Stärk dig själv och inspirera din organisation

Exekutiv coaching skapar dynamiska och fokuserade organisationer. Det är ett kraftfullt verktyg som ger chefen personlig coaching för att kunna bemästra olika ansvarsområden, frigöra ledarskapspotentialen och hantera sitt välbefinnande.

Exekutiv coaching erbjuder utveckling

Ju högre en chef stiger i ett företag, desto mer ensamt kan det bli. Det kan göra det svårt att reflektera över andra perspektiv och misstag. Exekutiv coaching ger högre chefer möjlighet att få återkoppling och växa på alla nivåer, vilket medför att de kan hitta rätt balans mellan arbete och fritid och uppnå högre tillfredsställelse med livet.

 • Exekutiv coaching är särskilt utformad för högre chefer.
 • Den gör att ledare kan förbättra sin självmedvetenhet.
 • Den tillhandahåller verktyg och resurser som förbättrar relationerna med anställda från varje avdelning.
 • Fokus ligger på att stärka ditt företags självreglering.

Varför exekutiv coaching?

Chefsutveckling är ofta förbisett. Och framgång beror i allt högre grad på innovation, entreprenörskap och utveckling av mjuka färdigheter som kritiskt tänkande, emotionell intelligens och samarbete som ökar de anställdas engagemang och förbättrar resultatet.

 • 40% av Fortune 500-företagen använder tjänster för coaching av chefer.
 • 85% av toppcheferna som får coaching presterar bättre än sina kollegor när det gäller mjuka färdigheter.
 • 80% av de personer som coachas anser att de har fått kompetenser som är användbara för yrket.
 • 27% ökning i vinst för företag som utvecklar mjuka färdigheter.
Corporate coaching tools for leaders

Personliga tillvägagångssätt har störst inverkan på överföring av lärande

15%

av ledarna uppgav att prestationen ökade med utbildning i klassrum.

91%

av ledarna rapporterade en ökning av måluppfyllelse genom CoachHub.

70%

av ledarna som fick coaching rapporterar bättre produktivitet och samarbete.

Fördelar

 1. Chefen får obegränsad tillgång till coachen: videocoachingsessioner och direktmeddelanden.

 2. Våra coacher lämnar utrymme för reflektion, bollar idéer och hjälper den person som coachas att upptäcka hur den fulla potentialen kan uppnås.

 3. Alla samtal mellan en coach och den som coachas är helt konfidentiella.

 4. En jämbördig coach som förstår chefens dagliga verksamhet förstår problemen bättre och tillhandahåller kreativa lösningar.

Så fungerar det

Kemi

En coach väljs ut från en skräddarsydd coachingpool. Efter valet äger ett inledande introduktionssamtal rum och en lära-känna-session bokas in.

Mål

För att fastställa utvecklingspotential diskuteras den coachades styrkor och svagheter samt de mål som personen eftersträvar.

Handlingar

Handlingsalternativ bestäms med coachen och lösningsbaserade strategier tas fram för att hjälpa den coachade att uppnå sina fastställda mål.

Reflektion

Fokusområden och mål mäts och granskas för att se om de är effektiva och justeras vid behov.

Utveckling

När målen har uppnåtts skapar det en meningsfull förändring för den coachade, vilket sipprar genom hela organisationen.

Våra specialiserade coacher

 • Har en bakgrund inom exekutiv coaching med verifierade referenser från minst tre höga chefer i Fortune 500-företag eller liknande företag.
 • I genomsnitt över 10 års erfarenhet av företagsledarskap i multinationella miljöer med ansvar för över 100 anställda eller företag med över 100 miljoner dollar i intäkter.
 • Har minst 500 timmars utbildning som är validerad av en trovärdig coachingorganisation.
 • Är aktiv i en ledande coachingorganisation.
 • Har ett certifikat från en ledande coachingskola.

Ring oss på +46 8 446 826 26, mejla oss (mail@coachhub.com) eller kontakta oss nedan för en demo.

Globala kontor

Den ledande globala digitala coachingplattformen

CoachHub är den ledande globala plattformen för kompetensutveckling som ger organisationer möjlighet att skapa ett personligt, mätbart och skalbart coachingprogram för alla anställda, oavsett avdelning och yrkesnivå. Genom att göra det kan organisationer dra nytta av en mängd fördelar, bland annat ökat personalengagemang, högre produktivitet, förbättrad arbetsprestation och behålla personalen. CoachHubs globala pool av coacher består av över 3 500 certifierade affärscoacher i 90 länder på sex kontinenter med coachingsessioner på över 60 språk som betjänar fler än 500 kunder. Våra program baseras på avancerad forskning och utveckling från vårt Coaching Lab, som leds av prof. Jonathan Passmore och vårt vetenskapsråd. CoachHub backas upp av ledande tech-investerare, bland annat Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech och Silicon Valley Bank/SVB Capital. I september 2021 förvärvade CoachHub den franska digitala coachingpionjären MoovOne för att etablera en global vinnare som fokuserar på att gemensamt föra ut coaching till alla.
This site is registered on wpml.org as a development site.