• Home
 • Ethiek en arbeidsethos: Het dynamische duo voor succes in de huidige werkomgeving

Ethiek en arbeidsethos: Het dynamische duo voor succes in de huidige werkomgeving

CoachHub · 16 May 2023 · 7 min read

Naast de regels en voorschriften die onze activiteiten op het werk sturen, hebben de meeste mensen een persoonlijke ethiek die bepaalt hoe zij hun leven willen leiden. Ethiek is niet zo gemakkelijk uit te leggen als regels of richtlijnen. Het zijn eerder persoonlijke codes die dienen als moreel kompas.

Een eigen ethiek is vaak de onderscheidende factor tussen wat je goed of fout vindt. Mensen hebben meestal niet dezelfde ethiek en daarom verschillen morele kompassen.

De ene persoon kan het oneerlijk vinden om na sluitingstijd te blijven om een klus af te maken en geeft er de voorkeur aan deze de volgende dag te doen. Een ander houdt er misschien niet van om een klus tot de volgende dag uit te voeren. Het betekent niet dat één van beiden goed of fout is. Het betekent alleen dat verschillende dingen belangrijk zijn voor beide mensen. Uiteindelijk kunnen twee mensen met een zeer verschillende ethiek allebei zeer toegewijde, briljante leden van een team zijn, maar zij uiten hun toewijding en harde werk op verschillende manieren, afhankelijk van hun persoonlijke ethiek.

Soms kan iemands persoonlijke ethiek doorwerken in zijn werkethiek.

Een arbeidsethos is de morele code die bepaalt hoe werknemers zich moeten gedragen tegenover collega’s, superieuren en klanten. Een uitstekende werkcultuur en ethiek gaat verder dan alleen maar op het werk verschijnen. Het gaat om alles, van hoe iemand reageert op uitdagingen, tot hoe hij over zijn werk spreekt of zelfs hoe hij zijn collega’s behandelt.

Niet iedereen weet hoe een goede werkethiek eruit moet zien. Dit is waar digitale coaching om de hoek komt kijken, om mensen te helpen bij hun professionele ontwikkeling en hun reis naar verbetering van vaardigheden.

Ethiek op de werkplek

Ethiek is een principiële leidraad voor de manier waarop mensen zich op het werk gedragen ten opzichte van hun collega’s. Hoe een teamlid problemen aanpakt of de aandacht vestigt op moeilijkheden is vaak een kwestie van ethiek.

Verschillende banen hebben hun eigen ethiek die bepaalt hoe werknemers op klanten moeten reageren. Mensen die in de klantenservice werken, weten dat het een goede werkethiek is om beleefd te reageren op klanten. Mensen die in de toeristische sector werken, weten dat een deel van hun werk inhoudt dat ze beleefd moeten zijn tegen mensen.

Hoe goed iemand de beperkingen van zijn werk kan interpreteren is een kwestie van persoonlijke ethiek. Sommige mensen ondervinden moeilijkheden op het werk en pakken die liever zelf aan. Anderen ondervinden moeilijkheden en vragen liever om hulp. Alles hangt af van hoe hun ethiek op het werk de manier waarop zij de wereld zien beïnvloedt.

Voordelen van een sterke ethische basis

Een sterke ethische basis, zowel op als buiten het werk, beïnvloedt de manier waarop mensen ons zien. Er zijn bepaalde voordelen die je krijgt als je een sterke ethische basis hebt. Bijvoorbeeld:

 • Vertrouwen kweken
 • Verbetering van de reputatie
 • Een positieve werkcultuur bevorderen

In de moderne werkomgeving is het niet ongewoon dat werknemers en organisaties met ethische uitdagingen en dilemma’s worden geconfronteerd. Voorbeelden van situaties die een ethisch dilemma kunnen opleveren zijn:

Veel van deze situaties kunnen op den duur tot conflicten leiden, omdat veel mensen niet zijn toegerust om in een gespannen situatie terecht te komen waarin de meningen over ethiek uiteenlopen. Daarom moeten alle werknemers over de nodige vaardigheden beschikken om op hun ethiek te staan en op de werkplek het juiste te doen.

work ethic

Werkethiek en de invloed ervan op succes

Arbeidsethos is een kwaliteit die alle leiders in hun teamleden zoeken. Bij de selectie van werknemers voor nieuwe carrièremogelijkheden kiezen leiders en recruiters bij voorkeur voor werknemers met een sterk karakter en een degelijke ethiek.

Zij die standvastig zijn in hun werkethiek, presteren doorgaans beter en zijn productiever. Zij werken eerder aan de bevordering van de bedrijfsdoelstellingen. Als er mogelijkheden zijn om carrière te maken, zullen mensen met een sterke werkethiek die kansen eerder grijpen.

Sterke werkethiek die bijdraagt tot loopbaansucces

Een sterk arbeidsethos heeft vele aspecten, die elk een essentiële rol spelen bij persoonlijk en professioneel succes.

 • Betrouwbaarheid: Een betrouwbare werknemer zijn is een kwaliteit van onschatbare waarde. Wanneer u betrouwbaar en eerlijk bent, weten mensen dat men op u kan rekenen bij het uitvoeren van belangrijke taken. Uw adviezen worden serieuzer genomen omdat men gelooft dat u de tijd neemt om uw werk te doen.
 • Toewijding: Werknemers moeten toegewijd zijn aan hun werk. Het is een essentieel onderdeel van professionalisme. Teamleden zijn vaak eerder bereid te werken met een toegewijde werknemer dan met iemand met een lusteloze houding.
 • Professionaliteit: Dit gaat verder dan de functieomschrijving en is vaak bepalend voor hoe serieus een werknemer wordt genomen. Voor iemand met een goede werkethiek is het essentieel om te allen tijde professioneel te blijven op de werkplek.

 

De synergie van ethiek en arbeidsethos

Werkethiek is niet altijd hetzelfde als persoonlijke ethiek, maar soms zijn ze met elkaar verweven. Er zijn veel gevallen waarin iemands ethiek overeenkomt met zijn werkethiek. Kwaliteiten als betrouwbaarheid en toewijding kunnen zowel in iemands persoonlijke als professionele leven tot uiting komen.

Zelfs als een werknemer nieuw is in het arbeidsproces, kan zijn persoonlijke ethiek als leidraad dienen voor de manier waarop hij met zijn werk omgaat. Sommige mensen hebben een persoonlijk principe om altijd eerlijk te zijn, en op de werkplek kan eerlijkheid een ethiek van onschatbare waarde voor teamwerk blijken te zijn.

Werkethiek kan sterk worden beïnvloed door persoonlijke ethiek, en omgekeerd. In tijden van ethische dilemma’s kan iemands persoonlijke ethiek van invloed zijn op hoe de situatie wordt aangepakt of afgehandeld. Hoewel er momenten zijn waarop werkethiek en persoonlijke ethiek botsen, bepaalt die soms hoe goed je je aan een situatie kunt aanpassen.

Voordelen van het afstemmen van ethiek en arbeidsethiek

Je ethiek afstemmen op een goed arbeidsethos doet veel voor de vooruitgang van een organisatie. Het moreel van de werknemers wordt bijvoorbeeld gestimuleerd als er een sterke, gezonde ethiek is waaraan alle werknemers in een bedrijf zich houden. Het wordt gemakkelijker om de werkethiek af te stemmen op de persoonlijke ethiek als die gericht is op het bereiken van het doel van het bedrijf.

Na verloop van tijd neemt ook de productiviteit toe, wat een direct gevolg is van het feit dat iedereen samenwerkt om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Omgekeerd verbetert de reputatie van de organisatie voor zowel de werknemers als het bedrijf als geheel.

Een onweerstaanbare Employee Experience strategie creëren met digitale coaching

Hoe digitale coaching de ervaringen van werknemers ondersteunt en churn vermindert

Lees nu

Professionele ontwikkelingsstrategieën benutten

Professionele ontwikkelingsstrategieën zijn initiatieven van teamleiders en werkgevers om teamleden essentiële vaardigheden op de werkplek te laten verwerven. Er zijn verschillende soorten strategieën voor professionele ontwikkeling die werknemers kunnen helpen belangrijke vaardigheden voor de werkplek te verwerven. Op elk punt in iemands loopbaan is het noodzakelijk om regelmatig deel te nemen aan programma’s voor de ontwikkeling van vaardigheden.

Veel werknemers hebben geen toegang tot professionele ontwikkelingsinitiatieven die hen kunnen helpen betere werknemers te worden. Het helpt wanneer werknemers de kans krijgen zich te verbeteren via strategieën waartoe zij anders geen toegang zouden hebben.

Soms hebben mensen hulp van buitenaf nodig om te kunnen begrijpen hoe werkethiek eruit moet zien en hoe ze met ethische dilemma’s moeten omgaan. Digitale coaching is een populaire professionele ontwikkelingsstrategie die werknemers kan helpen bij het vormen van een set werkethiek die ze kunnen volgen.

 

Toepassing van strategieën voor professionele ontwikkeling

Op lange termijn kan het moeilijk zijn om werknemers te laten deelnemen aan strategieën voor professionele ontwikkeling. Enkele problemen die zich kunnen voordoen zijn:

 • Ongevoeligheid
 • Negativiteit
 • Gebrek aan vertrouwen
 • Ontbreken van een sterke leiderschapsstructuur

Professionele ontwikkelingsstrategieën zijn niet zo ingewikkeld als ze lijken. Meestal hangt de doeltreffendheid van dergelijke strategieën af van de leiders en hun vermogen om werknemers aan te moedigen aan dergelijke programma’s deel te nemen.

 • Het goede voorbeeld geven door deel te nemen aan professionele ontwikkelingsprogramma’s schept een duidelijk precedent voor werknemers. Zij worden meer aangemoedigd om deel te nemen aan programma’s voor het verwerven van vaardigheden wanneer teamleiders soortgelijke programma’s volgen.
 • Maak van professionele verantwoordelijkheden een prioriteit
 • Werk voortdurend evalueren en openstaan voor feedback of kritiek
 • Behandel andere werknemers met respect
 • Positief blijven en gericht blijven op de doelstellingen van het bedrijf.

Moderniseren van prestatie- en talentontwikkeling

Uw personeel omvormen tot goed presterende, inspirerende en veerkrachtige leiders

Ontdek CoachHub

Conclusie

De huidige werkomgeving vraagt om een sterke ethiek om ervoor te zorgen dat bedrijfsdoelstellingen ondanks moeilijkheden kunnen worden gehaald en gehandhaafd. Soms is alles wat nodig is om werknemers een werkethiek te laten ontwikkelen een goede professionele ontwikkelingsstrategie die hen op het juiste spoor zet.

Om een positief arbeidsethos te bevorderen, moeten bedrijven overwegen strategieën voor professionele ontwikkeling in hun werkcultuur op te nemen.

Samuel Olawole

Samuel Olawole is een freelance copywriter en content schrijver die gespecialiseerd is in het creëren van boeiende content over een breed scala van onderwerpen en industrieën. Als hij niet aan het schrijven is, kan je hem vinden op reis of luisterend naar goede muziek.

Onze wereldwijde locaties

Het wereldwijd toonaangevende digitale platform voor coaching

CoachHub is het nummer één platform voor persoonlijke ontwikkeling, die organisaties wereldwijd in staat stelt een gepersonaliseerd, meet-en schaalbaar coachingsprogramma aan al hun werknemers te bieden. Zo profiteren ze van vele voordelen, zoals een grotere betrokkenheid onder werknemers, een lager personeelsverloop en een hoger prestatie- en productieniveau. CoachHub beschikt over een wereldwijde pool van 3.500 gecertificeerde coaches uit 90 landen verspreid over zes continenten, die sessies in ruim 60 talen bieden. Met meer dan 1.000 klanten wereldwijd, zijn de innovatieve coachingsprogramma’s van CoachHub gebaseerd op eigen wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling vanuit ons Coaching Lab. CoachHub wordt financieel ondersteund door bepalende techinvesteerders, zoals Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech en Silicon Valley Bank/SVB Capital.
This site is registered on wpml.org as a development site.