• Home
 • De Tio Viktigaste Mjuka Kompetenserna Att Utveckla Under 2022

De Tio Viktigaste Mjuka Kompetenserna Att Utveckla Under 2022

CoachHub · 2 June 2021 · 9 min read

Mjuka kompetenser har blivit ett måste i dagens företagsvärld och är bland de mest eftertraktade kompetenserna för företagsledare, medarbetare på personalavdelningen och individer som letar efter yrkesmässig utveckling eller anställning.

Mjuka kompetenser kallas också beteendekompetenser och de representerar alla kompetenser som människor har och tillämpar i en yrkesmässig miljö. Några av dessa kompetenser är stresshantering, kreativitet och empati. Dessutom utvecklas kompetenser för arbetsteknik, inom t.ex. distansarbete, automatisering och digitalisering, varje dag.

I följande avsnitt får du lära dig mer om de viktigaste och mest eftertraktade mjuka kompetenserna under 2022, och se hur du kan förbättra olika kompetenser i ditt liv för att förbli skicklig i en mycket konkurrensutsatt värld.

Då sätter vi igång!

Definition av mjuka kompetenser: Vilka är de?

Mjuka kompetenser är icke-tekniska kompetenser som påverkar hur du arbetar, interagerar med kollegor, hanterar ditt arbete och tar itu med problemlösning. Några av de viktigaste mjuka kompetenserna inkluderar bl.a. lyssningsförmåga, kommunikationsförmåga och social kompetens.

När det gäller rekrytering föredrar en linjechef eller rekryteringschef oftast kandidater som har goda mjuka kompetenser. Arbetsgivare anser att dessa kompetenser hjälper en person att bli mer framgångsrik och värdefull på arbetsplatsen. Du kan ha enastående tekniska kunskaper på arbetet, men du kanske inte uppnår så mycket om du inte kan arbeta i ett team eller hantera din tid på ett effektivt sätt.

Mjuka kompetenser är mycket rörliga, oavsett en persons yrke eller befattning. De kan överföras från en person till en annan och förbättras genom övning.

Varför är mjuka kompetenser viktiga?

Du kanske undrar om mjuka kompetenser är viktiga, och i så fall varför?

I dag är det inte akademisk excellens som gäller i världen. Men om någon yrkesmässig utbildning fortfarande har betydelse tenderar mjuka kompetenser att vara de mest säljbara eller mer önskvärda kvalifikationerna. Och det beror på att vårt arbetssätt fortsätter att förändras dagligen.

Anpassning till förändringar inom teknik, industri, karriär eller yrke blir möjlig genom utbildning i mjuka kompetenser. På grund av de nedstängningar och begränsningar av förflyttning som uppstod som ett resultat av covid-19 så arbetar väldigt många på distans nu. Det har gjort att de använder sin beteendekompetens mer och det har visat sig vara mer delaktigt och samarbetsinriktat.

Michael Cage och Cadre Emploi genomförde en undersökning som upptäckte följande:

 1. 84 procent av företagets chefer bekräftar vikten av mjuka kompetenser.
 2. 54 procent använder sina mjuka kompetenser oftare än sina hårda kompetenser, medan 31 procent använder hårda kompetenser mer sällan än mjuka kompetenser.
 3. 70 procent av verkställande chefer anser att de inte har utnyttjat sina mjuka kompetenser på ett effektivt sätt, medan 62 procent av mellanchefer och överordnade chefer gärna skulle anställa kandidater baserat på deras mjuka kompetenser. Inom t.ex. marknadsföring och digitala branscher kan mjuka kompetenser vara en förutsättning vid anställning.

Ovanstående undersökning visar otvetydigt att den mänskliga faktorn är avgörande för att främja förändring och tillväxt i ett företag. Kom ihåg att anpassningsförmåga är omöjlig utan lagarbete, känslomässig intelligens, flexibilitet och motståndskraft.

Mjuka kompetenser verkar vara ett strategiskt verktyg, precis som arbetsgivare anser att kompetenshöjning och omskolning är viktiga verktyg för att förbättra medarbetarnas kompetenser, genom yrkesmässig coaching och utbildning. Detta är mycket lönsamt för en organisation.

I en nyligen genomförd studie fann McKinsey att 82 procent av företagsägare med en avkastning på över 100 miljoner dollar anser att omskolning är en gedigen lösning för att kompensera för bristande kompetens inom vissa områden.

Baserat på dessa resultat kan man med säkerhet säga att den mänskliga faktorn är avgörande för en organisations konkurrenskraft. Människan är dessutom mycket flexibel och kan anpassa sig till förändringar och kriser. Därför bör företag inse att mjuka kompetenser på arbetsplatsen är deras största investering.

Driv tillväxt och effekt med coaching

Kolla in vår gratis e-bok

Skaffa e-boken

Hur man förbättrar mjuka kompetenser

Som tidigare har nämnts så måste mjuka kompetenser förvärvas. Det är sant att vissa människor är naturligt kreativa, motståndskraftiga eller empatiska och använder dessa kompetenser utanför kontoret. Men vem som helst kan skaffa sig mjuka kompetenser och utveckla och använda dem inom ramen för arbetet, baserat på företagets behov.

Därför är mjuka kompetenser en viktig del av de yrkesmässiga utbildningsmålen och de blev avgörande så snart de relaterades till framgång i arbetet.

Här är olika sätt som mjuka kompetenser kan användas på i arbetet:

 • Ändringshantering.
 • Stresshantering.
 • Arbeta och leda på distans.
 • Välbefinnande på arbetet.
 • Yrkesmässig utveckling.

Så, hur kan du lära dig mjuka kompetenser?

Den första underlättaren av mjuka kompetenser är affärscoaching. Att läsa, titta på och lyssna på dokument eller rekommendationer om beteendekompetens är det bästa sättet att förbättra dina kunskaper och kompetenser.

Kom dock ihåg att utvecklingen av beteendekompetens kräver anpassad support som tar hänsyn till din personlighet och hur du tillämpar den dagligen. Affärscoaching ger den här typen av support.

Men varför, kanske du undrar?

Dels så finansieras och genomförs coaching inom företaget på ledningens initiativ. Detta ger dig den support du behöver för att utveckla dig själv inom organisationen, och bidrar även till att bygga upp din tillit till ledningen och uppskatta deras insatser för din yrkesmässiga utveckling.

Coaching inom företaget erbjuder även anpassad support. De anställda får inga färdiga och fasta metoder, utan utbildningsteknikerna anpassas efter medarbetarnas behov, med erkända och effektiva verktyg för affärscoaching för omskolning, som t.ex. GROW-tekniken.

De mest eftertraktade mjuka kompetenserna 2022

Det finns många mjuka kompetenser som är värda att öva på, men här är de tio främsta mjuka kompetenserna att överväga under 2021. Som du kanske redan vet så är dessa mänskliga faktorer relaterade till arbete:

1. Motståndskraft

Motståndskraft är kanske den viktigaste kompetensen att ha, särskilt under en kris eller vid förändring. Med motståndskraft kan du klara av en chock, dra viktiga lärdomar från den och gå framåt. Det är viktigt för att bemästra ändringshantering. 

2. Känslomässig intelligens

Känslomässiga kompetenser representerar förmågan att förstå, hantera och använda dina känslor på ett produktivt sätt. En undersökning utförd av CareerBuilder fann att 71 procent av de rekryterande cheferna värderar känslomässig intelligens framför IQ hos en anställd. 75 procent av arbetsgivarna skulle sannolikt erbjuda en löneförhöjning eller befordran till en anställd med en högre EQ.

3. Problemlösning 

Den här beteendekompetensen kan vara mycket användbar, särskilt i affärslivet. Genom att bemästra den här kompetensen kan du analysera ett scenario, föreställa dig kreativa lösningar och fatta ett välgrundat beslut efteråt.

4. Kreativitet

Förmågan att tänka, agera och uttrycka sig på ett unikt sätt. Detta är till exempel individuella variationer eller utveckling av befintliga eller kända metoder. Yrkesverksamma personer som arbetar inom utbildning, IT, konst och datahantering bör ha denna egenskap.

5. Bestämdhet

Det här är förmågan att uttrycka dina känslor och tankar på ett lämpligt och effektivt sätt, att vara självsäker och trygg. Det innebär också att du kan stå upp för dig själv utan att skada andra. Om du föreställer dig en skala med skygghet i ena änden och aggressivitet i den andra så ligger bestämdhet som en grund i mitten.

6. Stresshantering

Den här kompetensen, som även kallas stresstolerans, hjälper dig att klara av tryck och oförutsägbarhet utan att visa upp drag av fientlighet, bitterhet, hopplöshet eller någon negativitet mot dig själv eller andra.

Stresshantering är en viktig förmåga, särskilt för dem som arbetar på distans på grund av covid-19. Yrkesverksamma personer inom projektledning, administration och kundtjänst bör ha den här kompetensen.

7. Tidshantering

Tidshantering innebär planering och medveten hantering av en viss tilldelad tidsperiod för vissa aktiviteter för att öka produktiviteten och effektiviteten. Eftersom tiden är begränsad så ger en korrekt tidshantering dig möjlighet att utforska fler möjligheter, förbättra produktiviteten, hantera konflikter effektivt och fatta bättre beslut.

8. Empati

Empati är oumbärlig för andra kompetenser, som bestämdhet eller konflikthantering, och innebär förmågan att sätta dig i andra människors situation, vilket i sin tur bidrar till att minska missförstånd och spänningar. Men när du visar empati så måste du också lära dig hur du ska bevara din egen personlighet.

9. Samarbete

Det är inte alltid lätt att samarbeta med andra, särskilt på arbetet. Men personer som tror att de kan hantera ansvaret på egen hand, utan hjälp av andra, kan skapa spänningar på arbetsplatsen och äventyra den totala effektiviteten.

Att lära sig att arbeta med andra kollegor, lita på dem, att dela och ta till sig idéer är en utmanande kompetens att bemästra. Men om du lyckas får du en konkurrensfördel jämfört med andra.

10. Ledarskap

Du kan träna ledarskapskompetens utan att leda andra. Med sådana kompetenser kan du uppmuntra andra och leda dem till framgång. Därför är det en högre kompetens. Personer med utomordentlig ledarskapskompetens har en rad olika kompetenser som är användbara på arbetet, inklusive:

 • Förmågan att fatta effektiva beslut snabbt.
 • Enastående konflikt- och problemlösningsförmåga.
 • Förmågan att kunna motivera sig själv och andra.
 • Samarbetsförmåga, utmärkt kommunikation och tidshantering är mycket viktiga i en arbetsmiljö.

De tre främsta kompetenserna för överordnade chefer och ledare

Följande beteendekompetenser kommer att vara särskilt användbara för ledare i framtiden:

1. Ledning på distans

Ledning på distans, som har aktualiserats av den senaste hälsokrisen, kräver nödvändiga beteendekompetenser på alla företag, nu och i framtiden.

2. Ledarskap

Att leda och vägleda ett team är en kompetens som kan läras in. En kompetens som har blivit allt viktigare med anpassningen till distansarbete.

3. Vänlighet

En artikel publicerad av Harvard Business Magazine noterade att vänlighet snabbt håller på att bli den viktigaste kompetensen som avsevärt kommer att påverka möjligheten att uppnå mål och interagera med andra. Det bästa med det är att vem som helst kan lära sig att vara snäll.

Ledarskaps- och kompetensutvecklingsprogram

Avancera och stödja anställda i hela företaget.

Upptäck programmet

Globala kontor

Den ledande globala digitala coachingplattformen

CoachHub är den ledande globala plattformen för talangutveckling som ger organisationer möjlighet att skapa ett personligt, mätbart och skalbart coachingprogram för alla anställda, oavsett avdelning och yrkesnivå. Genom att göra det kan organisationer dra nytta av en mängd fördelar, bland annat ökat personalengagemang, högre produktivitet, förbättrad arbetsprestation och minskat personalomsättning. CoachHubs globala pool av coacher består av över 3 500 certifierade affärscoacher i 90 länder på sex kontinenter med coachingsessioner på över 60 språk. CoachHubs innovativa coachingprogram, som betjänar mer än 1 000 kunder över hela världen, är baserade på skyddad vetenskaplig forskning och studier från vårt Coaching Lab. CoachHub backas upp av ledande tech-investerare, bland annat Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech och Silicon Valley Bank/SVB Capital. CoachHub har åtagit sig att skapa en grönare framtid och är ett certifierat koldioxidneutralt företag sedan 2022.
This site is registered on wpml.org as a development site.