Omvandlar människor och organisationer

Ge dina medarbetare möjlighet att utvecklas med CoachHubs personliga, mätbara och skalbara digitala coachingprogram.

Vald av

Vad är CoachHub?

CoachHub är det ledande företaget inom digital coaching som erbjuder holistisk personalutveckling för framåtblickande företag i global skala. Transformera verksamheten med hjälp av teknik och skapa en motståndskraftig och välmående arbetsstyrka.

Mätbar

Spåra den coachade medarbetarens framsteg inom fokusområden, måluppfyllelse och nöjdhet med sessioner.

Skalbar

Skala upp med plattformsteknik och en global pool med toppcoacher.

Flexibel

Få coaching när som helst, var som helst med vår mobila lösning.

Så fungerar CoachHub

Få tillgång till regelbundna coachingsessioner med någon av de bästa affärscoacherna.

Få ytterligare värde av sessionerna genom att välja korta övningar att genomföra mellan sessionerna från ett omfattande bibliotek.

Chatta med din coach dygnet runt i appen.

Effekt på verksamheten

8x ROI through coaching

En stark coachingkultur gynnar företag genom att den:

  • Ökar produktiviteten med 86%
  • Ökar personalengagemanget med 56%
  • Ökar bibehållandet av anställda med 32%

Vår coachingmetod

Individuell coaching

CoachHubs coaching- och utbildningsmetod har utvecklats i samarbete med ledande experter inom coaching och ledarskapsutveckling. Den utgör en grund för nära samarbete mellan HR, chefer och coacher. Den är kompatibel med nuvarande ledningskompetens och ramverk för ledarskap.

Topp 5 %

Certifierade
toppcoacher

Alla våra coacher är certifierade av världens ledande coachingorganisationer. De har minst sex års erfarenhet av professionell coaching och många har varit ledare inom olika branscher. Efter att ha gått igenom vår rigorösa granskningsprocess väljs endast 5 % av de sökande ut för att bli CoachHub-coacher.

Säkerhet och dataskydd

Vi tar vårt ansvar för att skydda dina uppgifter på största allvar. CoachHub är en helt egenutvecklad programvara som bara använder de högsta branschstandarderna för att garantera dataskydd och säkerställa integritet och sekretess.

SSL-Certifierad

CoachHub är SSL-certifierad och fungerar uteslutande via SSL-krypterade anslutningar för att säkerställa maximal datasäkerhet.

ISO 27001-Certifierad

Vi är ISO 27001-certifierade. Standarden skyddar din mest värdefulla information och bekräftar officiellt att kontinuerlig förbättring av datasäkerhet sker genom att luckor i informationssäkerhet minskas till ett minimum.

Förenlig med CCPA

Vi arbetar för att uppfylla de juridiska kraven för alla regionala lagar, bland annat California Consumer Privacy Act (CCPA).

6 goda anledningar

Varför coaching?

Konventionella seminarier och
workshops räcker inte

Enligt McKinsey anser 75 % av alla anställda att utbildningen de erbjudits var ineffektiv. Det beror ofta på ”seminarieeffekten”. Efter ett seminarium kan anställda känna sig välinformerade och motiverade, men de positiva effekterna minskar när de är tillbaka i sina dagliga rutiner. Ännu värre är om ingen utbildning erbjuds.

Anställda tvingas att lära sig sina roller ”i jobbet” och utan professionellt stöd. Studier har visat att hållbart lärande och beteendeförändring kräver en kulturell förändring. Att införa en coachingkultur – som är skalbar, mätbar och flexibel – bidrar till att skapa en välbehövlig kulturell och beteendemässig förändring. CoachHub är lösningen.

Digitalt innebär inte opersonligt

Digitalt innebär inte opersonligt. CoachHub kopplar ihop de personer som coachas med sina coacher och förstärker och förbättrar sessioner med mikroinlärningsuppgifter. De här funktionerna gör det möjligt att omvandla

praktisk erfarenhet och integrerat innehåll till det dagliga arbetet. Denna strategi för lärande är vetenskapligt bevisad att vara tre gånger effektivare än konventionella seminarier och workshops.

Extern coaching för högre chefer är det normala

Men varför ska det inte vara det för alla? De flesta utbildnings- och utvecklingsproffs håller med om att coaching fungerar. Det förbättrar team och företagets slutresultat. Om det är en win-win-situation,

varför tvekar då företag att införa digital coaching? Organisationer kan ibland boka en coach och får liten effekt. Vad som behövs är ett systematiskt tillvägagångssätt. Gå med i CoachHub.

Överordnade är inte coacher

Det finns undantag, men i allmänhet kan en överordnad inte leda och coacha ett team samtidigt. Med tanke på chefers ökande arbetsbelastning och tidsbegränsning anses inte coaching av teammedlemmar vara en prioritet. Många anställda känner sig inte bekväma med att prata

öppet och ärligt med sina chefer om utmaningar i den professionella utvecklingen. CoachHub coachar enskilda personer och vår plattform garanterar total professionalism och sekretess.

Behålla medarbetare och skapa engagemang

Coaching har en direkt och indirekt påverkan på de anställdas engagemang. Först och främst uppnås detta genom att öka arbetsglädjen, och samtidigt genom de överordnades ledarskapskvaliteter. Coaching av en enskild chef kan förbättra motivationen

och samarbetet i hela teamet, i den mån en anställd är engagerad i företagets mål. De påverkar också sina kollegors beteende positivt och förbättrar deras interaktion med kunderna.

CoachHub är den kostnadseffektiva lösningen

ROI för coaching är högre än för traditionella och konventionella utbildnings- och utvecklingstekniker. Varför? 85 % av informationen som erhölls under seminarier eller workshops har glömts

inom 14 dagar. Med andra ord är 85 % av kostnaderna som förknippas med konventionell utbildning och utveckling inte riktigt investerade.

Det senaste från vår blogg

By CoachHub
18 April 2022

Vad är Destruktivt Ledarskap?

Diversity , Equity and Inclusion
By CoachHub
23 November 2021

Tillit På Arbetsplatsen: Varför Detta är så Viktigt Idag Och Hur Man Bygger Upp Den

By CoachHub
23 November 2021

7 Viktiga Motivationsfaktorer På Jobbet

Ring oss på +46 8 446 826 26, mejla oss (mail@coachhub.com) eller kontakta oss nedan för en demo.


Globala kontor

Den ledande globala digitala coachingplattformen

CoachHub är den ledande globala plattformen för talangutveckling som ger organisationer möjlighet att skapa ett personligt, mätbart och skalbart coachingprogram för alla anställda, oavsett avdelning och yrkesnivå. Genom att göra det kan organisationer dra nytta av en mängd fördelar, bland annat ökat personalengagemang, högre produktivitet, förbättrad arbetsprestation och minskat personalomsättning. CoachHubs globala pool av coacher består av över 3 500 certifierade affärscoacher i 90 länder på sex kontinenter med coachingsessioner på över 60 språk. CoachHubs innovativa coachingprogram, som betjänar mer än 1 000 kunder över hela världen, är baserade på skyddad vetenskaplig forskning och studier från vårt Innovation Lab. CoachHub backas upp av ledande tech-investerare, bland annat Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech och Silicon Valley Bank/SVB Capital. CoachHub har åtagit sig att skapa en grönare framtid och är ett certifierat koldioxidneutralt företag sedan 2022.
This site is registered on wpml.org as a development site.