Stöd för kvinnliga chefer under medarbetarens livscykel

 

Coaching ger nödvändigt stöd för kvinnliga ledare på arbetsplatsen och deras medarbetare under tiden de arbetar i din organisation.

Att minska könsklyftan är inte bara en samvetsfråga utan det har även positiva effekter för enskilda personer och verksamheten.

En systematisk metod för att främja jämställdhet på arbetsplatsen börjar vid den allra första kontaktpunkten med din organisation, och fortsätter genom varje fas av medarbetarens livscykel.

Guideboken omfattar:

  • De sex faserna i medarbetarens livscykel
  • Hur könsdiskriminering påverkar kvinnor i varje fas
  • Praktiska sätt att skapa en mer stödjande arbetsmiljö för kvinnor
  • Hur du använder coaching för att synliggöra omedvetna fördomar

Ta reda på mer om coaching till kvinnor i ledarskapsställning

82%

ökning av bibehållandet av nyanställda vid genomförande av inkluderande introduktionsmetoder.

 

(Brandon Hall Group, 2015)

1 av 2

svarande i en undersökning ansåg att ”kvinnor underskattar sin förmåga att leda”.

 

(Center for Creative Leadership, 2017)

87:100

andelen befordrade kvinnor respektive befordrade män

 

(McKinsey, 2022)

Läs mer i guideboken

Stöd för kvinnliga chefer under medarbetarens livscykel

Strategier för att stödja kvinnor i ledarskapsställning

Starka team

Öka teamens prestationer med ökad mångfald

Bibehållande av anställda

Inför coaching tidigt under en medarbetares anställning för att öka deras tillfredsställelse med jobbet.

Kulturell utveckling

Tillhandahåll resurser som stöder inkluderande arbetsplatser och anställdas välbefinnande.

Hjälp din organisation att stödja kvinnor i ledarskapsställning med CoachHub.

Globala kontor

Den ledande globala digitala coachingplattformen

CoachHub är den ledande globala plattformen för talangutveckling som ger organisationer möjlighet att skapa ett personligt, mätbart och skalbart coachingprogram för alla anställda, oavsett avdelning och yrkesnivå. Genom att göra det kan organisationer dra nytta av en mängd fördelar, bland annat ökat personalengagemang, högre produktivitet, förbättrad arbetsprestation och minskat personalomsättning. CoachHubs globala pool av coacher består av över 3 500 certifierade affärscoacher i 90 länder på sex kontinenter med coachingsessioner på över 60 språk. CoachHubs innovativa coachingprogram, som betjänar mer än 1 000 kunder över hela världen, är baserade på skyddad vetenskaplig forskning och studier från vårt Coaching Lab. CoachHub backas upp av ledande tech-investerare, bland annat Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech och Silicon Valley Bank/SVB Capital. CoachHub har åtagit sig att skapa en grönare framtid och är ett certifierat koldioxidneutralt företag sedan 2022.
This site is registered on wpml.org as a development site.