Upptäck fördelarna med coaching

 

Digital coaching kan hjälpa dina medarbetare att uppnå arbetslivsbalans och affärsmål

Coaching lönar sig

På senare tid har fler och fler organisationer börjat använda coachingprogram för sina anställda. Varför? För att det fungerar! Det har inte bara en positiv inverkan på enskilda personer, utan även på organisationen som helhet. Avkastningen på investeringen (ROI) från coaching varierar från 37 % till 560 %, och även den minsta bedömningen visar på en betydande inverkan.

 • 256% ROI för företag som investerar i utveckling av mjuka färdigheter som flexibilitet och styrka (International Growth Center, 2016).
 • 250% ROI för företag som investerar i anställdas välbefinnande (CoachHub, 2020).
 • 167% ökning av anställdas nöjdhetsmått (NPS, Net Promoter Score) för organisationer som skapar en känsla av tillhörighet (Harvard Business Review, 2019).

Klicka här för att hämta vår kostnadsfria sammanfattning om att driva tillväxt och öka värdet för organisationer med digital coaching.

Förstärka effekten

De personliga fördelarna med coaching är omfattande. Oavsett om fokus ligger på prestation, kompetensutveckling, bibehållning av anställda, mångfald, jämställdhet och inkludering eller välbefinnande, ger digital coaching medarbetarna nya kunskaper och färdigheter för att uppnå bästa resultat.

För företag

 • 65% lägre personalomsättning (Workplace Wellness Trends, 2017).
 • 21% högre produktivitet (Accenture, 2019).

För anställda

 • 91% av de personer som coachas ökade sin självkännedom, medvetenhet och känsla av mening (CoachHub, 2020).
 • 80% av de personer som coachas anser att de har fått kompetenser som är användbara för yrket (CoachHub, 2020).

Värdet bortom pengarna

Hela skalan av positiva resultat sträcker sig bortom ekonomisk vinst. En överdriven betoning på vinst kan begränsa en organisations medvetenhet om alla potentiella fördelar som den har. Därför är vårt coachingprogram utformat för att hjälpa organisationer att utveckla en stark coachingkultur. Företag med en stark coachingkultur har en större andel engagerade anställda än andra organisationer, 61% jämfört med 53% (ATD, 2018) och rapporterar även högre resultat i:

 • Kundnöjdhet
 • Regelefterlevnad
 • Attrahera talanger
 • Ny produktutveckling och leverans
 • Aktieägarvärde
 • Storskalig strategisk förändring

99 % av de individer och företag som anlitar en coach är ”nöjda eller mycket nöjda”, och 96 % säger att de skulle göra om processen (ICF Global Coaching Client Study, 2018).

Förbättra organisationens olika styrkor

Vår globala miljö förändras ständigt och organisationer måste möta nya utmaningar. Ständig förändring innebär ständig anpassning, innovation och utveckling av nya idéer. Detta kräver en annan typ av ledarskap som snabbt kan justeras och samtidigt visar medkänsla och trovärdighet för företagsvärderingar som mångfald, jämställdhet och inkludering för att göra global förändring möjlig.

För att lyckas måste företag gå vidare inom ett antal områden, till exempel att möta nya aktörer i branschen, anpassa sig till krav, locka till sig topptalanger och fastställa en tydlig vision. Med coaching kan du få en samlad överblick över målen och utveckla strategier för att balansera dina mål, skapa transparens och fokusera på rätt affärsinitiativ.

Coaching erbjuder hjälp till organisationer för att förbättra sig på flera punkter, bland annat:

För företaget

Förbättra de anställdas moral.

Skapa starkare band i teamen.

Identifiera och utveckla anställda med hög potential.

Styra och stödja organisationsförändringar.

Effektivisera affärsprocesser och system.

För den anställde

Förmåga att smidigare anpassa sig till snabba förändringar.

Stärka enskilda individer och uppmuntra dem att ta ansvar.

Ge och ta emot återkoppling.

Kommunicera mer effektivt.

Bli mer självmedveten och känna igen beteendemönster.

Vårt holistiska synsätt

Vår organisationskultur stödjer coachingprocessen för alla karriärvägar. Oavsett om du är en kommande ledare eller linjechef och till och med en högre chef strävar vi efter att du ska få det fulla värdet av coaching. Vårt holistiska synsätt fokuserar på tre huvudsakliga problem:

Vetenskap

Vi ser till att coachingutvärderingen uppfyller de högsta vetenskapliga standarderna som backas upp av omfattande mått.

Inriktning

Vi fokuserar på ett nära samarbete med dig för att bättre förstå dina verksamhetsbehov och utveckla den mest insiktsfulla utvärderingsmetoden som hjälper dig att nå dina mål.

Användbarhet

Vi gör utvärderingen användarvänlig för varje person för att säkerställa en smidig integrering med personalens coachingresa.

Strategiska partnerskap

CoachHubs globala coachpool består av över 3 500 certifierade affärscoacher i 70 länder på sex kontinenter med coachingsessioner på över 60 språk. Vi har upprättat partnerskap med världsledande coachingorganisationer, inklusive ICF, Association for Coaching och EMCC, och har upprättat akademiska och innehållssamarbeten med bland annat Harvard Business Publishing, Deloitte och Henley Business School.

Ring oss på +46 8 446 826 26, mejla oss (mail@coachhub.com) eller kontakta oss nedan för en demo.


Globala kontor

Den ledande globala digitala coachingplattformen

CoachHub är den ledande globala plattformen för talangutveckling som ger organisationer möjlighet att skapa ett personligt, mätbart och skalbart coachingprogram för alla anställda, oavsett avdelning och yrkesnivå. Genom att göra det kan organisationer dra nytta av en mängd fördelar, bland annat ökat personalengagemang, högre produktivitet, förbättrad arbetsprestation och minskat personalomsättning. CoachHubs globala pool av coacher består av över 3 500 certifierade affärscoacher i 90 länder på sex kontinenter med coachingsessioner på över 60 språk. CoachHubs innovativa coachingprogram, som betjänar mer än 1 000 kunder över hela världen, är baserade på skyddad vetenskaplig forskning och studier från vårt Innovation Lab. CoachHub backas upp av ledande tech-investerare, bland annat Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech och Silicon Valley Bank/SVB Capital. CoachHub har åtagit sig att skapa en grönare framtid och är ett certifierat koldioxidneutralt företag sedan 2022.
This site is registered on wpml.org as a development site.