvade CoachHub den franska digitala coachingpionjären MoovOne för att etablera en global vinnare som fokuserar på att gemensamt föra ut coaching till alla.
This site is registered on wpml.org as a development site.