• Home
 • Generativitet kontra stagnation: Hur du ökar ledarskapsvärdet och stärker arbetsinsatser

Generativitet kontra stagnation: Hur du ökar ledarskapsvärdet och stärker arbetsinsatser

CoachHub · 8 December 2022 · 7 min read

Äldre i generation Y, generation X och unga boomers som visar tecken på likgiltighet på arbetsplatsen kan behöva känna sig behövda i sina privatliv eller arbetsliv. Individer mellan 40 och 65 år har nått en ny psykosocial utvecklingsfas. I den här fasen blir deras bidrag till världen betydande. Arbetsgivare kan främja deras tillväxt på ett sätt som kan gynna både verksamheten och individen.

I den här bloggen förklarar vi den här utvecklingsfasen. Vi diskuterar skillnaden mellan generativitet och stagnation, hur de demonstreras på kontoret och hur arbetsgivare kan skapa en arbetsplats som främjar generativitet.

Nu sätter vi igång.

Definition: Generativitet kontra stagnation

Generativitet är en fas mitt i livet där en person uppvisar beteenden som bidrar till samhället eller tillför värde till kommande generationer. De gör detta utan att de förväntar sig att få något i gengäld.

Stagnation är motsatsen till generativitet. Det handlar om beteenden hos personer i mellanåldern som visar sig i likgiltighet och apati i förhållande till deras karriär och psykosociala relationer.

Generativitet kontra stagnation är den sjunde fasen i Erik Eriksons teori om psykosocial utveckling.

Eriksons åtta faser av psykosocial utveckling

Erik Eriksons teori antyder att personlighet utvecklas på ett förutbestämt sätt mellan födsel och död. Enligt Erikson upplever individer situationer där deras psykologiska behov står i konflikt med samhällets behov.

Hur en persons behov tillgodoses påverkar personlighetsutvecklingen när det gäller att känna sig kompetent eller otillräcklig. Det motiverar i sin tur deras beteenden och handlingar.

De åtta faserna är

 • Fas 1 – 0–1 1/2 år: Grundläggande tillit kontra grundläggande misstro
 • Fas 2 – 1 1/2–3 år: Självständighet kontra blygsel och tvivel
 • Fas 3 – 3–7 år: Initiativ kontra skuldkänsla
 • Fas 4 – 7–puberteten: Arbetsflit kontra underlägsenhetskänslor
 • Fas 5 – pubertet–20 år: Identitet kontra splittring i rollerna
 • Fas 6 – ung vuxen: Närhet kontra isolering
 • Fas 7 – medelåldern: Generativitet kontra stagnation
 • Fas 8 – mognad: Integritet kontra förtvivlan
generativity vs stagnation

Eriksons sjunde fas inom psykosocial utveckling

Den sjunde fasen av psykosocial utveckling äger rum under medelåldern, eller mellan ungefär 40 och 64 års ålder. Under denna fas strävar vuxna efter att påverka världen genom att bidra till samhället eller tillföra värde till yngre generationer. Detta härrör från en önskan att vara behövd, lämna ett arv, göra skillnad eller ge tillbaka till samhället.

Exempel på generativitet är att uppfostra barn och hjälpa dem att utvecklas och att vårda relationer. Det kan uttryckas genom att lära andra, engagera sig som volontär eller ge tillbaka till samhället. Vuxna kan uttrycka generativitet genom sina kreativa eller karriärmässiga prestationer.

 

Fördelar med generativitet

När en individ lever ett meningsfullt liv – genom att engagera sig i omvärlden och skapa meningsfulla kontakter – utvecklar de en positiv självuppfattning om deras generativitet. De tror att deras liv spelar roll och att de påverkar världen.

Enligt Psychology in Action gynnar generativitet vuxna samtidigt som även andra gynnas. Flera studier visar att hur generativ en person anser sig vara de påverkar deras hälsa.

Vuxna som känner sig behövliga och användbara kan till exempel

 • lida mindre av depression och ångest
 • känna sig mer lyckliga och tillfredsställda
 • ha en bättre hälsa och högre nivå av välbefinnande
 • löper lägre risk att för fysisk sjukdom och funktionsnedsättningar
 • leva längre liv.

 

Stagnationsrisker

Om en vuxen inte hittar ett sätt att bidra upplever de stagnation eller en känsla av likgiltighet.

Att en person är i stagnation kan visa sig genom

 • att personen känner sig som att de står utanför
 • gemenskapen/samhället
 • bristande produktivitet
 • bristande självförbättring
 • självcentrerade beteenden
 • att de vill ha något i gengäld för att göra något för någon annan.

Skapa ett dynamiskt inkluderande företag med hjälp av digital coaching

Få tillgång till whitepaper

Läs nu

Generativitet och stagnation på arbetsplatsen

Generativitet har en enorm kapacitet att påverka arbetsplatsen och karriärresultaten. Det beror på att kontoret är det perfekta utrymmet för lärande och kunskapsdelning. På samma sätt skapar givande arbete och att känna att man bidrar en känsla av prestation och tillfredsställelse. Det kan främja en persons produktivitet och utveckling.

För att vara tydlig är det inte rimligt för arbetsgivare att förvänta sig generativitet från nya eller unga anställda. Någon som lär sig eller bemästrar sina arbetsuppgifter – samtidigt som de tar ansvar för familjen – kommer att ha svårt med ledarskap och att vara självuppoffrande. Istället ska företag söka och vårda generativitet hos anställda i medelåldern som har uppnått en hög kompetensnivå i sina karriärer.

 

Fördelar med generativitet på arbetsplatsen

Generativitet på kontoret kan leda till större motivation, självständigt arbete och högre produktivitet. Det kan stärka önskan att växa och ta sig an allt mer utmanande arbetsuppgifter. Det gör även att man känner sig nöjd med sin arbetsinsats, tillfredsställd och trivs i sin karriär. Anställda ökar sin egen tillfredsställelse när de deltar i mentorskapsprogram. Mentorskap hjälper dem att känna sig behövda och kan leda till framsteg i karriären, befordringar och högre ersättning.

Företag kan också dra nytta av att vårda en anda av generativitet och mentorskap. Forskning visar att på 91 % av anställda som har en mentor är nöjda med sina jobb. Anställda som har en mentor har en mer positiv syn på sin arbetsgivare och är mindre benägna att sluta. Antalet anställda som har en mentor och som stannar kvar på sin arbetsplats är 50 % högre än antalet anställda som inte har en mentor.

 

Stagnationsrisker på arbetsplatsen

Ett stagnationstankesätt hos vuxna anställda kan däremot skada verksamheten. Det kan leda till kronisk likgiltighet, låg produktivitet, hög omsättning och total avsaknad av karriärsutveckling.

Några exempel på stagnation på kontoret kan vara

 • bristande samarbete
 • oförmåga eller brist på önskan att utvecklas
 • låg produktivitet
 • konfrontation eller friktion med teammedlemmar eller ledarskap.

Även om det kan vara enkelt för arbetsgivare att anta att någon som visar tecken på stagnation har misslyckats med att utveckla ett generativt tankesätt, kan det vara så att det inte alltid är fallet.

Kom ihåg att en individ upplever situationer i vilka deras psykologiska behov står i konflikt med samhällets behov. Hur dessa behov uppfylls påverkar deras utveckling, vilket i sin tur motiverar deras beteende. En arbetsgivare kan skapa konflikten och misslyckas med att tillhandahålla en tillfredsställande lösning. Därför kan en arbetsgivare orsaka stagnation på arbetsplatsen.

Karriärstagnation kan bero på

 • anställda som fokuserar på arbetsgivarens förväntningar
 • otillräcklig utbildning
 • brist på feedback om prestation
 • brist på kommunikation om hur anställda påverkar verksamheten
 • repetitiva rutinmässiga arbetsuppgifter
 • minimal yrkesmässig utveckling
 • inga möjligheter till karriärsutveckling.

Ta ett jättekliv framåt genom att ge människor befogenhet

Lär känna CoachHub

Upptäck programmet

Skapa ett generativt tankesätt på arbetsplatsen

Den goda nyheten är att du kan lösa karriärstagnation och bygga upp ett generativt tankesätt inom din verksamhet. Större möjlighet för anställda att själva bestämma över sina arbetsuppgifter, regelbunden feedback, givande produktivitet och innovation är utmärkta punkter att börja arbeta med. Mentorskap och karriärsutvecklingsprogram kan öka känslan av prestation, att man bidrar och tillfredsställelse med jobbet. Dessutom kan arbetsgivarsponsrade volontärprogram och bidrag till samhället främja en anda av generositet.

Ledarskapscoaching kan lära arbetsledare, chefer, högre chefer och andra gruppledare att leda effektivt. En stark coachingkultur utvecklar ett generativt tankesätt och gynnar företag med ökad produktivitet, engagemang och större bibehållande av anställda.

CoachHub tillhandahåller digitala coachingtjänster som gör det möjligt för vanliga ledare att bli fantastiska ledare. Våra coachingtjänster kan utbilda din ledningsgrupp så att du kan utveckla attribut från fantastiska ledare och omvandla din organisation inifrån. Läs om hur vår coaching på begäran kan hjälpa dig.


Globala kontor

Den ledande globala digitala coachingplattformen

CoachHub är den ledande globala plattformen för talangutveckling som ger organisationer möjlighet att skapa ett personligt, mätbart och skalbart coachingprogram för alla anställda, oavsett avdelning och yrkesnivå. Genom att göra det kan organisationer dra nytta av en mängd fördelar, bland annat ökat personalengagemang, högre produktivitet, förbättrad arbetsprestation och minskat personalomsättning. CoachHubs globala pool av coacher består av över 3 500 certifierade affärscoacher i 90 länder på sex kontinenter med coachingsessioner på över 60 språk. CoachHubs innovativa coachingprogram, som betjänar mer än 1 000 kunder över hela världen, är baserade på skyddad vetenskaplig forskning och studier från vårt Innovation Lab. CoachHub backas upp av ledande tech-investerare, bland annat Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech och Silicon Valley Bank/SVB Capital. CoachHub har åtagit sig att skapa en grönare framtid och är ett certifierat koldioxidneutralt företag sedan 2022.
This site is registered on wpml.org as a development site.